Laatu

Laatu

Laatu

Tavoitteenamme on täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset palvelun elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Jokainen fujitsulainen osallistuu aktiivisesti oman ja tiiminsä työn kehittämiseen. 

Hyödynnämme toimintamme kehittämisessä kattavasti eri lähteitä, kuten mittaus- ja auditointituloksia sekä asiakaspalautetta. Olemme asettaneet asiakkaidemme palvelutasolle, asiakastyytyväisyydelle ja muulle toiminnalle strategialähtöiset tavoitteet ja tavoitteita tasapainoisesti tukevat mittarit. 

Mittaamme ja analysoimme asiakastyytyväisyyttä kattavasti aina asiakasorganisaation johdon näkemyksistä loppukäyttäjän palvelukokemuksiin asti. Asiakkuuden ja eri toimintojemme vastuuhenkilöt hyödyntävät analyysien tuloksia asiakas-, toimiala- ja yritystasoilla. Tulosten analysoinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteita ja ehdottaa kehittämishankkeita, jotta voimme ylläpitää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. 

Fujitsu Finland noudattaa toiminnassaan Eurooppa-tasoista laatupolitiikkaa, jonka emoyhtiö on määritellyt. Löydät kaikki julkaistut Eurooppa-tasoiset politiikkamme täältä.

Sertifikaatit

  • Laatujärjestelmämme on osa Fujitsu Europe Business Management System -kokonaisuutta (EBMS). Se mahdollistaa vastuulliset ja tehokkaat työtavat ja globaalien liiketoimintasääntöjemme noudattamisen. EBMS sisältää politiikat, prosessit ja muut yhteiset ohjeet, joita käytämme toiminnassamme. Niiden noudattamista seurataan sekä sisäisissä että ulkoisissa auditoinneissa.
  • Bureau Veritas on myöntänyt Fujitsulle Eurooppa-tasoiset ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 -sertifikaatit. Lisäksi olemme Fujitsun Eurooppa-tasoisen ISO/IEC27001:2013-tietoturvasertifikaatin piirissä.

Fujitsu Finland tarjoaa Suomessa koko Fujitsun globaalin tarjooman mukaisia tuotteita ja palveluita. Liiketoiminta-alueemme vastaavat omista asiakkuuksistaan ja niiden tarjoomista. Lisäksi Fujitsu Finland hyödyntää Fujitsun globaaleja palvelukeskuksia. Tukitoiminnot tuottavat keskitettyjä palveluita myynnille ja liiketoiminnoille. 

Fujitsu Europelle on määritelty yhteisesti noudatettavat prosessit Europe Business Management System -laatujärjestelmässä (EBMS). Sen kehityksessä hyödynnetään koko alueen parhaita käytäntöjä. Prosessien hallintaa ja kehittämistä johtaa asetettujen tavoitteiden mukaan prosessin omistaja, jolla on tukenaan tarvittavat kehitysresurssit. Rakennamme tarvittavat paikalliset ja asiakaskohtaiset tarkennukset näihin prosesseihin. Jokainen työntekijä perehdytetään, koulutetaan ja vastuutetaan toimimaan yhteisten toimintamallien mukaisesti. Esimiehet tukevat ja ohjaavat henkilöstöään prosessien mukaiseen toimintaan. 

Laatujärjestelmämme pohjautuu yrityksen toimintaperiaatteisiin ja -politiikkaan, prosesseihin, toimintaa tukevaan informaatioon ja tietojärjestelmiin sekä palvelua tuottaviin ja toimintaa johtaviin henkilöihin. Toimivat, tehokkaat ja joustavat prosessit ovat erinomaisen ja tasalaatuisen palvelun edellytys yhdessä osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa.

Top of Page