GTM-W6VW56J
Skip to main content

Kliendilood

Unique Hotels haldab oma personali Personaga Persona V3 Unique Hotels

Unique Hotels otsustas 2017. aasta alguses kasutusele võtta Persona palga- ja personalitarkvara. Uurisime hotelliketi personalidirektorilt Raul Lehelt uuele tarkvarale ülemineku ja kasutamise kogemuse kohta.

Lunden Food kasutab personalitöö ja töögraafikute planeerimisel Persona tarkvara Persona V3 Lunden Food

Lunden Food kasutab personalitöö ja tootmistööliste töögraafikute planeerimisel Persona tarkvara. Juba on neile valmimas selle juurde ka lisa-arendus, et läbipääsusüsteemist liiguksid andmed töötajate tegeliku tööletuleku ja - mineku kohta automaatselt Personasse.