Adatvédelmi szabályzat

A Fujitsu és a személyes adatok védelme

A japán Fujitsu Limited és világszerte működő leányvállalatai („Fujitsu”) elkötelezettek a személyes adatok védelme és tiszteletben tartása mellett.

Jelen Adatvédelmi szabályzat fekteti le az alapokat, amelyek szerint kezelni fogjuk azokat az adatokat, amelyeket gyűjtünk Önről, mint webhelyünk vagy telephelyeink látogatójáról; valamely meglévő vagy potenciális ügyfelünk, beszállítónk vagy potenciális beszállítónk vagy bármely más üzleti partnerünk kapcsolattartójáról, illetve minden egyéb olyan esetben, amikor konkrétan kikötjük jelen szabályzat alkalmazását.

Jelen Adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogyan védjük az Ön személyes adatait és jogait a személyes adatok felhasználása során.

Előfordulhat, hogy Fujitsu a konkrét helyi törvényekhez igazodó, más adatvédelmi szabályzattal vagy nyilatkozattal is rendelkezik. Ebben az esetben az ilyen egyéb szabályzat vagy nyilatkozat felülírja vagy kiegészíti jelen Adatvédelmi szabályzatot.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

Az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük és kezelhetjük Önről:

 • Ön által megadott személyes adatok: Ezek azok az adatok, amelyeket Ön a webhelyünkön található űrlapok kitöltésével (vagy más, általunk Önnel kitöltetett űrlapokon), névjegykártyája (vagy hasonló dokumentuma) átadásával, valamint a velünk telefonon, postai úton, e-mailben vagy egyéb módon folytatott kommunikáció során ad meg nekünk. Ide tartozhat például az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma; a Fujitsuval fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozó adatok; valamint az Ön szakmai szerepkörére, hátterére és érdeklődési köreire vonatkozó adatok.  
 • A webhelyünk és más rendszereink által Önről gyűjtött személyes adatok:
  • Ha felkeresi a webhelyünket, az automatikusan gyűjt bizonyos adatokat Önről és a látogatásról, ideértve az eszköze internetre csatlakozásához használt IP-címet és egyéb adatokat, például azt, hogy Ön milyen oldalakat keresett fel a webhelyünkön. Ezeket a adatokat a webhely teljesítményének figyelésére és a webhely látogatóinak nyújtott élmény javítására használjuk fel. Webhelyünk cookie-kat is letölthet az Ön eszközére – ezt külön cookie-használati szabályzatunk ismerteti. Amint erről a cookie-használati szabályzat részletesen rendelkezik, Ön a cookie-beállítások megváltoztatásával módosíthatja, hogy miként használjuk a cookie-kat.
  • Ha közösségimédia-szolgáltatásokon keresztül lép velünk interakcióba, bizonyos adatokhoz az ilyen interakcióval kapcsolatban is hozzáférünk, például arra vonatkozóan, hogy többféle közösségi hálózaton keresztül lépett-e velünk interakcióba. Ésszerű erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a közösségimédia-szolgáltatók engedélyt kérjenek Öntől arra nézve, hogy hozzáférhetünk-e bizonyos Önre vonatkozó adatokhoz. Fontos tudni, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy a közösségimédia-szolgáltatók milyen módon kezelik az általuk Önről gyűjtött személyes adatokat. Ez kizárólag az adott közösségimédia-szolgáltató felelőssége. Előfordulhat például, hogy webhelyünk használja bizonyos közösségimédia-hálózatok (pl. Twitter, Facebook, Linkedin és Google+) beépülő moduljait. Ha Ön használja ezen beépülő modulok valamelyikét, ezek a modulok képesek közvetlen kapcsolatot teremteni az Ön böngészője és az adott közösségimédia-hálózat webhelyei között. Mivel az adatátvitel közvetlenül az Ön böngészője és az adott hálózat között zajlik, a Fujitsunak nincs hozzáférése a küldött adatokhoz, illetve nincs tudomása és befolyása az adatok adott közösségimédia-hálózaton belüli felhasználására vonatkozóan. Ha Ön használ valamilyen közösségmédia-hálózatot és tartalmat bocsát ilyen hálózatok rendelkezésére, arra nem vonatkozik jelen Adatvédelmi szabályzat. Az ilyen tartalmakra az adott közösségimédia-hálózat üzemeltetőjének használati feltételei és adatvédelmi szabályzata vonatkoznak. Javasoljuk, hogy a személyes adatok kezelésének megismeréséhez olvassa el közösségimédia-szolgáltatóinak adatvédelmi szabályzatát és használati feltételeit.
  • Webhelyeink a Fujitsutól független külső felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmazhatnak. Ha Ön az ilyen hivatkozásokra kattintva eléri valamely külső fél webhelyét, nem vagyunk felelősek azért, hogy az ilyen külső felek hogyan dolgozzák fel az általuk Önről gyűjtött személyes adatokat.
  • Előfordulhat, hogy webalapú platformokat teszünk elérhetővé partnereink és beszállítóink számára, és az ilyen platformok személyes adatokat gyűjtenek Önről, ha használja őket. Az ilyen platformok regisztrációs folyamata és/vagy használata során gyűjtött személyes adatokra jelen Adatvédelmi szabályzat vonatkozik.
  • Ha Ön e-mailt vált, telefonbeszélgetést folytat vagy egyéb elektronikus kommunikációs csatornán kapcsolatba lép munkavállalóinkkal és egyéb munkatársainkkal, informatikai rendszereink rögzíthetik az ilyen beszélgetések adatait, esetenként tartalmukat is. 
  • Egyes telephelyeink zárt láncú térfigyelő rendszerekkel vagy más biztonsági és hozzáférés-szabályozó rendszerekkel lehetnek felszerelve, amelyek biztonsági célból felvételt készíthetnek Önről és rögzíthetnek bizonyos adatokat a telephelyeinken Ön által tett látogatásról.
 • Egyéb adatok: Más forrásokból is gyűjthetünk bizonyos adatokat. Például:
  • Ha üzleti kapcsolatban állunk az Ön által képviselt szervezettel, a kollégái és más üzleti kapcsolattartók adatokat közölhetnek velünk Önről, például megadhatják az elérhetőségét vagy az üzleti kapcsolatban betöltött szerepkörével kapcsolatos részleteket. 
  • Néha külső adatszolgáltatóktól vagy nyilvánosan elérhető forrásokból is gyűjtünk adatokat pénzmosás ellenes, exportszabályozási, hitelképesség-ellenőrzési és hasonló célokra, valamint vállalatunk védelme és jogi és hatósági kötelezettségeink teljesítése érdekében.

