Muuntautuva monipilvi yhdistää pilvipalvelut älykkäästi

Pilvipalvelu on siirtynyt elinkaaressaan seuraavaan vaiheeseen, jossa siitä tullut useimpien yritysten it-ympäristön olennainen osa.  Pilvipalvelujen kehitys on nyt johtanut niin kutsuttuun monipilvi-malliin (multi-cloud). Siinä useiden eri toimittajien pilvipalvelut integroidaan, jolloin ne tarjoavat yhtenäisen palvelukokonaisuuden. Malli vähentää riskejä, jotka syntyisivät yhden ainoan pilvipalvelutoimittajan käytöstä. Lisäksi se tuo tarjolle erilaisten pilvialustojen parhaat puolet ja mahdollistaa nopean reagoinnin markkinoiden muutoksiin.

Modernit pilvipalvelut ja niihin liitetty tekoäly avaavat organisaatioille mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin ja uudenlaisten liiketoimintamallien toteutukseen. Pilvipalveluilla voi esimerkiksi parantaa asiakaskokemusta, tehostaa tuotekehitystä ja automatisoida työtä. Varhaiset omaksujat keräävät suurimmat hyödyt.

Monipilvi tarjoaa yrityksille huikeita mahdollisuuksia

Katso oheinen video, jossa Fujitsun toimitusjohtaja Simo Leisti ja kumppanimme Microsoftin toimitusjohtaja Jussi Tolvanen kertovat monipilven mahdollisuuksista tarkemmin.

Azure-expert

Fujitsu Azure-asiantuntijana

Fujitsulla on globaali Microsoft Azure Expert Managed Services Provider (MSP) -status. Arvostettu tunnustus korostaa hyvää kumppanuutta ja kertoo Fujitsun ainutlaatuisesta hybrid-it- ja pilvipalveluosaamisesta, joka kattaa johtavat yksityiset ja hyperscale-pilvialustat ja teknologiat. Samalla se vahvistaa, että Fujitsu osaa laajasti ja syvällisesti hyödyntää Azure-pilvialustaa infrastruktuurin, sovellusten ja liiketoimintamuutoksen toteuttamisessa globaalissa mittakaavassa.

Pilvipalvelun hallinta hanskassa

Monipilvi-ympäristöjen tehokas hallinta on avain ketterään ja responsiiviseen liiketoiminnan tarpeiden täyttämiseen. Pilvipalvelujen hallintamalli on yksi osa yritysten ja organisaatioiden ict-palvelujen kokonaisuutta, mutta sen rooli kasvaa jatkuvasti. Nykyään useilla suurilla yrityksillä pilvipalvelujen hallintamallin piiri ulottuu koko organisaatiota palvelevista järjestelmistä ja tallennuskapasiteetista aina yksittäisiin työasemiin saakka.

Pilvipalvelujen saatavuuden helppous ja nopeus saattavat houkutella pilvipalvelun käyttöönottoon ilman palvelujen hallintamallia ja perusteellista suunnittelua. Pilvipalvelun hallintamalli tarjoaa ohjeet, joiden avulla organisaation on helppo varmistaa, että käytössä olevia pilvipalveluja käyttävät oikeat henkilöt, ja että palveluista syntyvät kulut pysyvät kurissa. Lataa oheisesta linkistä käsikirja, jossa kerromme pilvipalvelujen hallintamallista osana osa ict-palveluhallinnan kokonaisuutta.

Lataa Pilvipalvelujen hallinnan käsikirja

Fujitsun julkisten ja paikallisten pilvien hallinta- ja orkesterointipalvelut ovat vuosien evoluution tulos. Ne tarjoavat yhden, saumattoman kokonaisuuden, jolla voi hallita useita erilaisia alustoja, teknologiota ja toimittajia. Asiakkaat saavat näin käyttöönsä nykyaikaisen, juuri heille sovitetun hybridipilvi-ympäristön, joka myös tukee edelleen käytössä olevia asiakkaan omissa tiloissa tai paikallisten toimittajien konesaleissa olevia perinteisempiä it-järjestelmiä.

Sovellustransformaatio ja modernisointi johdattavat pilvipalveluun

Uudet palvelut voi viedä suoraan pilveen, mutta monesti käytössä on vanhoja ja puolivanhoja sovelluksia, joilla liiketoiminta lepää. Pilvipalveluun siirtyminen onnistuu silti sovelluskehityksen tai modernisoinnin avulla. 

Tietoviikko julkaisi lokakuussa 2019 kyselytutkimuksen, jossa lähes 60 prosenttia vastaajista listasi sovellusten modernisoinnin yhdeksi tärkeimmistä hankkeistaan vuonna 2019. Vanhat sovellukset heräävät uuteen kukoistukseen, kun ne siirretään moderniin teknologiaan ja nykyaikaiselle alustalle. Toteutusmallissamme modernisointi tapahtuu mahdollisimman automaattisesti uusimman teknologian avulla. Tavoitteena on, että vanhat ja uudet tietojärjestelmät toimivat sulavasti yhdessä. Järjestelmiä ei rakenneta kokonaan alusta alkaen uusiksi, mutta ne siirretään uuteen ympäristöön − esimerkiksi pilveen − ja niiden päälle rakennetaan uusia sovelluksia. Samalla voimme auttaa ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät korkeisiin käyttökustannuksiin, tekniseen vanhenemiseen, tarvittujien taitojen harvinaisuuteen tai kehittämisen hitauteen.

