GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Teenused >
  3. Tarkvaralahendused >
  4. Majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 ja NAV >
  5. Tarneahela haldus ja varude planeerimine

Tarneahela haldus ja varude planeerimine

Tõhusus on iga ettevõtte soovideloendis kindlal esikohal, kuid selle soovi teoks tegemine tähendab sellise lahenduse valimist, mis aitab tõsta tööviljakust läbi tootmis- ja turustamisprotsesside tõhusa korraldamise.

Rakendusala Microsoft Dynamics™ NAV Supply Chain Management võimaldab kohanduda vastavaks tänapäeva kiiresti muutuva turu tingimustele. Microsoft Dynamics™ NAV’i tootmis- ja turustamisfunktsioonid aitavad ettevõtte usaldusväärsust tõstes kindlustada klientide lojaalsus, püüelda uute ärivõimaluste poole ning tõhustada koostööd olulisemate äripartneritega.

Ettevõtetele, kes tegelevad tootmise või kaubandusega, on varude hankimine äriprotsessi väga oluliseks osaks. Peamiseks väljakutseks on hoida tasakaalu üle- ja alavarustamise vahel. Varude puudumisel võib tootmisprotsess seiskuda ja kauba müügitulu klientidelt jääda saamata. Samas, rahaliste ressursside paigutamine liiga suurtesse varudesse võib kahjustada ettevõtte finantsseisundit ja maksevõimet.

NAV võimaldab igale kaubakaardile sisestada hulga parameetreid – kriitiline varu, tellimuse miinimum-/maksimumkogused, tellimise puhverajad jne. Võttes arvesse neid parameetreid ning süsteemis reaalajas olevaid andmeid – laoseis, avatud müügi- ja ostutellimused, tootmisprognoosid – saab kasutaja arvutada korraga kõikidele kaupadele varu täiendamise vajaduse ning luua NAVis ka vastavad sisenddokumendid.

Varude optimeerimise lahendus on eelkõige mõeldud ettevõtetele, kus…
  • müüakse pidevalt laia kaubasortimenti, mida omakorda ostetakse sisse erinevatelt tarnijatelt;
  • tootmisprotsessis on õigete materjalide olemasolu tootmise katkestusteta kulgemiseks kriitilise tähtsusega;
  • tootmisprotsess on pikk ning suhteliselt suure maksumusega materjalide vajadus on hajutatud pikemale perioodile;
  • varude osakaal ettevõtte varadest on märkimisväärne, ning seega on rahakäibe juhtimise seisukohalt tähtis hoida varusid optimaalsel tasemel

Suureneb varude käibekiirus: optimaalne laovaru tähendab oste ainult vajalikul ajal ja vajalikes kogustes; seega väheneb oluliselt vajadus hoida raha „kinni“ laos seisvate materjalide näol.


Väheneb vigade arv: Terviklik, ettevõtte kõiki ärikriitilisi valdkondi ühendav ERP-lahendus tagab selle, et kaupade hankimisel on arvesse võetud kõik tingimused, mis mõjutavad vajaminevaid kaubakoguseid ning nende hankimise õiget aega (avatud müügi- ja ostutellimused, laoseisud reaalajas). Kuna kaupu võib osta ja müüa erinevates mõõtühikutes ning erinevatel tarnijatel võivad olla erinevad tingimused ostukoguste osas, aitab püsivate parameetrite seadistamine vähendada potentsiaalseid vigu.


Väheneb käsitsi tehtava töö maht. Erinevatest aruannetest kaupade vajaminevate koguste kokkuarvutamise ning käsitsi vajalike dokumentide vormistamise asemel ühe materjalivajaduse töölehe genereerimine ning sellelt kõikide ostu-ja tootmisdokumentide ühekorraga loomine tõstab kasutaja produktiivsust.