Hogyan fogjuk felhasználni az Ön személyes adatait?

Az alábbi célokra gyűjthetjük, tárolhatjuk és használhatjuk fel az Ön személyes adatait:

 • vállalatunk (azon belül termékeink és szolgáltatásaink) működtetése, irányítása, fejlesztése és népszerűsítése, különös tekintettel az Ön által képviselt szervezettel fennálló kapcsolatra (ha van ilyen) és a kapcsolódó tranzakcióra, ideértve például az alábbiakat:
  • marketingcélok (ha előre megszereztük előzetes feliratkozáson alapuló hozzájárulását és/vagy jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy megítélésünk szerint Ön számára releváns és hasznos kommunikációt küldjünk Önnek); 
  • garanciafolyamatok; 
  • termékmegfelelési folyamatok;
  • könyvelési és számlázási / fizetési célok (ideértve finanszírozási megoldások ajánlását az ügyfeleknek, közösen finanszírozási partnereinkkel);
  • webhelyünk és telephelyünk működtetése, adminisztrálása és továbbfejlesztése és működési módunk egyéb aspektusai;
  • internetes áruházaink szolgáltatásainak kínálása a dedikált webshop feltételei alapján;
  • az Ön által kért szolgáltatások vagy tájékoztatás biztosítása;
  • naprakész tájékoztatás az Ön érdeklődésére számot tartó, releváns termékekről és szolgáltatásokról;
  • annak biztosítása, hogy Ön részt vehessen online felméréseinkben és vizsgálatainkban;
  • befektetői kapcsolatok kezelése és fenntartása; és
  • toborzási tevékenységek folytatása;  
 • vállalatunk védelme a csalással, pénzmosással, bizalommal való visszaéléssel, saját fejlesztésű anyagok eltulajdonításával és egyéb pénzügyi vagy üzleti bűncselekményekkel szemben; 
 • törvényi és hatósági kötelezettségeink teljesítése, törvényes követelések foganatosítása és alátámasztása, valamint törvényben foglalt jogok érvényesítése; és
 • olyan célok, amelyek közvetlenül kapcsolódnak egy korábban Önnel már ismertetett célhoz.

A fenti megfelelési és üzletmenet-védelmi okoknál fogva időről-időre ellenőrizhetjük az Ön rendszereinkben tárolt adatait – ideértve az Ön e-mailen és egyéb módon velünk folytatott kommunikációjának tartalmát és egyéb adatait. Ennek keretében ellenőrizhetjük a peres ügyek szempontjából releváns adatszolgáltatást és/vagy a belső vagy külső hatósági vagy bűnügyi vizsgálatok szempontjából releváns nyilvántartásokat. A vonatkozó törvények által megengedett mértékig ezeket az ellenőrzéseket ésszerű és arányos módon folytatjuk le, és a megfelelő vezetőségi szinten jóváhagyatjuk. Végső esetben az ellenőrzések keretében az Ön adatait is közölhetjük az alább meghatározott kormányzati szervekkel és a peres ügyekben érdekelt felekkel. Esetenként előfordulhat, hogy az Ön e-mailjehez és egyéb kommunikációjához olyan személyek is hozzáférnek, akik nem tartoznak a normál üzletvitel céljából hozzáférési joggal rendelkező munkatársak közé (például, ha az illetékes munkatárs nincs az irodában vagy távozott a Fujitsutól). 

