GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Infrapalvelut >
  4. Konesalipalvelut

Konesalipalvelut

Konesalien hallinta hybridi-it:n aikakaudella

Perustietotekniikka muuttuu koko ajan, ja sen myötä muuttuvat myös konesalien haasteet. Pilvipalvelut olivat aiemmin keino toteuttaa ratkaisuja, joihin perinteinen it-ympäristö ei taipunut, mutta nyt niistä on tulossa yleinen tapa tuottaa erilaisia sovelluksia ja liiketoimintaprosesseja.

On syntynyt hybrid-it-maisema, jossa pilvipalvelut tuotetaan perinteisten järjestelmien rinnalla. Tämän seurauksena pilvi alkaa saavuttaa todellisen potentiaalinsa – se ei enää tarjoa uusia toiminnallisuuksia irrallisina palasina, vaan toimii tietoteknisen ympäristön integroituna osana.

Tämä tarjoaa yrityksille valtavat mahdollisuudet pyrkiä saavuttamaan entistä parempia asiakaskokemuksia ja ketteryyttä toteuttaa kasvua tukevia innovaatioita – ja vieläpä entistä pienemmin kustannuksin. Fujitsu uuden aikakauden etulinjassa optimoidun pilviosaamisensa avulla.

Ketteryys on muutakin kuin nopeutta. Yrityksesi on innovoitava nopeasti, mutta samalla pitää varmistaa, että hallintomalli ja määräystenmukaisuusvaatimusten täyttäminen eivät vaarannu. Tämä pätee erityisesti palvelinkeskuksiin, joten on tärkeää, että palvelumme sopivat varmasti juuri sinun yrityksesi pilvitarpeisiin.

Kun haluatte optimoida olemassa olevan perustietotekniikkanne tai ulkoistaa täysin it-infrastruktuurinne hallinnan, Fujitsun konesalipalvelut täydentävät omaa osaamistanne. Riippumatta palvelukokonaisuuden laajudesta, Fujitsu pystyy maailman neljänneksi suurimpana it-palvelutoimittajana toimittamaan tarvitsemanne lisätehot. Samalla takaamme, että myös tietoturvaan, määräystenmukaisuuteen ja suorituskykyyn liittyvät tarpeet otetaan huomioon.

Data Center Outsourcing

Konesalin ulkoistuspalvelu

Data on yrityksen toiminna elintärkeää, mutta siinä piilee myös riski. Ulkoistaessanne Fujitsulle uskotte muutosprosessin kumppanille, joka ei vain vahvista palvelinkeskuksenne kestävyyttä, vaan myös uudistaa sen.

Integroimme niin globaaleja kuin paikallisiakin resursseja hyödyntäen olemassa olevat laitteenne moderniin palveluverkostoon, jossa virtualisointi, konsolidointi ja sovellusalustojen uusiminen luovat yhdessä kustannustehokkaan palvelun, joka joustavuudessaan vastaa kaikkiin liiketoimintatarpeisiinne – myös silloin, kun ne muuttuvat.

Täydennä yrityksesi valmiuksia perustietotekniikan etähallintapalvelun avulla


 Pilvipalvelut avaavat ovia toiminnan laajentamiselle, mutta toisinaan kasvu voi olla myös ongelma. Varsinkin globaalit organisaatiot törmäävät monimutkaisten it-ympäristöjen haasteisiin.

Fujitsu helpottaa yrityksenne oman it-tiimin painetta hallinnoimalla niin virtuaali- kuin perinteistä perustietotekniikkaa joko yrityksesi omista tiloista, kolmannen osapuolen tiloista tai jostain yli 150 ympäri maailmaa sijaitsevasta palvelinkeskuksestamme käsin. Tarvitsittepa siis minkä tasoista palvelua tahansa, liiketoimintanne tarpeet täyttyvät samalla kun kustannukset laskevat.

Managed Hosting tai Co-Location luovat tilaa kasvulle

Fujitsun palvelussa konesalin kapasiteetti ei koskaan pidättele yrityksenne vauhtia. Aina kun tarvitsette lisää resursseja, toimitamme tarvitsemanne virtuaaliset tai fyysiset laitteet määrittelemäänne tietovarastoon yhdistettynä eli niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista.

Toinen vaihtoehto on niin sanottu co-location-palvelu, jossa järjestelmien hallinta pysyy omissa käsissänne, mutta saatte silti nopeasti käyttöönne lisää pilvi-, varastointi-, verkko- ja muita loppukäyttäjäpalveluja. Tämä mahdollistaa nopeat toiminnan muutokset tilanteen niin vaatiessa, olipa suunnitelmissanne sitten uusien toimipaikkojen avaaminen tai kustannusten karsiminen.

MetaArc, Fujitsun digitaalinen yritysalusta

MetaArc tukee innovointia ja modernisointia

Laaja pilvipalveluvalikoimamme, joka koostuu sekä Fujitsun omista että kolmannen osapuolen palveluista, mahdollistaa konesalipalveluidenne modernisoinnin ja migraation, kun niitä integroidaan muihin kuin pilvipalveluihin. Tietoturva, määräystenmukaisuus ja suorituskyky eivät vaarannu. Yrityksesi siirtyy pääomakustannuksista käyttökustannuksiin, jolloin minimoidaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien tavoitteluun liittyviä riskejä ja vauhditetaan kykyänne tavoitella niitä.

Fujitsun pilviratkaisujen ansiosta yrityksesi voi valita erilaisten alustojen väliltä tai yhdistelmän julkisia, yksityisiä tai hostattuja pilviä – niin Fujitsun kuin kolmansien osapuolienkin toimittamina. Valitsittepa minkä vaihtoehdon tahansa, tiedätte aina, missä datanne kulloinkin fyysisesti sijaitsee, ja Fujitsun varmistuspalvelun avulla varmistetun tiedon saa nopeasti palautettua.


Multi-cloud Management

Hybridi-it:n hallintakustannukset kuriin FUJITSU Cloud Services Management -palvelun avulla

Yrityksen innovatiivisuus kukoistaa, kun liiketoimintayksiköt voivat ottaa käyttöönsä niitä pilvipalveluita, joita ne tarvitsevat tavoitteisiin pääsemiseksi ilman ohjaukseen, tietojenhallintaan tai tietoturvaan liittyvien rajoitusten vuoksi.

FUJITSU Cloud Services Management -palvelun avulla yrityksesi it-osasto voi vapauttaa yrityksenne tällaiseen toimintaan hallinnoimalla pilvipalveluiden käyttöönottoa johdonmukaisen ja matalan riskin toimintamallilla – myös silloin, kun kehittymässä on uusia liiketoimintaprosesseja. Sen lisäksi, että vältätte monimutkaisen säätämisen, toiminnan hallintakustannukset voivat pudota jopa 70 prosentilla.