GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Lean-konsultointi parantaa tuottavuutta ja tehostaa prosesseja

Lean-konsultoinnin avulla jatkuva parantaminen ja erinomaisuuden tavoittelu juurrutetaan osaksi yrityskulttuuria.

Mietitkö, miten voisit tehostaa yrityksesi liiketoimintaa? Haluaisitko selvittää, missä ja miten toiminnan ongelma-alueet ilmenevät ja miten ne näkyvät asiakkaillenne? Entä olisiko mitenkään mahdollista parantaa yrityksenne henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota?

Lean-konsultointi auttaa ratkaisemaan haasteita, tehostamaan toimintatapoja ja innovoimaan uusia asioita kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla. Lean-konsultoinnin avulla työntekijät suoriutuvat työtehtävistään entistä taitavammin ja tehokkaammin.

Lean-konsultointihankkeessa tarkastellaan koko arvoketjun toimintaa. Muutoksen keskiössä ovat loppuasiakas ja asiakasarvon kasvattaminen sekä työympäristön kokonaisuuden huomiointi.

Loppuasiakkaan ja liiketoiminnan tarpeet määrittävät tarvittavat muutokset myös tieto- ja viestintätekniikalle. Lean auttaa asettamaan muutokset tärkeysjärjestykseen.

Field Innovation kartoittaa, mittaa ja analysoi

Fujitsun globaali toimintamalli, Field Innovation, perustuu japanilaiseen Lean-ajatteluun ja -työkaluihin. Toimintamallin taustalla on yli kymmenen vuoden kehitys ja kokemus, ja sitä voi soveltaa kaikilla toimialoilla. Pelkästään Japanissa Field Innovation -asiakasprojekteja on toteutettu lähes 500.

Field Innovation -toimintamallin avulla ongelma-alueet löytyvät nopeasti ja tehokkaasti. Henkilöstö osallistuu muutosprosessiin, mikä lisää sitoutumista ja motivaatiota.

Lean-konsultointi

Field Innovation -toimintamalli

Prosessi alkaa nykytilan kartoituksella. Liiketoimintaelementtien välisessä visualisoinnissa käytetään laatu- ja määrämittareita. Perehdymme yhteisissä työpajoissa liiketoimintaprosessien, ihmisten ja tietoteknisten ratkaisujen toimintaan sekä niiden keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tämän jälkeen analysoimme tulokset, optimoimme ja teemme kehitysehdotukset.

Uusien toimintatapojen innovoinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään yrityksen sisäistä tietotaitoa ja kyvykkyyksiä sekä jaetaan tehtyjä oivalluksia. Field Innovation -toimintamallin avulla asiakas voi kehittää toimintojaan jatkuvasti yhä paremmiksi hyödyntämällä prosessissa opittuja asioita.

Esimerkiksi japanilaiselle tukkuliikkeelle toteutettiin Field Innovation -hanke ennen kassajärjestelmän käyttöönottoa. Hankkeen avulla suunnittelu ja käyttöönotto tehostuivat huomattavasti. Kanadassa Field Innovation -hankkeen avulla optimoitiin kokonainen sairaala aina rakennusvaiheen tilasuunnittelusta hoitotoimintojen jalkauttamiseen asti. Kanadassa toteutettiin myös hanke, jolla pyrittiin tehostamaan julkishallinnon lupaprosesseja ja lyhentämään niiden käsittelyaikoja. Tämä hanke vähensi lupien määrää 2 500:sta alle neljäänsataan. Jo ensimmäisien kuukausien aikana säästyi noin 10 000 työtuntia eli peräti 1 250 työpäivää.

LeanMyCity

Fujitsun LeanMyCity -malli hakee vastauksia siihen, miten julkisen sektorin toimintaa voidaan tehostaa nykyisten haasteiden edessä, jossa vähemmällä täytyy saada aikaan enemmän. Leanin avulla työympäristöä voidaan tehostaa kokonaisuutena ja ihmisten ehdoilla, ei järjestelmien.

Pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudelleen, sillä monissa maissa painitaan samanlaisten ongelmien parissa kuin Suomessa. Fujitsu on ollut useissa hankkeissa mukana yhtenä johtavana toimijana. Haluamme tuoda kokemuksemme ja kehittämämme ratkaisut kaikkien ulottuville.

Kuntaprosesseja ja kuntalaisille tarjottavien palveluiden laatua pystytään myös parantamaan merkittävästi jakamalla parhaita käytäntöjä ja hyödyntämällä Lean-menetelmiä niiden tuottamisessa.
 
Yksi LeanMyCity-mallin osa on Älykäs sairaalaOpen a new window -konsepti.  

Lean-koulutus

Haluatko sinä soveltaa Lean-menetelmiä omassa työssäsi? Koulutuksessa käymme Lean-periaatteet läpi havainnollisen pelin avulla. Koulutus sopii henkilöille, joiden vastuualue on esimerkiksi laatu, liiketoiminnan kehittäminen, tietotekniikka, henkilöstöhallinto tai myynnin kasvattaminen.

Koulutuksen jälkeen tunnet Leanin keskeiset periaatteet ja ajattelutavan. Koulutus kestää kolme tuntia ja sen hinta on 90 euroa/henkilö. Ilmoittaudu mukaanOpen a new window.
 
Kysy lisää

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Lähetä sähköpostia info@fi.fujitsu.com


Lean tähtää jatkuvaan parantamiseen

Lean ajattelun ja työkalujen alkulähteet ovat Japanissa Toyotan autoteollisuudessa. Lean on toimintatapa ja johtamisfilosofia, jonka tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, eliminoida hukkaa ja rakentaa jatkuvaan parantamiseen ja erinomaisuuteen pyrkivää kulttuuria.

Pyrimme ymmärtämään, mikä on tärkeää asiakkaillemme ja löytämään parhaimmat tavat sen tuottamiseen. Lean on yrityskulttuuria ja sen tekemiseen ja toteuttamiseen osallistuvat kaikki työntekijät. Parhaimmillaan se muodostaa pysyvän kilpailuedun.

Tervetuloa Lean-maailmaan