Az Ön személyes adatait csak olyan módon kezeljük, ahogy erre a fenti célok érdekében szükség van, és ahol jogalappal rendelkezünk az ilyen adatkezeléshez. Ha a jogos érdekeink érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelési jogalap áll fenn, csak akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha előzőleg meggyőződtünk róla, hogy az adatkezelés nem hátrányos jogos érdekeinket meghaladó mértékben az Ön vagy személyes adatainak védelme szempontjából. Kivételes esetekben a törvény is előírhatja számunkra az Ön személyes adatainak közlését vagy egyéb módon történő kezelését.  

Személyes adatok közlése és nemzetközi továbbítása

A fent ismertetett célok által észszerűen megkövetelt módon megoszthatjuk az Ön személyes adatait:

 • a Fujitsu vállalatcsoport más tagjaival;
 • az Ön által képviselt szervezetnél dolgozó kollégáival;
 • a webszolgáltatásainkat vagy más informatikai rendszereinket üzemeltető, vagy az Ön adatait a mi nevünkben, a törvény által előírt titoktartási és biztonsági feltételeknek megfelelően kezelő szolgáltatókkal;
 • üzleti partnerekkel, viszonteladó partnerekkel, szolgáltató partnerekkel, közvetítőkkel, szállítókkal és alvállalkozókkal, bármely velük vagy Önnel kötött szerződés teljesítése céljából;
 • olyan személlyel, aki átveszi vállalatunkat és vagyontárgyainkat, vagy azok releváns részét; vagy
 • kivételes körülmények között:
  • illetékes szabályozó hatósági, ügyészségi vagy egyéb kormányzati szervezetekkel vagy peres ügyek résztvevőivel, bármely országban vagy térségben; ahol
  • az adatszolgáltatást törvény írja elő.

Az ilyen adatszolgáltatás keretében a személyes adatokat a tengerentúlra is továbbíthatjuk. Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben áll velünk üzleti kapcsolatban, tisztában kell lennie azzal, hogy az adatokat olyan, az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbíthatjuk, ahol az Európai Bizottság megítélése szerint nem védik megfelelő szinten az adatokat. Azokban az esetekben, amikor az Ön személyes adatait a Fujitsu csoport más tagvállalataihoz vagy szolgáltatóinkhoz továbbítjuk, gondoskodnunk arról, hogy a velük kialakított konstrukciókat releváns jogi mechanizmusok és óvintézkedések szabályozzák, ideértve az Ön személyes adatainak védelmét biztosító adatátviteli megállapodások kötését, az Európai Bizottság által erre a célra jóváhagyott feltételek szerint.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Személyes adatait akkor töröljük, ha már nincs szükségünk rájuk, például mert:

i. nem szükséges tovább megőriznünk a személyes adatokat az adatgyűjtés eredeti céljának teljesüléséhez;

ii. úgy gondoljuk, hogy az általunk tárolt személyes adatok pontatlanok; vagy

iii. bizonyos esetekben, amikor Ön tájékoztatott minket, hogy a továbbiakban nem járul hozzá személyes adatai kezeléséhez.  

Néha azonban:

a. vannak olyan jogszabályi vagy hatósági követelmények, amelyek előírják számunkra személyes adatai meghatározott ideig történő megőrzését – ezekben az esetekben az ilyen meghatározott időtartamon keresztül őrizzük meg a személyes adatait; és

b. a személyes adatokat termékfelelősségi okokból vagy jogvitákkal kapcsolatban kell megőriznünk – ezekben az esetekben a szükséges mértékben meghosszabbított ideig őrizzük meg az adatokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos korlátozott adatokat akkor is megőrizhetünk Önről, ha tudjuk, hogy távozott az Ön által képviselt szervezettől, annak érdekében, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjunk, ha a későbbiekben ismét találkoznák Önnel egy másik szervezet képviselőjeként.

Milyen jogai vannak?

