GTM-W9Q5SSC
Skip to main content

Miljø

Miljø

En grønn forpliktelse

Som en av verdens ledende IT-leverandører har Fujitsu alltid tatt ansvar for samfunnet og andres velvære svært alvorlig. Derfor har Fujitsu en ”Supplier Code of Conduct” som viser selskapets forpliktelse til etisk og ansvarlig adferd og de forpliktelser selskapet steder på sine leverandører.

Fujitsu engasjerer seg sterkt i ivaretakelse av miljøet. Med klare miljømessige mål satt for alle forretningsområdene, driver selskapet all sin virksomhet på et godt planlagt og bærekraftig måte. Fujitsus miljøtiltak omfatter en forpliktelse til å gjennomføre miljøvennlig innkjøp og logistikk gjennom hele verdikjeden, inkludert samarbeidspartnere. Dette gjelder fra de tidligste utviklingsfasene for produkter til innlemming av energibevaringskonsepter og valg av materialer. Disse initiativene sikrer at kundene får miljøvennlige produkter som reduserer belastning på miljøet.

Green Policy Innovation

Det er en økende global bevissthet om den sentrale rollen som IT har til å redusere samfunnets belastning på miljøet og for å forebygge global oppvarming.

Å fremme innovasjoner som vil kunne realisere dette gjennom IT, kunngjorde Fujitsu i 2007 et nytt initiativ kalt ”Green Policy Innovation”. Hensikten var å jobbe aktivt med å redusere miljøbelastningen av kunders virksomhet. Målet med Green Policy Innovation var å redusere CO2 utslipp med minimum 7 millioner topp i Japan mellom FY 2007 og FY 2010. I desember 2009 ble dette initiativet utvidet på verdensbasis med målsetning om å redusere ytterligere CO2 utslipp med 15 millioner tonn innen utgangen av FY 2012.

I lys av G8 toppmøtet i Toyako i 2008 og dets erklæring at innen 2050 skal verdens totale utslipp av klimagasser halveres, har Fujitsu innført ”Green Policy 2020” som konsernets mellomsiktige miljøvisjon. Denne visjonen vedtar ”skape”, ”samarbeid” og ”endring” som sine nøkkelord og har fokus på miljømessig innovasjon og lav-karbon fremstilling på både bedrifts- og samfunnsnivå. Fujitsu vil fortløpende fremme aktiviteter rettet mot denne visjonen, med et mål om å redusere CO2-utslippene i Japan med ca 30 millioner tonn per år innen 2020.
Miljø

Alt Grønt

Green Policy 21 er et omfattende konsept for handling som kjennetegner Fujitsus tidlige miljøinnsats til å gå forbi viljeserklæringer og forankre ideen om ”produksjon i harmoni med naturen”. Bundet av slagordet, ”Vi gjør alle aktiviteter grønne”, forplikter Fujitsu seg til å implementere dette miljøkonseptet i alle ledd i verdikjeden – fra forskning og utvikling, til innkjøp, produksjon og gjenvinning. Selskapet forplikter seg til å gjøre alle aktiviteter grønne for å bidra til et bærekraftig miljø for framtidige generasjoner.

Les mer om Fujitsus miljøsatsning her: fujitsu.com/global/about/environment

Tjenester

Løsninger

  • Infrastrukturløsninger
  • Virksomhets- og teknologiløsninger
  • Bransjeløsninger

Country Selector

Norway

Change

World Map