GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Teenused >
  3. Tarkvaralahendused >
  4. Tarkvara arendus >
  5. Fujitsu poolt väljaarendatud E-residendi menetlussüsteem on läbi teinud värskenduskuuri ja võimaldab alates 1.aprillist 2015 taotleda e-residentsust Eesti välisesindustes üle maailma.

Fujitsu poolt väljaarendatud E-residendi menetlussüsteem on läbi teinud värskenduskuuri ja võimaldab alates 1.aprillist 2015 taotleda e-residentsust Eesti välisesindustes üle maailma.

Eestis käivitus 1.detsembril 2014 ainulaadne projekt, mis redefineerib traditsioonilise rahvusriigi idee. Elektrooniline e-residentsus toob kaasa uusi digitaalseid võimalusi kogu maailmale. Kui projekti alguses pidi taotleja e-residentsuse taotlemiseks tulema Eestisse, siis alates 1.aprillist 2015 saab seda teha oma kodukohale lähimas Eesti välisesinduses.

Aprillis külastas Eesti delegatsioon Taavi Kotka osalusel Jaapanit, kusjuures külastuse käigus väisati ka Fujitsu peakontorit. Jaapanis kinkis majandusministeeriumi asekantsler Taavi Kotka Eesti e-residentsuse Jaapani peaministrile Shinzo Abe'le. Jaapanis on e-teenused kõrgelt arenenud. Hetkel on väljatöötamisel Jaapani riiklik digitaalne ID-kaart, milles ka Eesti on nõu ja jõuga kaasa löönud.

Ettevõtte digitaalne portaal Euroopa Liitu

Eesti on laialt tuntud oma digitaalsete teenustega, kuid 2014. aasta lõpul käivitunud e-residendi projekt tõstis lati uutele kõrgustele. Nüüd võib sisuliselt igast maailma kodanikust saada Eesti e-resident. Taotleja saab elektroonilise isikut tõendava dokumendiga kasutada samu digitaalseid teenuseid, mis kehtivad Eesti kodanikele. E-resident saab näiteks luua uue firma või teha panga- ja õigustoiminguid ilma riiki külastamata.

Projekti käigus täiendati Politsei- ja Piirivalveameti infosüsteemi, milles hallatakse nüüd ka mitteresidentide digi-ID taotlemise ja väljastamise protsessi. E-residendi digi-ID on digitaalne dokument, mis on kasutatav üksnes elektroonilises keskkonnas isiku tuvastamiseks ja digitaalse allkirja andmiseks. E-residendi digi-ID võimaldab välismaalasel osaleda Eesti avalik-õiguslikus ja eraõiguslikus asjaajamises, olenemata tema füüsilisest viibimiskohast. E-residentsus laiendab Eesti riigi poolt tagatud ja turvalise digitaalse isikutuvastuse abil Eesti teenus-, majandus- ja kultuuriruumi üle maailma, viies asjaajamise elektroonilistesse kanalitesse.

E-residendi projekti pressiesindaja Siret Schutting ütleb, et projekti eesmärgiks on meelitada Eestisse uusi ettevõtteid ja rahvusvahelist äritegevust. Idee poolest võiks Eesti areneda uutele ettevõtetele „digitaalseks portaaliks“. „Paljudel inimestel on Eestiga emotsionaalne side näiteks siit pärit sugulaste tõttu,“ ütleb Schutting. E-residentsus loob neile Eestiga omamoodi virtuaalse seose.

Riigikogus võeti e-residentsuse seadusemuudatus vastu ühehäälselt!