GTM-W9Q5SSC
Skip to main content
 1. Hjem >
 2. About Fujitsu >
 3. Nyheter >
 4. Pressemeldinger >
 5. 2013 >
 6. Kraftlinjer minutt for minutt: Fujitsu med storlagringsløsning til Statnett

Kraftlinjer minutt for minutt: Fujitsu med storlagringsløsning til Statnett

Oslo, februar 11, 2013
 • Fujitsu Norge skal levere en backup-løsning bestående av fire lagrings-appliances av typen CS800 S4 til Statnett
 • Installasjonen skal håndtere en årlig økt datamengde på 150 prosent, fra 100 Terrabyte ved oppstart til 2 Petabyte etter 3 år
 • Multimedia i form av overflyvningsvideoer av kraftlinjer og sjøkabler skaper den sterke dataveksten

– Fujitsu kunngjorde i dag at selskapet har inngått avtale om å levere en ny, diskbasert lagringsløsning til Statnett. Årlig datavekst på 150 prosent og ønske om økt fleksibilitet gjør at Statnett skifter fra tape-basert backup til nye disk-appliances fra Fujitsu.

Kontrakten omfatter fire dedupliseringsenheter av typen CS800 S4 i speil, samt installasjon og vedlikehold i 3 år. Avtalen har i utgangspunktet en verdi på 2,4 millioner kroner og starter med 300 Terrabyte kapasitet. Om 3 år vil datamengden være rundt 2 Petabyte, og det er multimedia som øker mest.

Overflyvningsvideo gir datavekst

– For Statnett er det multimedia-data i form av video som står for den største datamengden, sier avdelingsingeniør Bjørn Willy Hammarstrøm Løkken i Statnett. – Vi valgte diskbaserte backup-enheter eller appliances fordi de gir mulighet til å kjøre backup raskere og større fleksibilitet. Restore-tider, spesielt på de små filene, vil også bli betraktelig raskere. Dessuten var det ønskelig å gå over til disk og siden alderen og vedlikeholdsprisen på utstyret, samt at kapasiteten var i ferd med å overskrides, var det naturlig å skifte ut nå.

Statnett koordinerer produksjon og forbruk av elektrisitet og tilbyr tilgang til sentralnettet på like vilkår for alle i Norge og sørger for godt vedlikehold av linjene. For å ha tilgang til god informasjon i tilfelle feil eller for vedlikeholdsformål, lagrer Statnett overflyvningsvideo for luftstrekk og survey data for sjøkabler. Det skaper store mengder data som må kunne lagres og gjenfinnes raskt.

Statnett ønsket å gå fra tape til å lagre mer på disk, men fordi datamengdene økte så raskt var Statnett var avhengig av en lagringsenhet som kunne effektivisere lagringen og samtidig gi en høy ytelse i et stabilt miljø. Installasjon og igangkjøring av Statnetts nye lagringsenheter skjer i disse dager.

Skifter fra tape til disk

Norske virksomheter har vanligvis 30-60 prosent årlig vekst i datalagring, mens Statnett øker med omkring 150 prosent.– Vi ser at mange norske IT-avdelinger gjør et skifte fra tape til diskbaserte appliances med deduplisering og komprimering nå om dagen, sier Line Meland, product manager storage i Fujitsu. Det er mange slike forespørsler nå.

– De som skifter fra tape til disk vil oppleve en helt annen hastighet og spare både mye tid og plass, sier Line Meland. – Med innebygd deduplisering og komprimering kan disse enhetene typisk spare så mye som 95 prosent lagringsplass, samtidig som administrasjon blir enklere og gjenoppretting av data går raskere.

For de virkelig store virksomhetene er likevel ikke tape en død teknologi. Den største utviklingen på stor datamengde foregår her, og datamengdene øker raskere enn vi kan produsere harddisker til. Det er imidlertid fortsatt få norske virksomheter som er så store at de kommer opp i disse lagringsmengdene.

– Energiselskaper i Norge har et sterkt økende behov for lagringskapasitet, sier Stig Øyvind Lid, Sales Manager Storage i Fujitsu. – Det utfordrer bransjen til å tenke nytt, og vi er stolt over at Statnett som hovedaktør i sin bransje har valgt Fujitsu som leverandør av backup-løsning. Vi ser frem til et meget spennende samarbeid fremover!

About Fujitsu

Fujitsu is the leading Japanese information and communication technology (ICT) company offering a full range of technology products, solutions and services. Over 170,000 Fujitsu people support customers in more than 100 countries. We use our experience and the power of ICT to shape the future of society with our customers. Fujitsu Limited (TSE:6702) reported consolidated revenues of 4.5 trillion yen (US$54 billion) for the fiscal year ended March 31, 2012. For more information, please see http://www.fujitsu.com.

Om Fujitsu

Fujitsu er et ledende Japansk informasjons- og teknologiselskap som tilbyr et komplett spekter av teknologiprodukter, løsninger og tjenester. Omtrent 140 000 ansatte i Fujitsu støtter kunder i mer enn 100 land. Vi bruker vår erfaring og kraften av IKT til å forme samfunnets fremtid for våre kunder. Fujitsu Limited (TSE: 6702) rapporterte en omsetning på 39 milliarder dollar for regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2018. For mer informasjon, se http://www.fujitsu.com


 

Alle andre selskapsnavn eller produktnavn nevnt her er varemerker eller registrerte varemerker av deres respektive eiere. Informasjon i denne pressemeldingen er nøyaktig ved publiseringstidspunktet og kan endres uten varsel.

Kjell-Erik Tenold

Telefon: Telefon: +47 971 05 000
E-mail: E-mail: kjell-erik.tenold@ts.fujitsu.com
Company:Fujitsu Norge
Administrerende direktør

Line Meland

Telefon: Telefon: + 47 92027272
E-mail: E-mail: line.meland@ts.fujitsu.com
Company:Fujitsu Norge
Product Manager - Storage

Date: 11 februar, 2013
City: Oslo

Tjenester

Løsninger

 • Infrastrukturløsninger
 • Virksomhets- og teknologiløsninger
 • Bransjeløsninger

Country Selector

Norway

Change

World Map