Ön (a vonatkozó helyi törvények betartásával) az alábbi jogokkal rendelkezik az Önről tárolt személyes adataira vonatkozóan:

 • a személyes adatok és bizonyos kapcsolódó információk elérése a releváns adatvédelmi törvények szerint;
 • a pontatlan személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének kérése;
 • tiltakozás tetszőleges időpontban személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő felhasználása ellen, és bizonyos körülmények fennállása esetén, a személyes adatok egy részének vagy egészének általunk történő kezelése ellen (és törlésük kérése);  
 • bizonyos körülmények fennállása esetén a személyes adatok általunk történő törlésének kérése;
 • bizonyos körülmények fennállása esetén az Ön személyes adatai általunk való kezelésének korlátozása vagy megtiltása (a kezelés korlátozása esetén jogunkban áll tárolni személyes adatait, de a továbbiakban nem használhatjuk fel őket);
 • bizonyos körülmények fennállása esetén annak kérése, hogy bocsássuk rendelkezésére személyes adatait strukturált, széles körben használt, géppel olvasható formátumban. Ezen túlmenően Ön azt is kérheti tőlünk, hogy személyes adatait közvetlenül egy másik személynek (például új szolgáltatónak) továbbítsuk, ha ez műszaki szempontból kivitelezhető; és
 • hozzájárulás tetszőleges időpontban történő visszavonása, ha az Ön hozzájárulása alapján kezeljük személyes adatait.

A jogaival kapcsolatban országa adatvédelmi hatóságától kérhet további tájékoztatást és tanácsot.

Ha a fenti jogok bármelyikét gyakorolni kívánja (a vonatkozó helyi törvények betartásával), vagy panasza van személyes adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. A személyes adatok általunk való kezelésével kapcsolatban országa adatvédelmi hatóságánál is panaszt tehet.

Kényes adatok

Kérjük, hogy ne küldjön nekünk és ne osszon meg velünk semmilyen kényes adatot (pl. faji vagy etnikai származással, politikai nézetekkel, vallással és egyéb meggyőződéssel, egészségi állapottal, büntetett előélettel, szakszervezeti tagsággal kapcsolatos információkat vagy genetikai, illetve biometrikus adatokat).

Gyermekek személyes adatai

A Fujitsu tiszteletben tartja a gyermekek személyes adatait, és tudatosan nem gyűjti, használja fel vagy közli 16 évnél fiatalabb gyermekek személyes adatait szülőjük vagy gondviselőjük ellenőrizhető hozzájárulása nélkül.

Ha a Fujitsu tudomást szerez arról, hogy a hozzá benyújtott vagy általa gyűjtött adatok gyermekek személyes adatai, és nem rendelkezik rájuk nézve szülő vagy gondviselő előzetes ellenőrizhető hozzájárulásával, haladéktalanul intézkedik az ilyen személyes adatok törléséről.

Ha szülő vagy gondviselő aggodalmának kíván hangot adni egy gyermek személyes adataival kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alább megadott elérhetőségeken.  

Automatikus döntéshozás

Használhatunk olyan technológiát, amely követi a webhelyünk Ön általi használatát és a velünk folytatott interakcióit, és amely segítséget nyújt számunkra az Ön által preferált termékek és az Ön által benyújtott tájékoztatási igények profiljának megalkotásában. Ha ezt tesszük, ez az Ön szempontjából azt jelenti, hogy nagyobb valószínűséggel kap a korábbi profiltevékenység alapján meghatározott, konkrét preferenciákhoz igazodó ajánlatokat és tájékoztatást.

Ha automatikus döntéshozást alkalmazunk bármely konkrét szolgáltatásra vagy termékre vonatkozóan, és az ilyen automatikus döntéshozásnak jogi következményei vannak az érintettekre nézve vagy más módon jelentősen érintik őket, biztosítjuk a vonatkozó törvényeknek megfelelő tájékoztatást az ilyen automatikus döntéshozással kapcsolatban..

Automatikus döntéshozást alkalmazhatunk a szállítási és személyes adatok összevetésére az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Japánban és bármely más exportálást végző országban érvényes exportellenőrzési szankciós listákkal. Az ilyen ellenőrzések eredményétől függően a Fujitsu köteles megtenni a megfelelő intézkedéseket az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, Japánban és bármely más exportálást végző országban meghatározott exportellenőrzési szabályozás szerint.

Kapcsolat

Ha kérdése, megjegyzése vagy kérése van jelen Adatvédelmi szabályzattal vagy a személyes adatok általunk való kezelésével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha szeretné elérni adatvédelmi irodánkat, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Jelen szabályzat módosítása

Jelen Adatvédelmi szabályzat a Fujitsu webhelyein való közzététel időpontjától érvényes, és az Adatvédelmi szabályzat minden korábbi verzióját érvényteleníti. A jelen Adatvédelmi szabályzat minden jövőbeni változtatását webhelyünkön tesszük közzé, és elérhetővé tesszük az Ön számára, ha felveszi velünk a kapcsolatot. A változtatások megtekintéséhez látogasson vissza gyakran webhelyünkre.

Jelen Adatvédelmi szabályzat korábbi verzióit is elérhetővé tesszük webhelyünkön, feltüntetve a dátumot és a verziószámot.

 

Utolsó módosítás: 2018. május 21.

Top of Page