GTM-W6VW56J
Skip to main content

Business Intelligence ja ärianalüüs

Ärianalüüsifunktsioon (Business Analytics) võimaldab muuta ettevõtte andmed kriitilise tähtsusega äriteabeks. Rakendus Business Analytics toetab OLAP-teenuseid (OLAP – Online Analytical Processing) ning interaktiivseid graafilisi vaateid, mida kasutatakse peamiste tööviljakusnäitajate analüüsimiseks ning trendide, seaduspärade ja seoste visualiseerimiseks.

Kuna rakenduses Business Analytics on lähtutud ka Microsoft Dynamics™ NAV’i iseloomustavast kasutajasõbralikkusest, on teave esitatud tuttavlikus Microsoft Outlook laadi kasutajaliideses ning kasutajatel on juurdepääs hõlpsasti kasutatavatele tööriistadele, mille abil kõik ettevõtte töötajad saavad teha dünaamilisi analüüse ning koostada aruandeid ettevõtte kõiki tegevusalasid puudutava teabe kohta.