GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Konsultointi >
  4. Smart Working lisää kilpailukykyä ja työn tuottavuutta

Smart Working lisää kilpailukykyä ja työn tuottavuutta

Smart Working on tietotyön tekijälle tarkoitettu fiksumman työnteon kehitysohjelma, joka tarjoaa menetelmiä muun muassa ajanhallintaan ja modernien työvälineiden hyödyntämiseen.

Menestyvätkin yritykset hukkaavat resurssejaan huonoihin käytäntöihin ja toimintatapoihin. Tämän päivän työelämässä tuottavuutta vähentävät huono ajanhallinta, pitkät ja tehottomat kokoukset, digitaalisten ratkaisujen ja työkalujen huono hyödyntäminen sekä hitaat hallinnolliset prosessit.

Fujitsun Smart Working on Lean-menetelmiin perustuva työn tuottavuuden kehitysohjelma. Se antaa konkreettisia työvälineitä ja keinoja tietotyön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Smart Working tuo organisaatioihin parhaat työn tuottavuutta lisäävät menetelmät. Ne voidaan helposti ja tehokkaasti jalkauttaa käytäntöön ja ottaa osaksi tulosta lisäävään toimintaan. Malli yhdistää osaamisen, menetelmät, työvälineet ja mittarit kokonaisuudeksi, jota ohjaa uusin tietämys. 

Mitattavaa tehoa

Fujitsu tarjoaa toimialakohtaisia konsultointipalveluja, jotka parantavat ajanhallintaa ja työtyytyväisyyttä sekä lisäävät digitaalisuutta ja työn tuottavuutta.
Tuomme parhaita käytäntöjä liiketoiminnan kaikille eri osa-alueille.  Smart Working -kehitysohjelman ydintä ovat koulutussisällöt ja konkreettinen tapa, jolla muutos viedään osaksi asiakkaiden arkea. Koulutussisällöt on tuotettu yhteistyössä tutkimus- ja koulutusyritys Filosofian Akatemian kanssa.

Smart Working -palvelukokonaisuus on syntynyt asiakaspalautteen perusteella. Teknisten palveluiden ja ratkaisujen lisäksi asiakkaat kaipaavat tukea työtapoihin ja työvälineiden hyödyntämiseen.

Smart Working -hankkeen avulla työnteon tuottavuutta voi oikeasti parantaa. Se koostuu tietotyön tehostamisen moduuleista. Nykytilaselvityksen ja aloitusmittauksen avulla määritellään, mitkä ovat asiakkaan kipupisteet ja valitaan menetelmät, jotka purevat juuri niihin.

Uusien työtapojen omaksumista myös mitataan ja raportoidaan säännöllisesti ja palvelun sisältöä voidaan säätää mittaustulosten perusteella yhdessä asiakkaan kanssa.

Smart Working: Moduulien kautta pelisääntöihin

Fiksumman työnteon palvelukokonaisuus

Jotta konsulttimme pystyvät ehdottamaan organisaatiollesi tuottavuutta lisääviä ratkaisuja, on välttämätöntä tuntea liiketoimintasi erityistarpeet, nykytila sekä asiakkaittesi erityistarpeet.

Fujitsun toimialaosaaminen kattaa laajasti koko elinkeinoelämän. Meillä on kokemusta työn tuottavuutta lisäävistä hankkeista useissa yrityksissä ja organisaatioissa esimerkiksi terveydenhuollon, finanssialan, valmistavan teollisuuden, julkishallinnon ja metsäteollisuuden toimialoilla.

Hankkeiden tavoitteina on ollut esimerkiksi 

  • jokapäiväisen työnteon järkevöittäminen
  • organisaatioiden välisen yhteistyön parantaminen 
  • nykyaikaisten viestintävälineiden käytön lisääminen 
  • työn tuottavuuden parantaminen 
  • tehokkaampi tiedon jakaminen 
Yhtenäiset pelisäännöt ja uusien toimintatapojen jalkauttaminen ovat lisänneet avoimuutta, nopeuttaneet prosesseja, tuoneet reaaliaikaisuutta ja nopeutta projektien etenemiseen.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää: info@fi.fujitsu.com

Lataa vinkkipaketit

» Työn tuottavuuden parantamisen seitsemän teesiäOpen a new window
» Viisi viileää vinkkiä tehokkaampaan ajanhallintaanOpen a new window
» Vinkkejä ajankäyttöön, viestintään ja tiedonhallintaanOpen a new window
» Viisi työtyytyväisyyttä nakertavaa ongelmaa ja miten ne ratkaistaanOpen a new window

.

Olisikohan Smart Working -menetelmistä apua tässä palaverissa?