GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Palvelut >
  3. Sovelluspalvelut >
  4. ERP ja digitaalinen ydin >
  5. Microsoft Dynamics AX yhdistää ihmiset, tiedot ja prosessit

Microsoft Dynamics AX yhdistää ihmiset, tiedot ja prosessit

Microsoft Dynamics AX on liiketoimintaratkaisu talousasioiden, asiakassuhteiden, yrityspalvelujen, henkilöstöasioiden ja tuotantoketjun hallintaan.

Microsoft Dynamics AX (aiemmin tunnettu myös nimellä Microsoft Axapta) on Microsoftin joustava liiketoimintaratkaisu suurille ja keskisuurille yrityksille. Sovellus perustuu tuttuun Microsoft-teknologiaan ja on siten helppo implementoida ja käyttää.

Dynamics AX yhdistää organisaation ihmiset, tiedot ja prosessit – kansainvälisesti ja yli organisaatiorajojen. Liiketoiminnan prosessien automatisointi ja yksinkertaistaminen nopeutuu, kun käytössä ovat tehokkaat ja helppokäyttöiset työkalut.

Dynamics AX toimii kuten muutkin Microsoft-ohjelmistot, esimerkiksi Office-ohjelmat. Helppo ja tuttu käyttöliittymä nopeuttaa käyttöönottoa ja auttaa keskittymään tuottavaan työhön Se sopii varsinkin yrityksille, joilla ei ole mahdollista ylläpitää isoa tukiorganisaatiota. Samalla varmistuu, että yrityksen kaikki tiedot ovat yhdessä järjestelmässä läpinäkyvinä.

Microsoft Dynamics AX sisältää eri maiden lainsäädäntöä tukevia, valmiita esikonfigurointeja. Tämä nopeuttaa huomattavasti järjestelmän käyttöönottoa kansainvälisessä konsernissa. Järjestelmä myös skaalautuu muutamista kymmenistä käyttäjistä jopa tuhansien käyttäjien toiminnanohjausratkaisuksi, joka yhdistää ihmiset, tiedot ja prosessit yli organisaatiorajojen.

» Kysy lisätietoja: Lähetä sähköpostia osoitteeseen info@fi.fujitsu.com

Integraatiot

Integraatiot ovat olennainen osa tämän päivän ERP-toimituksia. Pääsääntöisesti Fujitsu toteuttaa integraatiot Dynamics AX:n ja muiden järjestelmien välillä keskitetyn integraatioalustan, Microsoft BizTalkin kautta. Keskitetyn integraatioratkaisun käyttö lyhentää määrittely- ja toteutusvaiheessa kaikkien liittymien työmääriä. Se myös helpottaa valvontaa ja ongelmienratkaisua myöhemmin tuotantokäytössä.

Dynamics AX 2012 -järjestelmässä integraatiot pyritään toteuttamaan AIF (Application Integration Framework)-integraatiokehikkoa hyödyntäen. AX:iin on rakennettu yli 70 standardipalvelua, joiden avulla voidaan vastaanottaa ja lähettää tietoa ulkoisiin järjestelmiin. Myös räätälöityjen palveluiden kehitys liittymätarpeisiin on AX 2012:ssa helppoa. AIF-palvelu koostuu seuraavista osista:

  • Palvelun toiminnallisuus (AX:n perustoiminnallisuus, esimerkiksi myyntitilauksen luonti)
  • Tiedon lähetys ja vastaanottotapa
Seuraavat tiedon lähetys- ja vastaanottotavat kuuluvat AX:n AIF-standardipalveluihin:
  • Tiedon vastaanotto FILE / MSMQ / WCF-Net Tcp -protokollien avulla 
  • Tiedon lähetys (ajastus/eräajot AX 2012:ssa) FILE / MSMQ / WCF -protokollien yli 
Mahdolliset manuaalisiirrot voidaan toteuttaa standardina löytyvillä Excel Add-in:n komponentilla, esimääritellyn DIEF-sovelluksen avulla tai erillisellä Atlas Excel Add-in sovelluksella.

Raportointi

Dynamics AX on erittäin joustava raportointijärjestelmä. Ratkaisu sisältää kattavan määrän standardiraportteja, jotka perustuvat SQL Server Reporting Services (SSRS) -arkkitehtuuriin. Perusjärjestelmä sisältää useita raportointitapoja kuten automaattiraportit, joiden avulla käyttäjä voi itse luoda raportteja näytön tietolähteestä. Lisäksi löytyy työkaluja, joilla voidaan ohjatusti luoda raportteja kyselyjen avulla.

Talousraportointi ja kirjanpitoon perustuva laskentatunnisteraportointi suoritetaan Microsoftin Management Reporter -ohjelmistolla, joka sisältyy AX 2012 -toimitukseen.

Arkistointi

Dynamics AX Intelligent Data Management Framework (IDMF) on standardiratkaisu, jolla katetaan arkistointitarpeiden perustoiminnallisuudet. Järjestelmä luo ja arkistoi dataa arkistointikantaan ja kokonaisuus voidaan parametroida yrityksen tarpeiden mukaan.

Fujitsun CaseM-ratkaisu sisältää täysin erillisen tietokannan, jota voidaan Dynamics AX:n lisäksi käyttää laajemminkin. Siihen voidaan kytkeä muut yrityksen järjestelmät, jolloin koko arkistointi on keskitettyä. Kokonaisuus sisältää myös monipuoliset selailu- ja hakutoiminnot.

Projektisalkun hallinta

Microsoft Dynamics AX ja Fujitsu C7 tarjoavat kokonaisratkaisun yrityksen projektihallintaan. Ratkaisujen avulla voi hallita alusta loppuun isoja projektikokonaisuuksia ja niihin liittyviä resurssitarpeita. Muiden muassa mMonimutkainen tarjouslaskenta, projektihierarkia, raportointi, resursointi, talous ja budjetointi hoituvat projektihallinnan ratkaisun avulla. Kokonaisuus on samalla saumattomasti yhdistetty Dynamics AX talous- ja materiaalihallintoon.

Fujitsu C7 on työkalu sekä isoille yrityksille, joiden pääliiketoiminta perustuu projekteihin, että pienemmille, jotka ottavat käyttöön pelkästään yksittäisen moduulin.

Taloushallinto

Microsoft Dynamics AX tarjoaa yritykselle kokonaisvaltaisen talousratkaisun integroituna kokonaisuutena. AX:n talousmoduulit kattavat kaikki ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeet mukaan lukien raportoinnin. Ratkaisu on moderni ja skaalautuu sekä ison yrityksen konsolidointitarpeisiin että pienemmän yhtiön perustarpeisiin. Microsoft-tuotteiden laajat liittymärajapinnat takaavat saumattoman integraation ulkopuolisiin järjestelmiin.

Toimialaratkaisut

Dynamics AX 2012 R3, on täysverinen erp-tuote, jossa on kattavien horisontaalisten toiminnallisuuksien lisäksi toimialakohtaisia ratkaisuja kuten asiantuntijapalvelut, prosessiteollisuus, teollisuuskaluston valmistus, huoltopalvelut, julkinen sektori ja vähittäiskauppa.

Toimitusketjun hallinta (SCM)

Microsoft Dynamics AX:ssa on nykyään erittäin kattavat toiminnot toimitusketjun hallintaan aina varastojen- ja hankintojen hallinnasta osto- ja myyntitilausprosesseihin sekä tuotteidenhallintaan ja laadunvalvontaan – kaikki ominaisuudet integroituneina toisiinsa.

Tiedotteet