GTM-TSM2CGB
Skip to main content

Privacybeleid

PFU (EMEA) LIMITED, 'de Gegevensverwerker', neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. We gebruiken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor het expliciete, specifieke doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming met iemand die niet namens ons handelt. Uw Persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld met onze partners en agenten, 'de Gegevensverwerkers', voor klantenadministratie, verkoop, marketing en research voor producten en diensten die geleverd worden door PFU (EMEA) LIMITED. Uw gegevens worden zowel fysiek als elektronisch beschermd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en worden alleen bewaard voor zo lang als noodzakelijk is.

Privacybeleid

PFU (EMEA) LIMITED erkent het belang van persoonsgegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld, zoals uw naam, adres of e-mailadres ('Persoonsgegevens').

Over het algemeen kunt u www.fujitsu.com/nl/products/computing/peripheral/scanners/ of een andere officiële website van PFU (EMEA) LIMITED bezoeken zonder enige Persoonsgegevens te onthullen. We traceren het internetadres van de mensen die onze website bezoeken en analyseren deze gegevens voor trends en statistische gegevens; deze getraceerde gegevens bevatten echter geen Persoonsgegevens.

Voor specifieke doeleinden en met uw toestemming kunnen we uw Persoonsgegevens verzamelen zodat we ofwel de gewenste dienst kunnen leveren ofwel op een specifieke vraag kunnen reageren die u mogelijk hebt. Als u de informatie die wij nodig hebben, niet verstrekt, kunt u nog steeds het grootste deel van onze website bezoeken, hoewel u dan mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten.

In bepaalde gevallen kunnen we 'cookies' naar uw computer gaan verzenden of op uw computer gaan gebruiken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn met op u afgestemde informatie over uw registratie voor een bepaalde dienst. Raadpleeg de specifieke algemene voorwaarden op de website 'Assurance Program' voor meer informatie hierover. Cookies zijn identificatiemiddelen die unieke tekens bevatten, maar waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd en waarmee u anoniem blijft, tenzij u via onze website Persoonsgegevens verstrekt. De meeste browsers kunt u zodanig instellen dat u bericht krijgt wanneer er een cookie worden verzonden en dat u de ontvangst van cookies kan weigeren.

In het onderstaande beleid staat beschreven hoe we de gegevens opslaan en beheren die we als onderdeel van het handeldrijven verzamelen of ontvangen, met inbegrip van gegevens die we via onze website hebben verzameld of ontvangen.

Wanneer u contact met ons opneemt

 • Als u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon of een vraagt stelt via een van onze formulieren op www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/ of een andere officiële website van PFU (EMEA) Limited, slaan wij uw gegevens en een geschiedenis van de communicatie op, zodat we uw vraag adequaat kunnen behandelen of onze klantenservice kunnen verbeteren. We bewaren de gegevens zolang dat nodig is om aan de voorwaarden van de koopovereenkomst, uw vraag of de dienstverlening te voldoen, evenals aan de wettelijke verplichtingen of op uw verzoek.

Wanneer u gegevens over uzelf verstrekt

 • Voordat u Persoonsgegevens over uzelf invoert, wordt u gevraagd dit beleid inzake de bescherming van Persoonsgegevens door te lezen en akkoord te gaan met de doelstelling ervan. De datum en tijd van uw goedkeuring wordt geregistreerd.
 • Uw gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen door ons of bepaalde datacentra van derden en worden alleen door vooraf gemachtigde medewerkers van PFU (EMEA) Limited gebruikt om u toegang te geven tot onze producten, diensten en informatie die u kan interesseren.
 • PFU (EMEA) Limited kan informatie over onze gebruikers ook in de vorm van samengevoegde statistieken gebruiken. Dit zijn geen Persoonsgegevens, maar betreft eenvoudigweg gegevens zoals het aantal registraties, verkeerspatronen en trends van websitegebruikers om ons te helpen de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Als u onze websites bezoekt

 • Wanneer u www.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/ of een andere officiële website van PFU (EMEA) Limited opent, stuurt uw computer ons automatisch informatie door zoals de URL die u hebt bezocht, uw IP-adres, uw browsertype en -taal en de datum, en tijd van uw aanvraag.
 • Als u opwww.fujitsu.com/uk/products/computing/peripheral/scanners/ of een andere officiële website van PFU (EMEA) Limited een zoekopdracht uitvoert, wordt uw zoekopdracht verzameld/geregistreerd en mogelijk intern gebruikt om onze dienstverlening meer aan uw behoeften aan te passen.
 • Deze gegevens worden echter als anonieme gegevens beschouwd, waardoor het niet mogelijk is om bepaalde personen te identificeren. Voor het verzamelen van deze anonieme gegevens gebruiken we zogenoemde cookies. Dit zijn gegevensbestanden die in uw browser zijn opgeslagen en waarmee wij u speciale aanbiedingen kunnen doen, mocht u de webpagina's van Fujitsu nogmaals bezoeken. Als u niet instemt met het gebruik van cookies, kunt u uw browser op elk willekeurig moment zodanig instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de browser door.
 • PFU (EMEA) Limited maakt gebruik van Google Analytics, een online analysedienst van Google Inc. ("Google"), dat een onafhankelijke onderneming is voor het meten en analyseren van online bezoekersgedrag. Hierin worden cookies en in de website opgenomen code gebruikt om niet-persoonlijke gegevens over de bezoekers van onze website namens ons te verzamelen. Zowel de cookies als de in de website opgenomen code verstrekken alleen niet-persoonlijke, statistische gegevens over bezoeken aan pagina's van de website, de duur van elke afzonderlijke paginaweergave, de route die bezoekers op de site afleggen, gegevens over de scherminstellingen van bezoekers en andere algemene informatie. Deze gegevens worden samen met gegevens die aan de hand van andere op de website gebruikte cookies worden verkregen, gebruikt om de dienstverlening aan onze gebruikers te verbeteren.
 • De gegevens over uw gebruik van de website die Google door middel van cookies heeft verkregen, worden naar servers in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren; hiertoe stelt Google rapporten op over de activiteiten op de website en levert Google andere diensten met betrekking tot de activiteiten op de website en het internetgebruik. Google kan deze gegevens aan derden overdragen, indien dit wettelijk vereist is of als derden deze informatie namens Google verwerken. Google brengt uw IP-adres niet in verband met andere gegevens die Google bewaart. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. U dient er echter rekening mee te houden dat sommige onderdelen op de website niet werken als u cookies weigert.
 • Daarnaast kunt u de overdracht van gegevens over uw gebruik van de website uitschakelen (met inbegrip van het IP-adres), die het cookie naar Google stuurt en die door Google wordt verwerkt. Hiertoe downloadt en installeert u de invoegtoepassing van de browser; deze vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Uw gegevens beschermen

