Locations

Locations of Fujitsu FSAS group

Fujitsu FSAS Inc.

Headquarters

Tel:+81-3-5747-9100
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1
Nishishinagawa , Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 141-0033

Group companies

Fujitsu FSAS Creative Inc.

Headquarters

Musashi-Kosugi Tower Place, 1-403 Kosugi-machi, Nakahara-ku,
Kawasaki city, Kanagawa, Japan 211-0063


Fujitsu FSAS Systems Inc.

Headquarters

Queen’s Tower B, 2-3-3 Minato Mirai, Nishi-ku, Yokohama city,
Kanagawa, Japan 220-6108


Fujitsu FSAS Customer Service Inc.

Headquarters

Plutus Building, 3-11-11 Iwamotocho, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan 101-0032


Fujitsu FSAS Higashi-Nihon Customer Service Inc.

Headquarters

Taiyo Life Omiya Building, 3-42-5 Daimoncho, Omiya-ku, Saitama city,
Saitama, Japan 330-0846


Fujitsu FSAS Tokai Customer Service Inc.

Headquarters

J.Ito Building, 1-6-18 Nishiki, Naka-ku, Nagoya city,
Aichi, Japan 460-0003


Fujitsu FSAS Hokuriku Customer Service Inc.

Headquarters

Fujitsu Building, 2-21 Shinsakuramachi, Toyama city,
Toyama, Japan 930-0005


Fujitsu FSAS Kansai Customer Service Inc.

Headquarters

Maruito OBP Building, 2-2-22 Shiromi, Chuo-ku, Osaka city,
Osaka, Japan 540-0001


Fujitsu FSAS Shikoku Customer Service Inc.

Headquarters

Bancho Midtown Building, 1-10-2, Bancho, Takamatsu city
Kagawa, Japan 760-0017


Fujitsu FSAS & Sun Ltd.

Headquarters

1339-1, uchikamado, Beppu city
Oita, Japan 874-0011