GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Konsultointi >
  4. It-konsultointi auttaa kehittämään liiketoimintaa ja it:n hyödyntämistä

It-konsultointi auttaa kehittämään liiketoimintaa ja it:n hyödyntämistä

Näin Fujitsu voi auttaa

  • It-konsultointi auttaa sovittamaan it:n ja liiketoiminnan tarpeet ja tavoitteet yhteen. 
  • Yhdessä toimien voimme määritellä liiketoiminnan, prosessien, tietohallinnon, tietojärjestelmien ja tietotekniikan kehittämishankkeiden tavoitteet, tärkeysjärjestyksen ja mittarit.
  • Voimme toteuttaa nämä hankkeet sekä mitata niiden hyödyt ja kustannussäästöt.

Kehittämispalvelut

Ict-infran kehittäminen tukee asiakkaan ict-infran muutostarpeita. Palvelun avulla asiakas saa arkkitehtuuri-, määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, käyttöönotto- ja kehittämispalveluita muutostilanteisiin, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologian käyttöön tai toimintatapoihin.

Palvelussa kehitetään asiakkaan tieto- ja viestintäteknologian järjestelmiä tai toimintaympäristöä. Palvelu soveltuu hyvin uusien työasema-, palvelin-, tulostus-, viestintä-, ryhmätyö-, puhe- ja sovellus- sekä tietoturvaratkaisujen suunnitteluun ja käyttöönottoon. Palvelu on käytettävissä asiakkaan ict-infran yleiseen kehittämiseen ja jo olemassa olevan ict-ympäristön muutoksien toteuttamiseen.

Ict-infran kehittämishankkeissa otetaan huomioon asiakkaan käyttäjien osaaminen järjestämällä tarvittava koulutus ja opastus käyttöönotettavasta ratkaisusta.

Selvityksestä toteutukseen

Nykytilan selvityksessä kartoitetaan asiakkaan nykyinen ict-infra ja sen toiminnallisuudet sovitussa laajuudessa. Lisäksi selvitetään valmiudet järjestelmän ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönotolle.

Määrittelyssä sovitaan asiakkaan kanssa kyseisen ympäristön ominaisuudet ja toiminnallisuus. Määrittelyn ja suunnittelun pohjalta toimittajan asiantuntijat toteuttavat asiakasympäristöön alustavan tuotantovalmiuden, jolla pystytään toteuttamaan tarvittava pilotointi.

Pilotoinnin tarkoituksena on varmistaa ympäristön toimivuus tuotannossa. Asiakkaan nimetyille testaajille otetaan rajatuksi ajaksi käyttöön määritelty, suunniteltu ja toteutettu alustava tuotantoympäristö. Pilotoinnissa kerätään mahdolliset muutosehdotukset ja toteutetaan muutokset. 

Hyväksytyn pilottivaiheen jälkeen toteutetaan tuotantoympäristö.

Kysy lisätietoja:
Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Ict-infran kehittämispalvelut Kehittämispalvelut

Ict-infran kehittäminen tukee asiakkaan ict-infran muutostarpeita. Palvelun avulla asiakas saa arkkitehtuuri-, määrittely-, suunnittelu-, toteutus-, käyttöönotto- ja kehittämispalveluita muutostilanteisiin, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologiaan.