Mullistus, uudistus vai muutos?

Toteutamme ict-transformaatiohankkeet soveltamalla Fujitsun 7x7 -mallia, johon kiteytyy kokemuksemme ja parhaat käytännöt sadoista viime vuosien muutoshankkeista. Se varmistaa nopeuden, kustannustehokkuuden ja minimoi riskit siirrettäessä työkuormia uusiin ympäristöihin.

7x7-malliin kuuluu seitsemän osaa, jotka yhdistyvät it:n seitsemän osa-alueen asiantuntijuuteen. Jokainen hanke toteutetaan sovellusten, palvelinten, datan hallinnan, verkkopalveluiden, tietoturvan, riskien hallinnan sekä kaupallisten kysymysten asiantuntijoiden yhteistyönä. Tärkeä yksityiskohta on riippumattomuus teknologioista; kohdeympäristöt valitaan aina tilanteen mukaan. Transformaatiohankkeissa etsimme asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvat ratkaisut ja teknologiat sekä teemme muutoksen asiakkaillemme mahdollisimman kivuttomaksi.

Menestys vaatii nopeutta, joustavuutta ja kustannustehokkuutta

Miten menestyksen tekijät toteutetaan nykyisissä ict-ympäristöissä, jotka ovat kokoelma vanhaa, uutta, omaa ja vierasta? Fujitsun vastaus tähän on Hybrid IT -transformaatiopalvelu, joka kartoittaa, suunnittelee ja uudistaa yritysten palveluita ja järjestelmiä. Sen avulla nykyiset työkuormat siirretään uusiin tai uudistettuihin ympäristöihin ja yhdistetään hallinnoitavaksi kokonaisuudeksi.

Muutosmatka tulevaisuuden menestykseen toteutetaan Fujitsun globaalilla ja koetellulla 7x7 -mallilla, joka varmistaa jokaisen muutoshankkeen onnistumisen. 7x7 -mallin muutosaskelten avulla varmistetaan asiakkaan it-infrastruktuurien, järjestelmien ja työkuormien siirtymä uuteen ympäristöön nopeasti, hallitusti ja liiketoimintaa häiritsemättä. Fujitsun Hybrid IT -transformaatiopalvelu poistaa monimutkaisuuden pilvi- ja hybridipalveluihin siirtymisestä ja niiden hallinnoinnista. 

Palvelu koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen, erillisenä saatava vaihe on 7x7 Xpress -arviointi, jonka avulla saadaan nopeasti selkeä kuva nyky-ympäristöstä ja korkean tason suunnitelma, mihin erilaiset työkuormat kannattaa siirtää. 7x7 Xpress mahdollistaa nopean aloituksen ja muutoksen pilkkomisen sopivan kokoisiin osiin. Tuloksena saadaan kokonaiskuva uudistustarpeista ja muut osa-alueet voidaan priorisoida sekä aikatauluttaa. 7x7 Xpress:issä kartoitus ja analysointi ovat pitkälle automatisoituja – esimerkiksi sovelluksista ja työkuormista saadaan runsaasti tietoa koneellisesti.

Service

Arviointi

Arviointi tuottaa tarkan raportin nykytilanteesta sekä transformaation vaikutuksista ja hyödyistä.

Compliance

Suunnitelma

Asiantuntijat tekevät migraatiosuunnitelman, joka pitää sisällään sopivimmat tuotteet ja palvelut.

Service

Todennus

Migraatiosuunnitelma validoidaan ja testataan.

Compliance

Migraatio

Sovellukset ja niiden datat siirretään pilviympäristöön liiketoimintaa häiritsemättä.

Service

Testaus

Järjestelmien toimivuus varmistetaan kattavalla testausprosessilla.

Compliance

Hallittu käyttöönotto

Pilviympäristö ja sen käyttö siirtyy hallitusti ja ohjatusti asiakkaan hallintaan.

Service

Vanhan alasajo

Tarpeeton kapasiteetti ajetaan alas, jotta ne eivät aiheuta asiakkaille turhia kuluja.

Kysy lisätietoja pilvipalveluistamme

Mauri Mikkonen p. 045 7881 0398