GTM-W6VW56J
Skip to main content

Kliendisuhete haldus

CRM on äristrateegia, mis aitab ettevõttel oma kasumlikkust tõsta, asetades klientide vajadused tähelepanu keskpunkti. CRM-lahendusest saadav kasu vastab otseselt sellele, mil määral ettevõte seda ära oskab kasutada.

Microsoft Dynamics NAV Müügi ja Turunduse moodul varustab ettevõtte täieliku ja täpse teabega, mis aitab keskenduda olulisematele kliendisegmentidele. Tõhusad müügi- ja turundustavad seisnevad oskuses langetada õigel ajal õigeid otsuseid. Paremate äriotsuste tegemiseks on vajalik haarata ja kontrollida kogu ettevõtte turustamis- ja müügitegevust. Kuna kasutades Dynamics NAV-i on täpne ülevaade kontakte puudutavast teabest kogu aeg käeulatuses, võimaldab see ettevõttel tõsta oma tööviljakust ning parandada nii töötajate kui ka klientide rahulolu.

Müügi ja turunduse moodul annab pakub efektiivset kliendisuhete halduse lahendust, nii et oma töödega saab kliendihaldur valmis kvaliteetsemalt ja kiiremalt kui kunagi varem. Müügi- ja turundusmoodul aitab läbi kvaliteetsemate kliendisuhete tõsta tööviljakust ja langetada konkurentsis püsimiseks kliente puudutavaid otsuseid teadlikumalt kui kunagi varem. Tänu Dynamics NAV paindlikkusele on võimalik kohandada lahendust nii, et see vastab üheselt äriprotsessidele ja aitab kaasa ettevõtte arengule.