Skip to main content

Fujitsu

Netherlands

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Ontwerp en productie

Fujitsu houdt in elke fase van de levenscyclus van zijn producten zorgvuldig rekening met de milieugevolgen. Van ontwerp tot productie en recycling. Daarom heeft Fujitsu de strenge interne richtlijnen 'Environmentally conscious product design and development' geïmplementeerd. Deze zijn van toepassing op alle productontwikkelingen bij Fujitsu. Milieurichtlijn FTS 03230 van Fujitsu is gericht op het beperken van afval, verminderen van energieverbruik en elimineren van gevaarlijke stoffen.

Aansluitend op de EU-richtlijnen WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) en RoHS (Restriction of Hazardous Substances) waarborgt milieurichtlijn FTS 03230 van Fujitsu milieuvriendelijkheid vanaf de start tot aan het einde van de levenscyclus van een product. Deze interne richtlijn omvat een groot aantal regels, van het uitfaseren van gevaarlijke stoffen tot aan bewerkstelligen dat alle producten makkelijk kunnen worden gedemonteerd voor recycling. De milieurichtlijn maakt deel uit van elke Master Purchasing Agreement die Fujitsu met zijn leveranciers aangaat.

Fujitsu streeft ernaar zijn producten op een duurzame manier te produceren. Zo benutten we bijvoorbeeld grondstoffen, energie en water tijdens productie optimaal door recycling loops in het productieproces op te nemen. En door het distilleren van het water waarmee soldeermaskers en zeefdrukschermen tijdens de productie van moederborden worden gewassen, kan 99% van het water worden hergebruikt.

Fujitsu's productiefaciliteiten in Duitsland hebben, door middel van een initiatief voor energie- en milieubeheer, aanzienlijke energie- en materiaalbesparingen behaald. Meerdere maatregelen die sinds halverwege de jaren 1990 zijn ingevoerd, hebben ertoe geleid dat er ruim 50% minder elektriciteit nodig is voor de productie van een pc in Augsburg. Het energieverbruik van de fabriek daalt nog altijd terwijl de productie stijgt.

Beleid inzake chemische stoffen
Milieurichtlijn FTS 03230 van Fujitsu bepaalt dat de milieugevolgen van chemische stoffen, die in de producten worden gebruikt, tot een minimum beperkt blijven. Sinds 1993 is het bedrijf de industrieleider bij de ontwikkeling en productie van Green PC's. Groene producten (zoals FUTRO-thin clients, professionele ESPRIMO-pc's en CELSIUS-werkstations) worden geproduceerd met halogeenvrij vlamvertragend plastic en halogeenvrije printplaten voor moederborden en voedingen.

Beleid inzake PVC (polyvinylchloride):
Fujitsu is bezig met het uitfaseren van PVC en heeft deze stof toegevoegd aan zijn lijst van gevaarlijke stoffen die conform de interne milieurichtlijn FTS 03230 moeten worden vermeden. PVC komt niet voor in de behuizing of mechanische onderdelen van Fujitsu-producten en wordt uitsluitend gebruikt wanneer er geen geschikt alternatief beschikbaar is. Het is de bedoeling om PVC op de lange termijn volledig te mijden en daartoe zoekt het bedrijf in samenwerking met zijn leveranciers naar alternatieven.

Beleid inzake BFR's:
Conform milieurichtlijn FTS 03230 van Fujitsu wordt het gebruik van poly-gebromeerde vlamvertragers in Fujitsu-producten vermeden. BFR's komen niet voor in behuizingen noch in gevormde plastic onderdelen met een gewicht van meer dan 25 gram, een strengere norm dan die in Europese richtlijn RoHS. Fujitsu heeft het gehalte chloor en bromide in de printplaten van zijn groene producten teruggebracht van 12% tot minder dan 0,15%. Bovendien streeft Fujitsu, in samenwerking met leveranciers, naar vervanging van halogeen door alternatieven die voldoen aan de vereisten voor productprestaties en tegelijkertijd de risico's voor de gezondheid en het milieu beperken.

Beleid inzake antimoon, beryllium en ftalaten
Conform de interne milieurichtlijn FTS 03230 komen in de producten van Fujitsu geen antimoontrioxyde en beryllium, waaronder legeringen en verbindingen, noch bepaalde ftalaten voor.

De stoffen worden in combinatie met antimoontrioxyde in enkele computeronderdelen gebruikt wanneer er geen alternatieven voor gebromeerde vlamvertragers beschikbaar zijn. De eliminatie van BFR's in onze producten, waaraan wordt gewerkt en hetgeen naar verwachting zal worden bereikt tegen het einde van 2010, heeft ook de eliminatie van antimoon tot gevolg.

Beryllium komt in geen van onze producten voor.

Ftalaten worden gebruikt als weekmaker in plastic, met name in kabels waarin PVC voorkomt. Aangezien we streven naar de eliminatie van PVC tegen eind 2010, zullen we onderzoeken in welke andere componenten ftalaten nog voorkomen.