GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Infrapalvelut >
  4. Kehittämispalvelut

Ict-infran kehittämispalvelut

Kehittämispalvelut

Ict-infran kehittäminen tukee asiakkaan ict-infran muutostarpeita. Palvelun avulla asiakas saa arkkitehtuuri-, määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, käyttöönotto- ja kehittämispalveluita muutostilanteisiin, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologian käyttöön tai toimintatapoihin.

Palvelussa kehitetään asiakkaan tieto- ja viestintäteknologian järjestelmiä tai toimintaympäristöä. Palvelu soveltuu hyvin uusien työasema-, palvelin-, tulostus-, viestintä-, ryhmätyö-, puhe- ja sovellus- sekä tietoturvaratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. Palvelu on käytettävissä asiakkaan ict-infran yleiseen kehittämiseen ja jo olemassa olevan ict-ympäristön muutoksien toteuttamiseen.

Ict-infran kehittämishankkeissa otetaan huomioon asiakkaan käyttäjien osaaminen järjestämällä tarvittava koulutus ja opastus käyttöönotettavasta ratkaisusta.


Selvityksestä toteutukseen

Nykytilan selvityksessä kartoitetaan asiakkaan nykyinen ict-infra ja sen toiminnallisuudet sovitussa laajuudessa. Lisäksi selvitetään valmiudet järjestelmän ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönotolle.

Määrittelyssä sovitaan asiakkaan kanssa kyseisen ympäristön ominaisuudet ja toiminnallisuus.

Määrittelyn ja suunnittelun pohjalta toimittajan asiantuntijat toteuttavat asiakasympäristöön alustavan tuotantovalmiuden, jolla pystytään toteuttamaan tarvittava pilotointi.

Pilotoinnin tarkoituksena on varmistaa ympäristön toimivuus tuotannossa. Asiakkaan nimetyille testaajille otetaan rajatuksi ajaksi käyttöön määritelty, suunniteltu ja toteutettu alustava tuotantoympäristö. Pilotoinnissa kerätään mahdolliset muutosehdotukset ja toteutetaan muutokset. 

Hyväksytyn pilottivaiheen jälkeen toteutetaan tuotantoympäristö.

Trim-palvelu

Todellista hyötyä tietotekniikan investoinneista saadaan vasta, kun käyttäjien osaaminen ja toimintatavat ovat organisaation liiketoimintaprosessien edellyttämällä tasolla.
Trim-palvelussa käyttäjien osaamista ja toimintatapoja kehitetään suunnitelmallisesti tasolle, josta organisaatio saa maksimaalisen hyödyn.

Palvelu koostuu neljästä toisiaan tukevasta osakokonaisuudesta, joiden toteutuksesta vastaa Fujitsun Trim-asiantuntija:

  • Trim-kartoituksilla selvitetään käyttäjien osaamisen nykytila ja heidän näkemyksensä organisaation perustietotekniikan toimivuudesta ja kehityskohteista.
  • Trim-koordinoinnissa suunnitellaan ja järjestetään kaikki Trim-palvelun toiminnot; koulutukset, kehityspalvelut ja kartoitukset.
  • Trim-koulutusmenetelmiä ovat pienryhmille järjestettävä täsmäkoulutus, käyttäjäkohtainen lähiopastus, suurelle joukolle pidettävät tietoiskut ja Trim-eLearning. Trim eLearning tarkoittaa multimediaan ja vuorovaikutteisuuteen pohjautuvaa itsenäistä verkko-opiskelumahdollisuutta.
  • Trim-kehityksessä tehostetaan asiakasorganisaation työ- ja toimintaprosesseja, tietotekniikan käyttöä sekä uusien järjestelmien käyttöönottoa. Kehityksen kohde voi liittyä myös tietoturvallisuuteen ja mobiililaitteisiin.

» Kysy lisätietoja: Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Smart Working auttaa ajanhallinnassa ja työvälineiden hyödyntämisessä Smart Working

Fujitsun Smart Working on tietotyön tekijälle tarkoitettu fiksumman työnteon kehitysohjelma, joka tarjoaa menetelmiä muun muassa ajanhallintaan, fiksuihin työtapoihin ja modernien työvälineiden hyödyntämiseen.