Skip to main content

Fujitsu

Netherlands

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Recycleprogramma

Remarketing, hergebruik en recycling van Fujitsu-producten vindt sinds 1988 plaats in de vestiging van het bedrijf in Paderborn, Duitsland. In Paderborn wordt ongeveer 20% van Fujitsu-apparatuur hergebruikt en er wordt minder dan 3% afgevoerd. De verwerking in deze faciliteit overtreft ruim de eisen van de richtlijn WEEEOpen a new window (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment).

Beleid inzake IPR (Individual Producer Responsibility)

Fujitsu ondersteunt het IPR-principe en erkent dat groeiende aantallen afgedankte apparaten een ernstige bedreiging voor het milieu vormen als deze niet op de juiste manier worden verwijderd.

Hoewel Fujitsu meent dat IPR kan leiden tot een groter aantal milieubewuste producten en meer rekenschap bij apparatuurfabrikanten, erkent het bedrijf ook dat IPR enorme uitdagingen met zich brengt. Zelfs de meest toegewijde producent kan niet aan de behoeften en vereisten van alle belanghebbenden (wereldwijd) voldoen op een financieel, logistiek en milieutechnisch haalbare manier. Fujitsu wil echter met de branche als geheel samenwerken om deze uitdagingen aan te gaan.

Fujitsu heeft ervaring op het gebied van verantwoord recyclen, remarketen en hergebruiken van elektrische en elektronische apparatuur. De interne milieurichtlijn van het bedrijf wordt door Fujitsu Technology Solutions bedrijfsbreed toegepast. In deze richtlijn zijn de vereisten voor milieuvriendelijkheid van IT-producten en -componenten geformuleerd voor de gehele levenscyclus van de producten.  

De Fujitsu Group biedt al een milieubewuste recycleservice in bepaalde landen waar terugname van afgedankte apparatuur niet verplicht is gesteld. Meer informatie vindt u hierOpen a new window.

Terugname - resultaten

Een goed voorbeeld van de resultaten die we met terugname van afgedankte apparatuur hebben bereikt, stamt uit onze 20-jarige ervaring met recycling in Duitsland. Fujitsu Technology Solutions wint meer dan 90% van het materiaal terug uit de teruggenomen producten. Dat ligt aanzienlijk boven de door regelgeving vereiste 75%.

Vrijwillige terugname van producten

Fujitsu heeft in Europa (haar grootste afzetmarkt) een WEEE-conform terugnameprogramma geïmplementeerd. Meer informatie over lokale terugnameprogramma's in de verschillende landen vindt u in het document 'Take-back and Recycling in the Countries', dat u kunt downloaden. Voor markten waar de WEEE-richtlijn niet geldt, is Fujitsu van plan om vrijwillig milieuvriendelijke procedures te implementeren voor terugname en recycling van haar eigen producten. De moedermaatschappij van Fujitsu, Fujitsu Technology Solutions, is ook verantwoordelijk voor de verkoop in regio's buiten Europa, het midden-oosten, Afrika en India (EMEA&I). Het bedrijf is met eigen terugname- en recyclingprogramma's gestart.  

Om terugname van afgedankte apparatuur in onze gehele EMEA-afzetmarkt te waarborgen, breiden we onze vrijwillige terugname uit naar landen buiten de Europese Unie.  

Daarnaast zijn we ook al gestart met een inruilprogramma

In juli 2008 zijn we met lokale partners in Zuid-Afrika gestart met een nieuw initiatief voor terugname en recycling van al het elektronisch afval. Klanten worden uitgenodigd om al hun e-afval in te leveren, zoals beeldschermen, printers, mobiele telefoons, notebooks, pc's en rekenmachines – ongeacht het merk. Wij zijn het eerste IT-bedrijf dat elektronisch afval in Zuid-Afrika inzamelt.  

Deze pagina afdrukken (http://www.fujitsu.com/fts/recycling)