Sovelluskehitys ja integrointi ovat Fujitsun sovellusosaamisen ydintä. DevOps-mallissa kehittäjät ja it-henkilöt yhdistävät osaamisensa ja kokemuksensa niin, että he voivat ennakoida ongelmia ennen niiden syntymistä. Tiivis yhteistyö tarkoittaa nopeampaa asioiden käsittelyä. Näin voidaan hyödyntää digitaalisen innovaation tuottoja ja samalla vähentää riskejä.

Kokonaisarkkitehtuurin osaajamme ja esimerkiksi sovellus- ja -informaatioarkkitehtimme laativat sovellusprojektien avuksi integrointisuunnitelmat, joilla uudet tuotokset liittyvät saumattomasti it- ja pilviympäristöihin. Teknologia-arkkitehtimme varmistavat uusien ja käytössä olevien teknologioiden ja alustojen yhteensopivuuden ja yhteistoiminnan.

Monipilvi-ympäristö yhdistää ihmiset, teknologiat ja it-ympäristöt saumattomasti. Samalla liiketoimintamallit, sovellukset ja palvelut saadaan vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden vaatimuksiin.

Yhdistävä

  • Ihmisten tuottavuus ja tehokkuus kasvavat
  • Monimutkaisuus vähenee, kun johtavat teknologiat toimivat yhdessä
  • Teknologia yhdistää ihmiset, jolloin yritys kehittyy ja laajenee

Älykäs

  • Älykäs datankeruu tuo asiakkaan lähemmäs
  • Datasta saa tuotettua tietoa liiketoiminnan tueksi
  • Tehokasta ja entistä nopeampaa asiakaspalveua automaation avulla

Muuntautuva

  • Liiketoimintasovellukset valmiita digiaikakauden vaatimuksiin
  • Yrityksesi on ketterämpi, nopeampi ja tehokkaampi
  • Liiketoimintamallien ja -kulttuurin muutos tukee uusia innovaatioita

Johtava pilvipalvelu- ja Hybrid IT -toimittaja

Hyvä kumppanuutemme johtavien pilvitoimittajien kanssa parantaa entisestään asiakkaidemme mahdollisuutta valita oikea pilvi tarpeen mukaan. Tällöin digitalisointihankkeet voi suunnitella mahdollisimman joustavasti. Fujitsun asiantuntemus ulottuu perinteisistä uusimpiin palveluihin, joten asiakkaidemme on helppo luottaa palveluumme liiketoimintakriittisten järjestelmien uusimisessa.

Gartner nimesi kesällä 2019 Fujitsun Euroopan johtavaksi datakeskusten ulkoistus- ja hybridi-infrastruktuuripalvelujen toimittajaksi Magic Quadrant -raportissaan. Fujitsu on ollut johtajien joukossa nyt seitsemän vuotta peräkkäin.

Pilvipalvelua eri toimialoilla

Kaupan alan kärkipaikalle pilvipalvelujen avulla

Vähittäiskaupan alalla ei ole koskaan ollut niin vaikea menestyä kuin nyt. Kilpailu on kovaa ja asiakkailla suuret odotukset. Aika on käymässä vähiin, jos kauppa ei pysty uudistumaan. Fujitsu kumppaneineen (Microsoft Azure, VMware, SAP) auttavat kaupan alan yrityksiä menestymään digitaalisessa maailmassa. Tarjoamme alustat, sovellukset ja palvelut, jotka toimivat saumattomasti niin perinteisessä kuin verkkokauppaympäristössäkin, sekä tuottavat hyödyllistä dataa.

Monipilvi mullistaa finanssialaa

Monipilvi vastaa finanssialan haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita vinhaa vauhtia etenevä digitalisaatio tuo eteen. Monipilvi vahvistaa myös tieto- ja kyberturvallisuutta; 70 prosenttia organisaatioista kertoi haastattelussa turvallisuutensa parantuneen hybridiympäristöön siirtymisen jälkeen.

Tästä huolimatta monipilvijärjestelmien, -sovellusten ja datan suojaamisessa on erittäin tärkeää noudattaa kokonaisvaltaista tietoturvastrategiaa. Fujitsun ja luottokumppaniemme avulla organisaatiosi voi nopeuttaa uudistusprosessia varmalla ja hallitulla tavalla.

Lue asiakastarinat

Näin olemme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa luoneet menestystarinoita pilvipalvelujen avulla:

Pilvipalvelu juuri sinulle

Kattavat pilvipalvelumme ja johtavien kumppaneidemme verkosto takaa organisaatiollesi vahvan ja valoisan tulevaisuuden. Pilvipalvelujen vaatimukset vaihtelevat suuresti eri organisaatioissa. Yhteistyössä rakennamme eri pilviteknologioista juuri teille sopivan kokonaisuuden. Huolehdimme myös käyttöönotosta, orkestroinnista, hallinnasta ja jatkuvista palveluista.

Tutustu monipilvipalveluihimme vielä tarkemmin:

Kysy lisätietoja pilvipalveluistamme

Mauri Mikkonen p. 045 7881 0398

Top of Page