Muuntautuva monipilvi yhdistää pilvipalvelut älykkäästi

Pilvipalvelut ovat tänään olennainen osa it-ympäristöä ja avainasemassa luomassa ketteryyttä, joka vastaa nykyaikaisiin haasteisiin. Samalla pilvipalvelujen käyttö ajaa liiketoimintaa yhä kiihtyvämpään uudistumiseen. Pilvipalvelujen kehitys on nyt johtanut niin kutsuttuun monipilvi-malliin (multi-cloud).

Monipilvellä useimmiten kuvataan erilaisten julkisten pilvien yhteiskäyttöä. Edelleen tyypillisesti osa palveluista tuotetaan myös paikallisesti, joko perinteisesti asiakkaan omissa konesaleissa tai toimittajan ylläpitämässä yksityisessä pilvessä. Tällaisesta hybridikokonaisuudesta eniten saa irti, kun erityyppiset pilvipalvelut integroidaan ja hallitaan kokonaisuutena. Tällöin muodostuu yhtenäinen, selkeästi ohjattu ja valvottu palveluympäristö. Hallittu monipilvi vähentää riskejä, jotka syntyisivät yhden ainoan pilvipalvelutoimittajan käytöstä tai kaaoksesta, joka syntyy otettaessa käyttöön eri toimittajien pilvipalveluja samanaikaisesti.

Fujitsun monipilvi tuo tarjolle erilaisten pilvialustojen parhaat puolet ja mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin.


 Pilvipalvelut hallintaan

Monipilvi-ympäristöjen tehokas hallinta on edellytys pilvipalvelujen hyötyjen ulosmittaamiseksi. Pilvipalvelujen hallintamalli on yksi osa yritysten ja organisaatioiden ict-palvelujen kokonaisuutta ja sen rooli kasvaa jatkuvasti. Nykyään varsinkin suurilla yrityksillä pilvipalvelujen hallintamalli ulottuu koko organisaatiota palvelevista järjestelmistä aina yksittäisiin työasemiin saakka.

Pilvipalvelujen saatavuuden helppous ja nopeus saattavat houkutella pilvipalvelun käyttöönottoon ilman palvelujen hallintamallia ja perusteellista suunnittelua. Pilvipalvelun hallintamalli tarjoaa ohjeet, joiden avulla organisaation on helppo varmistaa, että käytössä olevia pilvipalveluja käytetään oikein, turvallisesti ja sovitulla tavalla. Näin palveluista syntyvät kulut pysyvät kurissa ja niitä voidaan seurata. Lataa oheisesta linkistä käsikirja, jossa kerromme pilvipalvelujen hallintamallista osana osa ict-palveluhallinnan kokonaisuutta.Lataa Pilvipalvelujen hallinnan käsikirja

Fujitsu voi hallita ja orkesteroida pilvipalveluja asiakkaan puolesta. Nämä palvelut ovat huipentuma yli 30 vuoden kokemuksesta infrastuktuuripalveluiden tuottamisessa. Ne tarjoavat yhden, saumattoman kokonaisuuden, jolla voi hallita useita erilaisia alustoja, teknologiota ja toimittajia. Asiakkaat saavat näin käyttöönsä nykyaikaisen, juuri heille sovitetun hybridipilvi-ympäristön, joka myös tukee edelleen käytössä olevia asiakkaan omissa tiloissa tai paikallisten toimittajien konesaleissa olevia perinteisiä it-järjestelmiä.


Kumppanit

Microsoft

Fujitsu and Microsoft’s global partnership is proven to accelerate digital transformation in the cloud. It brings together the extensive portfolio of Azure services for new business innovation – integrated, managed and optimized by a Microsoft-accredited ‘Expert Managed Service Partner’

Fujitsu Cloud Service for Microsoft Azure provides an end-to-end service for commercial flexibility and simplicity, whilst enabling turnkey adoption of Azure technologies for rapid application and service development.

Amazon Web Services

Fujitsu and AWS enable you to get the most out of extremely powerful cloud capabilities, while ensuring everything is connected and well-orchestrated to drive greater value across the IT & business landscape.

Fujitsu Cloud Service for AWS provides enterprises with a leading hyperscale platform for hosting critical systems and driving business innovation - with an expert Multi-Cloud integrator and AWS Managed Service Partner ensuring seamless migration and continuous management.

VMware

Fujitsu and VMware’s global strategic partnership enables you to leverage leading private and public cloud technologies to power your digital transformation strategies forward at pace.

Whether you’re looking for an agile private cloud with high levels of performance, security and control – or to extend into the public cloud for rapid innovation and burst capacity – together we have the ideal solutions for your highly connected, intelligent & transformed future.

Oracle

Fujitsu and Oracle have a partnership spanning decades and across the world. Through this, we have co-created innovative, cloud-based solutions for enterprise and government customers on a global scale.

As an Oracle Platinum Partner and Global Managed Service Partner, hundreds of customers are trusting Fujitsu to accelerate transformation of critical business systems and applications, using the Oracle Cloud.

Monipilvi-ympäristö yhdistää ihmiset, teknologiat ja it-ympäristöt saumattomasti. Samalla liiketoimintamallit, sovellukset ja palvelut saadaan vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden vaatimuksiin.

Yhdistävä


  • Ihmisten tuottavuus ja tehokkuus kasvavat
  • Monimutkaisuus vähenee, kun johtavat teknologiat toimivat yhdessä
  • Teknologia yhdistää ihmiset, jolloin yritys kehittyy ja laajenee

Älykäs


  • Älykäs datankeruu tuo asiakkaan lähemmäs
  • Datasta saa tuotettua tietoa liiketoiminnan tueksi
  • Tehokasta ja entistä nopeampaa asiakaspalveua automaation avulla

Muuntautuva


  • Liiketoimintasovellukset valmiita digiaikakauden vaatimuksiin
  • Yrityksesi on ketterämpi, nopeampi ja tehokkaampi
  • Muutos tukee uusia innovaatioita

Kysy lisätietoja pilvipalveluistamme

Mauri Mikkonen p. 045 7881 0398

Top of Page