GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Sovellusten hallinta ja ylläpito pitävät huolta eheästä kokonaisuudesta

Sovellusympäristöt kehittyvät entistä monimutkaisemmiksi ja toisiinsa integroitujen sovellusten lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Organisaatioiden sovelluskokonaisuuksissa on liittymiä eri tahoille mistä johtuen sovellusten kehittäminen ja hallinnointi yhtenäisenä kokonaisuutena on hankalaa. Sovellushallinta tarjoaa tähän tilanteeseen fiksun ratkaisun, yhden kumppanin, jolla on kokonaisvastuu ja joka huolehtii, että palvelut tuotetaan yhtenäisesti.

Sovellusten hallintapalvelu sisältää niin kapasiteetista ja tietokannoista huolehtimisen kuin korjauspalvelut ja uuden kehittämisen. Myös pilvipohjaisten sovellusten vaatima tuki, operointipalvelu ja huolto kuuluvat palveluun.

Fujitsu voi toimia asiakkaan pääsopimuskumppanina, joka vastaa asiakkaan ict-kokonaisuuden hallinnasta ja toimivuudesta.  Asiakkaalle jää lopullinen päätäntävalta ja mahdollisuus käyttää myös eri toimittajia sekä valita itselleen sopivimmat ict-palvelut. Palveluintegrointi kohtelee kaikkia sovelluksia samalla tavalla, olivatpa nämä Fujitsun itsensä tai jonkun muun toimijan tuottamia.

Application TransformationOpen a new window

Sovelluskäyttöpalvelu tuo mielenrauhaa ja toimintavarmuutta

Sovelluskäyttöpalvelu on vakioitu toimintamalli, joka on tarkoitettu kriittisille järjestelmäkokonaisuuksille. Sen tavoitteena on turvata tärkeiden liiketoimintasovellusten jatkuva toiminta ja tietoturva 24/7-periaatteella. Fujitsun kehittämä toimintamalli on ainutlaatuinen Suomessa.

Sovellukset ovat yhä kriittisempiä organisaatioiden toiminnalle. Lyhyetkin järjestelmäkatkot voivat aiheuttaa isoja kustannuksia, tulojen menetyksiä tai mainetappioita. Sovelluskäyttöpalvelun tavoitteena on turvata tärkeiden liiketoimintasovellusten jatkuva toiminta ja tietoturva vuoden jokaisena päivänä. Palvelu on ennakoivaa ja perustuu riskien minimointiin.

Sovelluskäyttöpalvelun avulla kriittisten sovellusten käytettävyys on turvattu ja mahdollisten ongelmatilanteiden varalle on tarkat, järjestelmäkohtaiset toiminta- ja viestintäsuunnitelmat.  Palvelu kattaa Fujitsun toimittamien sovellusten lisäksi myös muut kriittisten järjestelmien sovelluskumppanit. Tukipalvelua tuotetaan keskitetystä palvelupisteestä, jolloin palvelupyynnöt joko käsitellään ja ratkaistaan palvelupisteessä tai lähetetään edelleen sovellusasiantuntijoille tai kolmansille osapuolille. 

Sovellusulkoistus

Sovellusulkoistuksen tavoitteena on tehdä sovellusmaailmasta entistä yksinkertaisempaa ja siksi joustavampaa. Sovellushallintamme sisältää sovellusten tuki-, ylläpito- ja pienkehityspalvelut.

Kysy lisätietoja:  Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com