Skip to main content

Fujitsu

Netherlands

58 procent ambtenaren niet bekend met plannen werkgever om te verduurzamen

Een derde van de ambtenaren denkt dat het hun organisatie niet lukt om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het klimaatakkoord

Maarssen, April 17, 2019 – 58 procent van de ambtenaren is niet bekend met de plannen van zijn of haar organisatie om te verduurzamen. Dat blijkt uit onderzoek van het ICT-bedrijf Fujitsu Nederland onder 557 ambtenaren. Opvallend is dat een derde denkt dat het hun organisaties niet lukt om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het klimaatakkoord om in 2030 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen te produceren.
Bijna zes op de tien werknemers in de publieke sector is niet bekend met de plannen van hun werkgever om te verduurzamen. “Overheden zien kennelijk nog niet geheel de noodzaak in om hun personeel te betrekken bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus Vincent Kranenburg, hoofd Human Resources bij Fujitsu Benelux. “En dat is jammer want alleen door het personeel bij je plannen te betrekken kan MVO écht onderdeel van je bedrijfscultuur worden.’’ Werknemers bij de overheid onder de dertig jaar scoren met 65 procent opvallend hoger dan de 56 procent onder oudere werknemers.
MVO slechts checklist bij aanbestedingen
Inkopers houden bij de selectie van leveranciers volgens 28 procent van de ambtenaren onvoldoende rekening met de impact die deze leveranciers hebben op het milieu. “Wat ons betreft kan dit niet ver genoeg gaan. Het is de hoogste tijd dat overheden dit snel oppakken, want de verschillen tussen ICT-leveranciers zijn groot. Daag ons dus nog meer uit op duurzaamheid, dan kunnen overheden en uiteindelijk burgers daar optimaal van profiteren,” aldus Kranenburg. Laag opgeleide werknemers bij de overheid geven nog vaker dan midden- en hoogopgeleiden ambtenaren aan dat milieuoverwegingen slechts een klein deel uitmaken bij de selectie van leveranciers (respectievelijk 37% en 27%). “Ook hier is voor overheden nog een wereld te winnen,” zegt Kranenburg. “De klimaatproblemen dreigen dusdanig groot te worden dat iedereen, ongeacht zijn opleidingsniveau, hiervan doordrongen moet zijn, willen we hier nog verandering in brengen.”
Inzet voor duurzaamheid door overheden en ambtenaren
69 procent van de ambtenaren zou graag zien dat de werkgever zich meer inzet op het gebied van duurzaamheid. Vrouwelijke respondenten scoren met 71 procent hoger dan hun mannelijke collega’s met 66 procent. Hoewel werknemers vinden dat hun werkgever zich meer moet inzetten voor duurzaamheid, geeft slechts 48 procent aan zich binnen de eigen functie meer te willen toeleggen op dat gebied. Tegenwoordig zien we vooral jongeren demonstreren om klimaatveranderingen tegen te gaan en hun overheden oproepen actie te ondernemen, maar uit het onderzoek blijkt dat slechts 39 procent van de ambtenaren jonger dan veertig jaar bereidheid toont zich op het werk voor duurzaamheid in te zetten. Bij ambtenaren boven de veertig ligt dit percentage beduidend hoger op 53 procent. Kranenburg vindt dit verschil ook opvallend; “Bij ons is het al ruim 30 jaar een kernelement in de bedrijfsfilosofie, ‘the Fujitsu Way’, die voortkomt uit de Japanse wortels van het bedrijf en dus wordt gedragen door alle lagen en leeftijden in onze organisatie.” Als we naar de verschillende regio’s kijken, scoort de Randstad het hoogst gevolgd door Oost-Nederland.

Over Fujitsu EMEIA

Fujitsu stelt klanten in staat te profiteren van digitale mogelijkheden door hen te helpen om IT en digitale innovatie in evenwicht te brengen. Fujitsu's volledige portfolio van producten, oplossingen en services biedt haar klanten een concurrentievoordeel in het tijdperk van digitale transformatie. Fujitsu telt in de EMEIA-landen (Europa-Midden Oosten, India & Afrika) meer dan 29.000 werknemers. Voor meer informatie, kunt u terecht op: http://www.fujitsu.com/fts/about/

Over het onderzoek

Het onderzoek is in maart 2019 uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Fujitsu onder 557 Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkend bij de overheid. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, arbeidsparticipatie en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel of niet op hen van toepassing was.

Inès Godart

Telefoonnummer: Telefoonnummer: +33 6 83 82 73 91
E-mail: E-mail: Ines.godart@ts.fujitsu.com
Company:Benelux - Corporate Communications
Communications Manager

Date: 17 April, 2019
City: Maarssen