Fujitsu toimittaa it-asiantuntijatyötä Rikosseuraamuslaitokselle

Kolmevuotinen sopimus sisältää noin 4 000 asiantuntijatyöpäivää ja sen arvo on noin 3,6 miljoonaa euroa.

Helsinki, 26 January, 2017

Fujitsu Finland Oy on tehnyt Oikeusrekisterikeskuksen kanssa sopimuksen, jonka mukaan Fujitsu toimittaa asiantuntijapalvelut Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) Roti-hankkeen määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönottoon. Lisäksi sopimus kattaa toimitusprojektiin liittyvät muut tehtävät asiantuntijatyönä ketterän kehitysmallin (Scrum) mukaisesti. Kolmevuotinen sopimus sisältää noin 4 000 asiantuntijatyöpäivää ja sen arvo on noin 3,6 miljoonaa euroa.

Roti-hankkeen tavoitteena on yhtenäistää Rikosseuraamuslaitoksen prosessit ja luoda uusi asiakastietojärjestelmä prosessien tueksi.  

”Asiakastietojärjestelmän teknisen uudistamisen taustalla ovat myös nykyisten järjestelmien tulo elinkaarensa päähän sekä toiminnallisesti että teknisiltä ratkaisuiltaan. Nykyiset järjestelmät eivät kommunikoi keskenään. Asiakastietojärjestelmän teknisen uudistamisen lisäksi Risen toimintamallien ja työtapojen kehittäminen on merkittävä osa hanketta”, kuvailee it-hankepäällikkö Marja Sirén Oikeusrekisterikeskuksesta.

Roti-järjestelmällä hallitaan rikosseuraamusasiakkaiden – vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden – prosessia oikeuskäsittelyn tuesta eri rangaistusseuraamusten päättämiseen saakka. Rotin ensimmäinen vaihe on meneillään ja siinä toteutetaan muun muassa ehdottoman vankeuden täytäntöönpanon aloitusprosessia. Tuotantokäytön on määrä alkaa keväällä 2019.

Roti-hankkeen taustalla ovat vuoden 2006 vankeuslakiuudistus ja vuonna 2010 tapahtunut Vankeinhoitolaitoksen, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Rikosseuraamusviraston yhdistyminen Rikosseuraamuslaitokseksi (Rise). Aikanaan Vankeinhoitolaitokselle ja Kriminaalihoitolaitokselle kehitetyt erilliset asiakastietojärjestelmät Vati ja Tyyne on tarkoitus korvata yhdellä yhteisellä tietojärjestelmällä. Fujitsu on toteuttanut Vati-järjestelmän, joka on ollut Rikosseuraamuslaitoksen käytössä vuodesta 2005 saakka.

> Rikosseuraamuslaitoksen Roti-hankkeen toisen vaiheen toimittaja on valittu

Lehdistöyhteydet
Fujitsu Finland Oy
Viestintäjohtaja Satu Pelttari
p. 045 7880 9624, satu.pelttari (at) fi.fujitsu.com


Date: 26 January, 2017
City: Helsinki

Top of Page