GTM-P8GPCR8
Skip to main content
  1. Etusivu >
  2. Yritys >
  3. Ajankohtaista >
  4. Uutiset >
  5. Uutisarkisto >
  6. 2017 >
  7. Fujitsun tutkimuksen mukaan yritysten it-palvelut kaipaavat lisää automaatiota

Fujitsun tutkimuksen mukaan yritysten it-palvelut kaipaavat lisää automaatiota

Tietohallintojohdon pitäisi ohjata henkilöstön työpanosta kohti strategisia liiketoimintatavoitteita, mutta rutiiniylläpitotehtävät vievät tutkimuksen mukaan liikaa aikaa.

Helsinki, 06 September, 2017 Tietotekniikan automaation avulla henkilöstön työpanos voidaan siirtää rutiinityöstä liiketoiminnan kannalta tärkeämpiin tehtäviin, jolloin yritykset pystyvät paremmin vastaamaan muuttuviin liiketoimintavaatimuksiin. Tätä mieltä on suuri osa it-johtajista Fujitsun vastikään teettämän tutkimuksenOpen a new window mukaan. Suurin osa organisaatioista on myös yhtä mieltä siitä, että tietotekniikkaa on automatisoitava, jotta it-yksiköiden paineita saisi helpotettua. Samalla voidaan tuottaa uutta hyötyä liiketoiminnalle. Kuitenkin moni vastaaja myöntää, että heidän yrityksissään asia on vielä lapsenkengissä.

Paine it-infraa ja sen toimintaprosesseja kohtaan kasvaa nopeasti, eikä laantumisesta näy mitään merkkejä. Freeform Dynamics -tutkimusyrityksen mukaan vastaajat sanoivat paineen kasvavan “nopeasti” tai “tasaisesti”. Tämän seurauksena joillakin it-yksiköillä on vaikeuksia pysyä kehityksen mukana: Joka seitsemäs it-johtaja (14 prosenttia) kertoo oman yksikkönsä olevan “huono” tai “hyvin huono” tukemaan uusia tai muuttuvia liiketoimintatarpeita, ja lähes joka kymmenennellä on vaikeuksia hallita tietotekniikkaan liittyviä riskejä.

Monilla it-yksiköillä on vaikeuksia pysytellä muutosten mukana ja tehdä kehitystyötä, koska niitä painaa raskas rutiinitehtävien taakka. It-yksiköt kuluttavat enemmän työaikaa infra- tai alustaylläpitoon ja hallintaan kuin analysointiin ja suunnittelutehtäviin. Kolmannes (32 prosenttia) vastaajista oli sitä mieltä, että ihanteellisessa tilanteessa heidän operatiivinen henkilöstönsä käyttäisi vähemmän tai paljon vähemmän aikaa ylläpitotehtäviin. Sen sijaan yli puolet (56 prosenttia) vastaajista haluaisi käyttää enemmän aikaa suunnitteluun, ja edelleen heistä 50 prosenttia haluaisi paneutua enemmän koordinointiin ja yhteistyöhön muiden kanssa, jotta he pystyisivät kehittämään it-infraa ja prosesseja.

Toiminnallisia haasteita aiheuttavat monet tekijät. Työkalujen monimutkaisuus (68 prosenttia), it-infra ja alustat (76 prosenttia) ovat suurimmat hidasteet, mutta monet tietohallintoyksiköt kärsivät myös osaamisen puutteesta (61 prosenttia) sekä siitä, että ne joutuvat pitkälti luottamaan manuaalisiin prosesseihin ja räätälöityyn ohjelmointiin (61 prosenttia). Kaikkien näiden seikkojen vuoksi it-yksiköillä on avaintehtävissään vakavia kapasiteettiongelmia: yksi viidestä (21 prosenttia) kertoi, että ongelmanselvitys on heille iso ongelma, ja yhtä moni raportoi ongelmista uusien sovellusten ja palveluiden käyttöönotossa (19 prosenttia) sekä päivitysten ja asennusten toteutuksessa (18 prosenttia).

It-toimintoihin tarvitaan lisää yhtenäisyyttä ja automaatiota

Tutkimuksen tuloksista käy selvästi ilmi, että it-toiminnot on hoidettava yhtenäisemmin ja automatisoidummin, jotta tietohallintoyksiköihin kohdistuva paine helpottaa. Selvä enemmistö vastaajista pitää automaatiota ”hyvin tärkeänä” tai “kannattavana” koko toimintakaaren kannalta, resurssien provisionnista rutiinioperointiin ja jatkuvaan muutoshallintaan. Tästä huolimatta harvalla on asiaankuuluvia automaatiovalmiuksia . Vain 21 prosenttia vastaajista käyttää tällä hetkellä täysin automatisoituihin käytäntöihin perustuvaa resurssien provisiointia, ja vain 17 prosentilla on automatisoitu työkuormien live migration -toiminto. Edelleen vain 12 prosenttia kyselyyn vastanneista organisaatioista luottaa automatisoituun vianselvitykseen.

Rahan puute, järjestelmien mutkikkuus ja ajan riittämättömyys ovat automaation täysimittaisen hyödyntämisen pääasialliset esteet. Lähes kaksi viidestä (38 prosenttia) vastaajasta kertoi syyksi budjetin rajallisuuden ja muut prioriteetit, kun taas 29 prosenttia vastaajista huolestutti järjestelmien monimutkaisuus. Toisaalta monet organisaatiot ymmärtävät jo sen, miten uudenlainen integroitu palvelinkeskus (SDDC, software-defined data center) auttaisi niitä automaatiostrategian toteuttamisessa. Lähes neljännes (24 prosenttia) vastaajista on valmis ottamaan SDDC-konseptin käyttöön, ja toiset 24 prosenttia suunnittelee tekevänsä niin. Valtaosa vastaajista on yhtä mieltä siitä, että integroidut valmisratkaisut auttavat niitä minimoimaan käyttöönottoon kuluvan ajan, riskit ja kulut.

“It-organisaation automaatiotason ja palvelujen laadun välillä on selvä yhteys. Automaation myötä it-yksiköissä ollaan enemmän sovellus- ja liiketoimintakeskeisiä sen sijaan että keskityttäisiin järjestelmätason asiantuntemukseen, mikä on digitalisaation kannalta ratkaiseva menestystekijä. Uusi lähestymistapa tuottaa täysin integroidun, dynaamisen ja virtualisoidun ympäristön, jossa riittävä automaation taso on mahdollinen. Vaikka useissa organisaatioissa ymmärretään uusien SDDC-ympäristöjen hyödyt, ne tuppaavat silti välttelemään niihin siirtymistä. Fujitsun Integrated System Primeflex -portfolio tarjoaa joukon ennalta integroituja ratkaisuja, joiden avulla uudenlaiseen palvelinkeskukseen siirtyminen käy nopeasti”, toteaa johtaja Olivier Delachapelle Fujitsusta.

Fujitsusta

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-ratkaisuja ja -palveluja. Noin 140 000 fujitsulaista palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Hyödynnämme kokemustamme ja ict:n mahdollisuuksia muokataksemme tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Fujitsun liikevaihto oli 4,1 triljoonaa jeniä (39 miljardia USD) 31.3.2018 päättyneellä tilikaudella. Lisää tietoa: www.fujitsu.com/fi

Date: 06 September, 2017
City: Helsinki