GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Sovelluspalvelut >
  4. Sovellustransformaatio >
  5. Sovellusten suorituskyvyn hallinta

Sovellusten suorituskyvyn hallinta

Nopeasti muuttuva digitaalinen maailma edellyttää, että palvelut toimivat nopeasti ja kehittyvät jatkuvasti. Samalla olemassa olevien toimintojen pitää pyöriä häiriöttä. Sovellusten suorituskyvyn hallintapalvelu tukee näiden vaatimusten yhteispeliä varmistamalla yhtäältä sovellusten vakauden ja toimintojen jatkuvuuden sekä toisaalta nopeat muutokset.

Sovellusten suorituskyvyn hallintapalvelun kautta asiakkaat saavat syvällisen käsityksen omien asiakkaidensa ja työntekijöidensä digitaalisten palveluprosessien käyttökokemuksesta. Samalla palvelu tuottaa täsmällistä tietoa ongelmatilanteiden ripeää ratkaisemista varten. Palvelu mahdollistaa sovellusten toimintaketjujen yksityiskohtiin ja ongelmien juurisyihin pureutumisen ja tukee niin sovellusten kehitystä ja testausta kuin tuotantoon viemistä.

Kohderyhmäkohtainen raportointi tuo näkyvyyden loppukäyttäjän kokemaan sekä tarvittaessa muihin tarvittaviin arvoihin. Trendit auttavat todentamaan kapasiteettitarpeet sekä tehtyjen muutosten vaikutukset.

Näyttökuva: Sovellusten suorituskyvyn hallinta

» Kysy lisätietoja: Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Fujitsu Application Performance Management Tool