Koolitused: Fujitsu M365 Teams´i juurutus

M365 Teams´i juurutuse teenus aitab teil selle töövahendi oma organisatsioonis laialdaselt kasutusele võtta ja näitab teile parimaid praktikaid, mis just teile kõige rohkem väärtust loovad. Selle eesmärk on töömeetodite tõhustamine ja muutuste praktiline ellurakendamine teie organisatsioonis.

Teenus aitab mõista, analüüsida ja parandada töötajate kogemust nende käsutuses olevate rakenduste kasutamisel ning ühtlasi muutes tööriistad mugavamaks ja produktiivsemaks. Meie töö protsess võimaldab meil analüüsida olukorda väljastpoolt tehnoloogiat ja tagada, et kehtestatud protsessid ja süsteemid toetavad iga töötajat, olenemata töötaja taustast.

Teenus koosneb 3 etapist, sessioonide ajaline kestus on kokku 4-5 tundi. Nende läbimise järel on vajaduse korral võimalik tellida ka lisakonsultatsiooni. 

Töötoas osalevad 3-10 inimest, kelle ülesanne on omandatud teadmised edasi anda oma kolleegidele ja toetada Teams´i tõhusamat kasutust kogu organisatsioonis. 

Fujitsu M365 Teams’i juurutus jaguneb kolme etappi

  • Mõttetalgud 
  • Töötoad 
  • Tagasiside ja rakendamise tugi

Mõttetalgutel kogutakse kokku ideed, vajadused, praegused- ja tulevased töömeetodid. Koos juhendajaga vaadatakse üle meeskonna töövõtted ja vajadused. Lepitakse kokku järgmiste töötubade ajakava, teemad ja eesmärgid. 

KoolitusTöötubades käsitletakse tavaliselt:

  • Teams’i baasteadmisi ja sätteid
  • Meeskonna uusi töömeetodeid
  • Personaalseid, tiimi ja ettevõtte rakenduste parimaid praktikaid

Peale töötubasid viivad töötoa läbinud inimesed oma oskused ja teadmised edasi organisatsiooni teiste liikmeteni. 

Tagasiside ja rakendamise toe käigus vaadatakse koos üle, kuidas uusi teadmisi on suudetud rakendada. Kogutakse kokku kasutajate kogemused, käiakse läbi tekkinud küsimused, korrigeeritakse töövõtteid ning kontrollitakse, kas uued rakenduste lisad on töökorras. 

Selle käigus on vajaduse korral võimalus kokku leppida ka jätkusessioone.Võta meiega ühendust!

Tony Seene 
Kui soovid oma organisatsioonis tööd tõhustada Teams´i asjatundliku kasutamise abil, siis võta minuga ühendust!

Tony Seene, Müügijuht
+372 5550 5713