GTM-W6VW56J
Skip to main content

Täiendavad võimalused

Dimensioonid

Microsoft Dynamics™ NAV piiramatu arv dimensoone annab väga laialdased võimalused pearaamatu andmete filtreerimiseks ja analüüsimiseks. Dimensioonide abil saab kõigis andmikes (müük, ost, ladu, tootmine, põhivara, jne) teostatavate tehingute puhul määrata piiramatu arvu lisatunnuseid (nt piirkonnad, osakonnad, tooteharud, tegevusvaldkonnad, vms). Rakendusala võimaldab seadistada reegleid dimensioonide ja dimensiooniväärtuste kombineerimiseks. Samuti on võimalik seadistada vaikimisi dimensioonid klientidele, hankijatele, laokaupadele, pearaamatu kontoplaani kontodele, jne.

Valuutad ja mitmekeelsus

Riigipiire ületava äritegevusega seotud ettevõtetel tuleb oma tegevuses pidada arvestus mitmes valuutas. Microsoft Dynamics™ NAV’i võimaldab seadistada ja hallata piiramatut arvu valuutasid nii terviklahenduse kui rakendusalade ulatuses, sh. ostu- ja müügivõlad, pearaamatu aruanded, pangakontod ning ressursid ja laoarvestusse kuuluvate kaubad.

Üleminek Eurole ei too Microsoft Dynamics NAV-s kaasa ootamatusi ega probleeme. Spetsiaalne funktsionaalsus põhivaluuta asendamiseks Euroga on Dynamics NAV-s olemas ning kõigi saldode (pearaamatukontode saldod, kliendi- ja hankijasaldod, pangakontode saldod, jne) konverteerimine Euroks toimub sujuvalt.

Lisavaluuta kasutamine võimaldab kõiki finantsaruandeid ilma ühegi täiendava liigutuseta pärida nt. Eurodes juba praegu. Hiljem on võimalik lisavaluutana defineerida Eesti kroon ning seeläbi on ettevõtte finantsseis mistahes ajahetkel nähtav ka harjumuspärases vääringus.

Microsoft Dynamics™ NAV hõlbustab mitmekeelsete ettevõtete juhtimist, muutes selle vastavaks nii klientide, hankijate kui ka töötajate vajadustele. Lahenduse mitmekeelsuse funktsioonide abil saavad kasutajad valida klientide, partnerite ja muude ärikontaktidega suhtlemiseks sobiva keele ja muuta dokumentide printimise ja info kuvamise automaatselt vastavas keeles toimuvaks.

Süsteemihaldus

Sarnaselt programmiga Microsoft Outlook 2003, sisaldab ka Microsoft Dynamics™ NAV’i peamenüü navigatsioonipaani, kus on kombineeritud hõlpsasti juurdepääsetav menüüteave ja isikupärastamisvalikud. Kasutajatega saab siduda kohandatud menüüsid ja aknaid, nii et kindlatel kasutajatel oleks juurdepääs ainult neile funktsioonidele, mida nad oma tööks vajavad. Lisaks sellele saab süsteemiülem määratleda ja kontrollida tütarfirmade ja kasutajate juurdepääsuõigusi ning lubada või keelata pääsu Internetti.

Kasutajaõiguste seadmistamine Microsoft Dynamics NAV-s toimub andmetabelitel põhinevate rollide alusel. Sealjuures võimaldab Dynamics NAV piirata rolli siseselt juurdepääsu konkreetse ettevõtte andmetega. Kasutajakontod on võimalik seadistada kas Dynamics NAV andmebaasiloginitena või kasutades Active Directory autentimist. Viimasel juhul on kasutatavad windowsi standardvõimalused autentimisel (nt. ID-kaardiga logimine, jne).