GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2017 >
  7. Yritykset taistelevat pian osaajista, varoittaa Fujitsu

Yritykset taistelevat pian osaajista, varoittaa Fujitsu

Yritys ei kykene houkuttelemaan ihmisiä töihin, jos sitä pidetään työoloiltaan ja käytännöiltään vanhanaikaisena

Helsinki, 28 November, 2017 Yrityksillä on pian edessään taistelu osaajista ja niiden on kamppailtava keskenään, kuka saa parhaat työntekijät. Näin toteaa tuore Workplace 2025 -raportti, jonka Pierre Audoin Consultants (PAC) -tutkimusyritys teki Fujitsun pyynnöstä.

PAC selvitti työpaikkojen muutosta seuraavien kahdeksan vuoden aikana ja kokosi yhteen toimenpiteet, joita yrityksille suositellaan, jos ne haluavat säilyttää kilpailukykynsä. Yksi avainalue on yritysrakenteen mullistus, jossa organisaatioiden rajat liukenevat; johtoportaita karsitaan ja työkäytäntöjä muutetaan joustaviksi. Perinteisiä toimintamalleja puretaan ja tilalle tulee uusia yhteistyömalleja.

"Ilman kunnollista strategiaa yritys voi jäädä alakynteen, kun taistellaan osaajista. Yritys ei kykene houkuttelemaan ihmisiä töihin, jos sitä pidetään työoloiltaan ja käytännöiltään vanhanaikaisena. Tulevaisuuden työntekijät odottavat erittäin joustavia it-ratkaisuja, joiden avulla he voivat työskennellä haluamallaan tavalla saumattomasti. Tietotekniikan pitää tukea entistä tehokkaampaa ja monipuolisempaa tiimityöskentelyä niin oman yrityksen sisällä kuin alalla laajemmin. Yritysten on herättävä ymmärtämään, että strategiset päätökset vaikuttavat merkittävästi niiden mahdollisuuksiin rakentaa yritysekosysteemejä tai liittyä sellaisiin. Nämä päätökset ratkaisevat myös sen, houkuttelevatko yritykset jatkossa oikeanlaisia osaajia”, toteaa johtaja Conway Kosi Fujitsusta.

Rajaton työpaikka vaatii yhteistyötaitoja ja uudenlaisia toimitiloja

Työpaikkastrategiat keskittyvät henkilökohtaisen tuottavuuden lisäksi edistämään yhteistä tekemistä, terveyttä ja hyvinvointia. Jotta yritys pystyy jatkossa houkuttelemaan oikeanlaista osaamista, Fujitsu neuvoo tarjoamaan virikkeellisiä ja käyttäjien yksilöllisten tarpeiden mukaan personoituja työtiloja. Niiden pitäisi myös rohkaista yhteistyöhön uusien teknologioiden, kuten lisätyn todellisuuden, avulla. Workplace 2025 -raportin mukaan tämän päivän organisaatiorakenteet muuttuvat ketterämmiksi ja sopeutuvat alati muuttuviin taloudellisiin olosuhteisiin, kilpailuasetelmiin ja asiakasvaatimuksiin.

Kankeat hierarkiat ja osastot korvataan jatkossa kevyillä tiimiverkostoilla, jotka käyttävät yhteisiä viestintäalustoja. Työntekijät sopeutuvat dynaamisesti erilaisten tehtävien vaihtuviin vaatimuksiin. Tämä heijastuu myös toimitiloihin: Yritysten on muokattava perinteisistä konttoreistaan yhteistyöhön soveltuvia tiloja, joissa tapaamisia tehostetaan virtuaalisilla ratkaisuilla ja lisätyn todellisuuden avulla. Kun työpaikka ei ole sidottu fyysiseen sijantiin, biometriikalla on yhä tärkeämpi rooli yritystiedon ja sovellusten suojaamisessa. Työntekijöiden pitää päästä käyttämään sovelluksia saumattomasti laitteesta ja sijainnista riippumatta.

Joukkoistettua rekrytointia

Yhä suurempi joustavuus vaikuttaa myös rekrytointiprosessiin. Raportti ennustaa, että vuonna 2025 nopeimmin kasvavat yritykset pystyvät välittömästi tunnistamaan ja varaamaan tarvitsemansa osaajat globaalista osaamispoolista. Työntekijöitä ei enää etsitä johonkin tiettyyn rooliin, vaan osaamista etsitään globaalin joukkoistuksen kautta. Pääasiallisina rekrytointikanavina työnantajien ja asiantuntijoiden välillä toimivat verkkoalustat. Yritykset tunnistavat oikean osaamisen omaavat ihmiset tekoälyyn rakennettujen algoritmien avulla.

Erilaisten tiimien kokoaminen nopeasti vaatii jykevän mutta joustavan teknologisen alustan. Sen kautta työntekijät voi tunnistaa biometrisesti, jolloin he pääsevät nopeasti käsiksi tarvittaviin työkaluihin ja järjestelmiin.

Eri alojen väliset rajat hämärtyvät

"Tulevaisuuden työpaikka laajenee vääjäämättä organisaation omien seinien ulkopuolelle. Yksittäisten organisaatioiden ja ekosysteemien rajat hämärtyvät. Uudet digitaaliset ekosysteemit muodostuvat monen alan kumppanuuksista, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin uudella tavalla – esimerkiksi rahoituspalveluyritys voi tehdä tarjouksen asuntolainasta ja sitten yhyttää asiakkaan kiinteistövälittäjän ja myöhemmin muuttokuljetusyrityksen kanssa”, sanoo tutkimusjohtaja Nick Mayes PAC:sta.

Verkostojen muodostaminen ja laajentaminen asettaa uusia vaatimuksia ict-teknologialle, jonka on kyettävä ylittämään organisaatioiden rajat ja avaamaan yrityksen ydinsovellukset ulkoisille kumppaneille. Tiedostojen jakamisen hallinta vaatii entistä parempaa tietoturvaa, jotta varmistetaan yritystietojen suojaaminen.

Muuttuvien vaatimusten keskellä ict-kumppanit toimivat yritysten tukena uusien, laajempien ekosysteemien hallinnassa ja muissakin haasteissa, kuten tietoturvan ja taloudellisten riskien hallinnassa. Yritykset tarvitsevat hyvän teknologisen alustan ja ratkaisut, joiden avulla ne pystyvät nopeasti tarttumaan oikeisiin palveluihin ja osaajiin.

Lue englanninkielinen tiedote:
Businesses Face Imminent War for Talent, warns Fujitsu Open a new window

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 140 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,1 triljoonaa jeniä (39 miljardia USD) 31.3.2018 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi

Date: 28 November, 2017
City: Helsinki