 • We gebruiken een webgebaseerd CRM-systeem op een beveiligde server in een sterk beveiligd datacentrum om alle informatie die u aan ons verstrekt, te beschermen. Het datacentrum dat wij gebruiken, bevindt zich al dan niet in de EU.
 • PFU (EMEA) Limited, een onderneming van Fujitsu, is een internationale organisatie met rechtspersonen, bedrijfsprocessen en technische systemen die grenzen overschrijden. Als u hiermee instemt, kunnen wij uw Persoonsgegevens binnen ondernemingen/dochterondernemingen van de PFU Limited Group of andere ondernemingen van de Fujitsu Group en bepaalde derden (zakenpartners) delen met als enige doel het leveren van de dienst of het behandelen van uw specifieke vraag. Uw Persoonsgegevens worden echter niet aan mailinglijsten of databanken van derden toegevoegd. De gegevens kunnen tevens naar landen buiten de EU worden overgedragen.
 • Indien de wetgeving van deze landen minder bescherming aan uw gegevens biedt dan standaard is in de EU, garandeert PFU (EMEA) Limited dat onze privacypraktijken, die opgesteld zijn om uw Persoonsgegevens te beschermen, overal waar we zakendoen worden toegepast.

Juridische informatie

Geen aansprakelijkheid voor inhoud.

De websites van PFU (EMEA) Limited bevatten koppelingen naar andere websites van derden. PFU (EMEA) Limited streeft ernaar dergelijke websites zorgvuldig uit te kiezen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites noch voor enige naleving van deze derden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle informatie op onze websites is zorgvuldig gecontroleerd. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie correct, volledig of actueel is.

De inhoud en het ontwerp van de webpagina's zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor reproductie van de inhoud is schriftelijke toestemming van PFU (EMEA) Limited nodig.

De technische mogelijkheden van internet groeien voortdurend. Wijzigingen van ons veiligheids- en privacybeleid worden tijdig kenbaar gemaakt op deze pagina.

Uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens en hoe u deze rechten kunt uitoefenen

Onder bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten:

 • het recht om ons te vragen aan u, of aan een derde, kopieën te geven van de Persoonsgegevens die wij op enig moment van u bezitten en het recht om geïnformeerd te worden over de inhoud en oorsprong daarvan, het recht om de nauwkeurigheid van dergelijke gegevens te controleren of anders te vragen dat dergelijke gegevens worden aangevuld, bijgewerkt of gecorrigeerd overeenkomstig de bepalingen van de plaatselijke wetgeving;
 • het recht om te vragen dat uw Persoonsgegevens die op onwettige wijze worden verwerkt, worden gewist, geanonimiseerd of geblokkeerd;
 • het recht om op wettige gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. In bepaalde omstandigheden zijn wij mogelijk niet in staat om te stoppen met het gebruik van uw Persoonsgegevens. Als dat het geval is, laten wij u de reden daarvoor weten.
 • Intrekking van toestemming – een persoon kan op elk moment zijn of haar toestemming intrekken. Als u niet langer marketingmateriaal van ons wilt ontvangen, kunt u de optie Uitschrijven gebruiken (deze optie staat in alle marketinge-mails die wij u zenden), of contact opnemen met de Data Protection Officer zoals hieronder beschreven.

Om gebruik te maken van dergelijke rechten (met uitzondering van uw uitschrijving voor marketinge-mails zoals hierboven beschreven) en bij vragen over de wijze waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, bewaren en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de onderstaande sectie 'Contactgegevens'.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

We verwerken alleen Persoonsgegevens als we daar een wettige reden voor hebben. De wettelijke basis voor de verwerking van Persoonsgegevens door ons is een van de volgende:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te zetten voordat u een contract afsluit;
 • de verwerking is noodzakelijk voor ons om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld naleving van wetgeving tegen het witwassen van geld);
 • de verwerking is noodzakelijk voor het bereiken van onze wettige zakelijke doelen (waaronder de levering en promotie van onze diensten).

Contactgegevens

Bij vragen over deze privacyverklaring, de praktijken van deze website of uw activiteiten op deze website, inclusief verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via

Data Protection Representative

PFU (EMEA) LIMITED
Hayes Park Central
Hayes End Road
Hayes
Middlesex
UB4 8FE
United Kingdom

E-mail: dataprivacy@uk.fujitsu.com

Als u een klacht wilt indienen bij de toezichthoudende instantie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u de onderstaande contactgegevens gebruiken.

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House, Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
United Kingdom

Tel: +44 1625 545 700

E-mail: casework@ico.org.uk