Fujitsun tietoturvapalvelut
tarjoavat mielenrauhaa kyberuhkien keskellä

Erilaiset tietoturva- ja tietosuojaloukkaukset näkyvät koko ajan laajemmin uutisotsikoissa. Tietoturva-asioissa varautuminen ja ehkäisy kannattavat aina. Tietoturvahyökkäyksiin varautuminen helpottaa olennaisesti niistä toipumista. Myös jatkuvuussuunnitelmat on hyvä pitää kunnossa. Heikko tietoturva saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia: rahan, liiketoiminnan tai maineen menetyksiä.

Data, kuten muutkin tärkeät liiketoimintaresurssit, on organisaatiolle elintärkeää ja tämän vuoksi tieto on suojattava asianmukaisesti. Näiden resurssien tunnistaminen ja luokittelu sekä systemaattinen heikkouksien ja uhkien arviointi auttaa organisaatiota löytämään oikeat keinot riskienhallintaan. Organisaation tulee osoittaa asiakkaille, kuluttajille, osakkaille, viranomaisille ja yhteiskunnalle, että yrityksen tietovarat ovat luottamuksellisia, ehyitä ja saatavilla niitä tarvitseville.

Fujitsu tarjoaa kattavan palvelukokonaisuuden, jonka avulla asiakkaamme voivat valmistautua ja reagoida monenlaisiin tietoturvauhkiin. Palvelumme sisältävät konsultointi-, projekti- ja tietoturvan jatkuvat palvelut, joissa hyödynnämme markkinoiden parhaita teknologioita. Suomessa meillä on yli sata tietoturva-asiantuntijaa, ja tuotamme palveluja paikallisesti kaikkiin tietoturvan osa-alueisiin.

Fujitsun tietoturvapalvelut 


Tavoitteenamme on rakentaa kaikki ict-ratkaisut ja -alustat sellaisiksi, että tietoturva on helppo toteuttaa ja ettei asiakkaiden ja käyttäjien tarvitse miettiä asiaa lainkaan. Kehitämme esimerkiksi ratkaisuja, joilla järjestelmät voivat automaattisesti havaita haavoittuvuuksia ja väärinkäytön yrityksiä. Tärkeitä keinoja ovat myös vahva tunnistautuminen, biometriikka ja esimerkiksi verkon solmukohtiin lisättävä tietoturvan älykkyys. Tietoturva nähdään helposti toimintaa rajoittavana tekijänä, mutta tietoturva voi mahdollistaa uudenlaisia asioita. Esimerkiksi pilveen voi tallentaa melkein mitä tahansa tietoja, jos ne turvataan riittävän järeällä salauksella ja muu ict-ympäristö täyttää vaatimukset.

Sign up for our latest cyber security insights

The Fujitsu Cyber Threat Intelligence team provide regular summaries of top trending and emerging behavior patterns, including Tools, Techniques and Procedures (TTPs) on malicious IP addresses, vulnerabilities (CVEs), hackers and more.

Subscribe to cyber security insights

Case Studies

Read Blog Articles
Join us on LinkedIn
Follow us on Twitter

Kysy lisätietoja tietoturvapalveluistamme

Ota yhteyttä myyntiin

Top of Page