GTM-P8GPCR8
Skip to main content

Green IT

Ympäristöstä huolehtiminen ja kestävä kehitys ovat eräitä Fujitsun ja sen johdon tärkeimmistä tavoitteista. Nämä tavoitteet on asetettu, jotta voidaan taata elinkelpoinen ympäristö myös tuleville sukupolville. Yritys on määrittänyt selkeät ympäristötavoitteet kaikille liiketoiminta-alueilleen, ja se pyrkii toimimaan hyvin suunnitelluilla ja kestävillä tavoilla. The Fujitsu Green Procurement Policy -käytäntö merkitsee, että koko toimitusketju sitoutuu ympäristöä suojeleviin ja kestävän kehityksen käytäntöihin, mukaan lukien liikekumppanimme. Energian säästö huomioidaan tuotekehityksessä alusta alkaen, jo suunnittelussa ja materiaalien valinnassa. Näin voidaan taata, että asiakkaat saavat tuotteita, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä.

Fujitsun innovatiiviset, ympäristöä suojelevat teknologiat ja -ratkaisut ovat myös asiakkaiden käytettävissä. Näin Fujitsu osaltaan voi auttaa asiakkaita niiden omissa ympäristönsuojelu- ja kestävän kehityksen pyrkimyksissä toimittamalla soveltuvaa tietoa, teknologiaa ja ratkaisuja. Fujitsu pyrkii huolehtimaan ympäristöstä laajasti, niin omassa toiminnassaan kuin yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

Fujitsu on jäsenenä maailmanlaajuisessa Green Grid -organisaatiossa, johon kuuluvat it-yritykset ja -ammattilaiset pyrkivät vähentämään energian kokonaiskulutusta konesaleissa. Fujitsu kuuluu myös CSCI (Climate Savers Computing Initiative) -organisaatioon. Siihen kuuluvat yritykset ja ympäristönsuojeluorganisaatiot sekä kuluttajat pyrkivät yhdessä lisäämään tietokoneiden ja palvelinten energiatehokkuutta. Jäsenenä Fujitsu on sitoutunut kehittämään ja tarjoamaan tuotteita, jotka täyttävät vähintään olemassaolevat energiatehokkuusstandardit.

Muun muassa näistä syistä Fujitsu on mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä.

Fujitsulla on laaja valikoima tuotteita, joiden valmistuksessa on huomioitu ympäristötekijät. Näiden tuotteiden valmistuksessa käytetään ympäristöä suojelevia tekniikoita ja prosesseja, ja ympäristökuormituksen vähentäminen on otettu huomioon tuotteen koko elinkaaren ajan. Fujitsulla on jo 20 vuoden kokemus Green IT -ratkaisuista. Yritys oli ensimmäinen maailmanlaajuinen laitevalmistaja, joka toi markkinoille Blue AngelOpen a new window -sertifioidun tietokoneen (1993) ja yksi ensimmäisistä, jotka ottivat käyttöön kattavan tuotteiden kierrätysohjelman vuonna 1988.

Nykyisin yrityksen Green IT -tuotteiden valikoima kattaa niin thin client -työasemat kuin pöytätietokoneet, tehotyöasemat ja palvelimetkin. Green IT -valikoima laajenee jatkuvasti Fujitsun kehittäessä uusia ratkaisuja. Näistä esimerkkejä ovat 0-watti -näytöt, 0-watti -ESPRIMO-pöytätyöasemat ja 0-watti -latauslaite LIFEBOOK-kannettaville. Uutena haasteena on esimerkiksi Fujitsun WoodShell-suunnittelu, jossa luonnonmateriaaleja ja biomuoveja käytetään tietokoneiden koteloiden ja osien valmistukseen.

Suunnittelu ja valmistus Design and manufacture

Fujitsu huomioi tuotteidensa ympäristövaikutukset kattavasti niiden koko elinkaaren ajan, suunnittelusta ja valmistuksesta kierrätykseen elinkaaren lopussa.

Green IT -tuotteet Green Products

Fujitsu on huomioinut tuotteidensa ympäristövaikutukset 1980-luvulta lähtien. Se toi markkinoille ensimmäisen Green IT -pc:n vuonna 1993 ja ensimmäisen lyijyttömän emolevyn vuonna 2002.

Green IT -merkintä Green IT

Fujitsu on sitoutunut Green IT -käytäntöihin kaikissa tuotteissaan ja prosesseissaan. Osoituksena innovatiivisesta ja laaja-alaisesta ympäristöajattelusta olemme luoneet tuotteillemme oman Green IT -merkinnän, joka näkyy kaikissa ehtojen mukaisissa tuotteissamme.

Kierrätysohjelma Recycling Program

Fujitsun tuotteiden uudelleenmarkkinoinnin, uusiokäytön ja kierrätyksen keskus on sijainnut yrityksen Saksan Paderbornissa sijaitsevassa toimipaikassa vuodesta 1988 lähtien.

Vaihto-ohjelma Trade-In Program

Fujitsulla on käytössä joustava laitteiden palautus- ja vaihto-ohjelma yli 27 maassa Euroopassa

Kolme parasta energiansäästövinkkiä Energy Saving Ttips

Energian hinta nousee jatkuvasti koko maailmassa. Samalla muut yritysten kohtaamat kustannuspaineet ovat pysyneet ennallaan.

Lainmukaiset vaatimukset Legal Standards

Käytettyjen elektronisten laitteiden hävittäminen on ollut suuri ongelma Euroopan unionissa jo vuosien ajan.