Skip to main content

Fujitsu

Netherlands

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Afdrukbeheer

Platformonafhankelijk concept voor afdrukken

Afdrukbeheer voorziet in alle services die nodig zijn voor alle afdruktaken van het gehele bedrijf. Deze services leveren niet alleen de uitgebreide functionaliteit van de klassieke mainframespool, maar ook alle compatibele afdrukuitbreidingen om vanaf verschillende platforms in netwerken te kunnen afdrukken. In deze context is de aandacht gericht op afdrukken in netwerken (bijvoorbeeld Host-to-LAN) en de implementatie van een centrale afdrukserver (inclusief LAN-to-Host).

De lokale SPOOL (Simultaneous Peripheral Operation On-Line) is een BS2000/OSD-subsysteem. Met dit systeem wordt asynchrone uitvoer naar printers en magnetische banden bestuurd. SPOOL is de basiscomponent voor de producten hieronder, die zonder SPOOL niet werken.
Spool BS2000 bestuurt de AFP-printers niet rechtstreeks, maar zorgt voor overdracht van de afdruktaken naar een PRISMAproductionTM-server. Deze kan worden omschreven als een systeem voor uitvoerbeheer dat PDL's voor meervoudige invoer in omgevingen met zeer hoge volumes verwerkt en maximale productiebeveiliging biedt voor een of meer afdrukapparaten die op de hoogste snelheid functioneren.
De component die deze functionaliteit levert, is de router (Océ Printing Systems). De router valideert de PRINT-DOC-opdrachten die door BS2000-gebruikers worden gegeven, controleert de beschikbaarheid van resources en brengt alle voor het afdrukken benodigde gegevens over. De afdrukserver combineert de gegevensstromen met de bronnen, genereert de IPDS-gegevensstroom (Intelligent Printer Data Stream) en verzendt het resultaat naar de printer.
Ga voor meer informatie naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Solutions/Solutions/Pre-press/Oce_PRISMAproduction_server/.