Skip to main content

Fujitsu

Netherlands

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Inruilprogramma

Fujitsu hanteert in meer dan 27 Europese markten een flexibel programma voor de terugname of inruil van apparatuur. Voor markten waar de EU-richtlijn niet geldt, is Fujitsu vnemens om vrijwillig milieuvriendelijke procedures te implementeren voor terugname en recycling van zijn eigen producten. Fujitsu is ook verantwoordelijk voor de verkoop in regio's buiten Europa, in het Midden-oosten, Afrika en India, en daarom heeft Fujitsu richtlijnen voor terugname en recycling opgesteld. In Zuid-Afrika is een initiatief gestart, waarbij alle elektronische apparatuur wordt teruggenomen.

Fujitsu koopt de meeste van haar IT-producten terug of biedt inruil aan, zonder beperking ten aanzien van het aantal apparaten dat wordt ingeleverd. We hanteren een flexibel programma waarbij de klant kan kiezen voor de marktwaarde van de apparatuur in contant geld of voor een inruilproduct of -dienst. Inruilen geschiedt op basis van gelijkwaardigheid, maar producten kunnen ook worden ingeruild voor iets anders. Oudere desktop-pc's kunnen bijvoorbeeld worden ingeruild voor nieuwe servers of opslagsystemen. Verder kunnen klanten apparatuur inruilen voor garantie-upgrades, producttraining of andere professionele diensten. Dit flexibele beleid biedt keuzemogelijkheden voor Fujitsu-klanten wiens IT-budgetten onder druk staan of die niet over reserves beschikken.

Fujitsu is toonaangevend deelnemer aan terugnameprogramma's in heel Europa. Fujitsu is actief lid van het Elektro-Altgeräte Register in Duitsland. Ook is Fujitsu één van de eerste bedrijven die het ElektroG GSA (Garantiesystem Altgeräte) heeft geïmplementeerd in Duitsland, waardoor wordt bepaald dat het storten van weesafval moet worden uitgebannen. Conform het GSA garandeert Fujitsu -met insolventiewaarborg- de financiering van inzameling en afvoer van elektrische en elektronische apparatuur die in private huishoudens is gebruikt.

Proces

Fujitsu Remarketing ruilt oudere apparatuur in tegen een overeengekomen marktwaarde en zamelt de apparatuur kosteloos in. Klanten hoeven hun apparaten slechts gereed te maken voor inzameling vanaf een laadperron en ervoor te zorgen dat de apparatuur veilig kan worden getransporteerd (ingepakt en op pallets geplaatst).

Voorwaarden

Apparatuur wordt eenmaal op een vooraf overeengekomen locatie opgehaald. Indien de apparatuur bij meerdere gelegenheden of op verschillende locaties moet worden opgehaald of door ons moet worden ingepakt en op pallets dient te worden geplaatst, worden er kosten in rekening gebracht. Fujitsu controleert of de apparatuur die via het inruilprogramma wordt aangeschaft, voldoet aan de opgegeven specificaties en condities. Tekortkomingen in kwaliteit of kwantiteit worden verrekend in de aanschafprijs. Inruil kan ook plaatsvinden tegen inlevering van afvalmateriaal dat volgens de richtlijn WEEE moet worden afgevoerd. In geval de apparatuur nog verkoopbaar is, wordt de waarde verrekend met de verwijderingskosten van de afvalproducten.

'Klik hier' of stuur een e-mail naar Trade-in@ts.fujitsu.com