Küberturbe- teenused

Küberturbeteenused

Fujitsu küberturbeteenused hoolitsevad teie meelerahu eest

Üha enam näeme uudiseid erinevatest andmeturbe ja andmekaitse nõuete rikkumistest. Infoturbe teemade puhul tasub ennetus ja ettevalmistus end kuhjaga ära. Küberrünnakust taastumine on kordades lihtsam, kui selleks ollakse juba eelnevalt valmis. Samuti on vaja korras hoida äri järjepidevuse plaanid. Puudulikul turvalisusel võivad olla väga tõsised tagajärjed: raha, äri või maine kaotus. 

Andmed, nagu ka muud varad, on organisatsiooni jaoks üliolulised ja seetõttu tuleb neid korralikult kaitsta. Nende ressursside tuvastamine ja klassifitseerimine ning süstemaatiline haavatavuste ja ohtude hindamine aitavad teie organisatsioonil leida õiged viisid riskide haldamiseks. Organisatsioon peab näitama klientidele, osanikele, riigiasutustele ja ühiskonnale, et ettevõtte andmeressursid on konfidentsiaalsed, hästi hoitud ja kättesaadavad ainult neile, kes neid vajavad.

Fujitsu pakub terviklikku teenusepaketti, mis võimaldab meie klientidel valmistuda mitmesugusteks turvaohtudeks ja neile reageerida. Meie teenused hõlmavad pidevat nõustamist, projekti- ja infoturbeteenuseid, kus kasutatakse parimaid tehnoloogiaid. Soomes on meil üle 100 infoturbe eksperdi ja me pakume teenuseid kõigis infoturbe valdkondades.

Meie eesmärk on ehitada kõik IKT-lahendused ja platvormid nii, et andmeturvet oleks lihtne juurutada ning kliendid ja kasutajad ei peaks sellele mõtlema. Näiteks töötame välja lahendusi, mis võimaldavad automaatselt tuvastada süsteemide haavatavusi ja kuritarvitamise katseid. Andmeturvalisust peetakse tihti piiravaks teguriks, kuid ei arvestata, et turvalisus võimaldab ühtlasi uut tüüpi arengut. Näiteks saab pilve salvestada peaaegu kõiki andmeid, kui need on piisavalt krüpteeritud ja ülejäänud IKT-keskkond vastab vajalikele nõuetele.

Fujitsu Küberturbe Keskus (SOC) 

Fujitsu SOC-meeskonnad jälgivad pidevalt küberturbe ohumaastikku ja julgeolekuprobleeme. 

Turvalisus on pidevas muutumises, kuid üks asi jääb: andmete kaitsmine küberrünnakute eest on nüüd juhatuse tasandi probleem. Kuid arvestada ei saa ainult väliste või pahatahtlike ohtudega. Kaotatud või varastatud andmetega kaasnevad ka sisejulgeoleku riskid. See kõik on uute Euroopa määruste laiem kontekst. Näiteks uue GDPR-i määruse kasutuselevõtt seab organisatsioonis standardid andmekaitsele, juhtimisele ja vastavusele. 

Fujitsu Küberturbe Keskuse (SOC) meeskonnad on eesliinil. Nad jälgivad viimaseid ohte, reageerivad uutele turvastandarditele ja pakuvad parimaid viise probleemide lahendamiseks. Igal aastal koostavad nad ülevaate viimase aja olulisematest turvarünnakutest. Samuti pakuvad nad oma ennustusi eelseisvaks 12 kuuks. 

Kasutage nende teadmisi, et mõista, mis juhtus minevikus, kuidas paremini valmistuda tulevikuks, ning intelligentselt juhtida oma küberturbe strateegiat.

Loome koos teie digitaalse tuleviku!

Võta ühendust, et teada saada, kuidas Fujitsu teenused võivad muuta teie organisatsiooni.

myyk(ät)fujitsu.com 
+372 555 057 13