Laatu

Tavoitteenamme on täyttää tai ylittää asiakkaiden odotukset palvelun elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Toimintaamme kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Kehityksessä hyödynnämme Lean-filosofiaa ja -menetelmiä. Jokainen fujitsulainen osallistuu aktiivisesti oman ja tiiminsä työn kehittämiseen.

Toiminnan kehittämisessä hyödynnämme kattavasti eri lähteitä, kuten mittaus- ja arviointituloksia sekä asiakaspalautetta. Olemme asettaneet palvelutasolle, asiakastyytyväisyydelle ja muulle toiminnalle strategialähtöiset tavoitteet ja tavoitteita tasapainoisesti tukevat mittarit.

Seuraamme ja tutkimme asiakastyytyväisyyttä kattavasti asiakasorganisaation johdon näkemyksistä loppukäyttäjän palvelukokemuksiin. Asiakkuuden ja toimintojen vastuuhenkilöt hyödyntävät tutkimusten tuloksia asiakas-, toimiala- ja Fujitsu Finland-tasoilla. Tutkimustulosten analysoinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteita ja ehdottaa kehittämishankkeita, jotta voimme ylläpitää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Fujitsu Finland noudattaa toiminnassaan Eurooppa-tasoista laadun- ja riskienhallinnan politiikkaa, jonka emoyhtiö on määritellyt.

Laatusertifikaatit

  • Laatujärjestelmämme on osa Fujitsu Europe Business Management System -kokonaisuutta (EBMS). Se mahdollistaa vastuulliset ja tehokkaat työtavat ja globaalien liiketoimintasääntöjemme noudattamisen. EBMS sisältää politiikat, prosessit ja muut yhteiset ohjeet, joita käytämme toiminnassamme. Niiden noudattamista seurataan sekä sisäisissä että ulkoisissa arvioinneissa.
  • Bureau Veritas on myöntänyt Fujitsulle Eurooppa-tasoiset ISO9001:2015- ja ISO14001:2015 -sertifikaatit, jotka kattavat yhtenäiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät 23 maassa. Lisäksi olemme ISO/IEC27001:2013-tietoturvasertifikaatin piirissä.

Fujitsu Finland Oy:n toiminta jakautuu myyntiin, liiketoiminta-alueisiin ja tukitoimintoihin. Myynti tarjoaa Suomessa koko Fujitsun globaalin tarjooman mukaisia tuotteita ja palveluita. Liiketoiminta-alueet jakautuvat eri markkinoille tarkoitettuihin tarjoomiin sekä konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin. Liiketoiminta-alueet vastaavat omista asiakkuuksistaan ja niiden tarjoomista. Lisäksi Fujitsu Finland hyödyntää Fujitsun globaaleja palvelukeskuksia. Tukitoiminnot tuottavat keskitettyjä palveluita myynnille ja liiketoiminnoille.

Fujitsu Europelle on määritelty yhteisesti noudatettavat prosessit Europe Business Management System -laatujärjestelmässä (EBMS). Sen kehityksessä hyödynnetään koko alueen parhaita käytäntöjä. Prosessien hallintaa ja kehittämistä johtaa asetettujen tavoitteiden mukaan prosessin omistaja, jolla on tukenaan tarvittavat kehitysresurssit. Jokainen työntekijä perehdytetään, koulutetaan ja vastuutetaan toimimaan yhteisten toimintamallien mukaisesti. Esimiehet tukevat ja ohjaavat henkilöstöään prosessien mukaiseen toimintaan.

Laatujärjestelmämme perustuu yrityksen toimintaperiaatteisiin ja -politiikkaan, prosesseihin, toimintaa tukevaan informaatioon ja tietojärjestelmiin sekä palvelua tuottaviin ja toimintaa johtaviin henkilöihin. Toimivat, tehokkaat ja joustavat prosessit ovat erinomaisen ja tasalaatuisen palvelun edellytys yhdessä osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa.

Top of Page