GTM-W6VW56J
Skip to main content
 1. Avaleht >
 2. Teenused >
 3. Tarkvaralahendused >
 4. Kliendihaldustarkvara Microsoft Dynamics CRM

Kliendihaldustarkvara Microsoft Dynamics CRM


CRM

Microsoft Dynamics™ CRM (Microsoft Customer Relationship Management) on veebipõhine kliendisuhete juhtimise tarkvara, mis võimaldab kasutajatel hallata (sisestada, muuta) klientide ja partnerite andmeid; sisestada ja muuta kliendi ja partneri kontaktisikuid, liide, ärivõimalusi, konkurente, pakkumiste põhiandmeid ning tegevusi ja turunduse üritusi ja kampaaniaid. Microsoft CRMis saab koostada sisestatud andmete põhjal raporteid ja kokkuvõtteid, mis võimaldavad analüüsida müügitööd ja kliendisuhteid.

Tihe integreeritus Microsoft Office’i ja Outlookiga võimaldab töötajatel hõlpsalt laadida vajalikku teavet Microsoft Dynamics ™ CRM-ist Office’i rakendustesse (nt Microsoft Exceli tabelarvutustarkvara ja Word).


 • Kiire ja hõlbus juurdepääs andmetele tänu vormide täitmiseks kasutatavale kontekstitundlikule teabele või järjestikuste etappide täitmisele ilma ekraanikuvasid vahetamata
 • Kohandatavad tööruumid, kus töötajad saavad luua, salvestada ja taaskasutada klienditeavet just sellises vaates, mis on end varemgi õigustanud ning kus pole üleliigseid ega segavaid andmeid.
 • Teenindusgraafik, mille abil teeninduskavade koostajad ja dispetšerid saavad paremini plaanida tegevusi nii ressursside, aja kui ka teenuse tüübi järgi
 • Võimsad aruandlus- ja analüüsitööriistad, mis hõlbustavad nii võimaluste kui ka probleemide silmapilkset tuvastamist.
 

Müügifunktsioon

Müügifunktsioon - Microsoft Dynamics ™ CRM hankimisse tehtud investeeringud tasuvad end kiiresti ära – rohkem kvalifitseeritud vihjeid ja võimalusi, müügitegevuse parem koordineerimine (mis viib kontsentreeritumate müügitehinguteni) ning klientide vajadustest ja taustast teadlikum müügimeeskond. Müügifunktsioonid on järgmised:

 • Võimaluste haldus lihtsustab vihjete teisendamist võimalusteks ja seejärel nende jälitamist kogu müügitsükli jooksul
 • Müügiprotsessi haldus võimaldab müügivõimaluste järjepidevat jälitamist ja sulgemist
 • Müügitehingute optimeerimisel saavad müügiesindajad analüütiliste tööriistade abil hankida kvalifitseeritud vihjeid ja võimalusi
 • Pakkumised luuakse täieliku tootekataloogi abil, mis pakub tuge keerukate hinnatasemete, mõõtühikute ja allahindlustega hakkamasaamiseks
 • Tellimuste halduse abil teisendate pakkumised tellimusteks, mida saate muuta ja salvestada, kuni need on arveldamiseks valmis
 • Müügijõu haldus võimaldab müügitegevust pakkumistega võrrelda
 • Müügialane kirjandus, millest saab koostada raamatukogu ning seda siis hallata ja levitada
 • Otsepostitus kasutab malle, et saata ühiste näitajatega klientidele kohandatud meilisõnumeid

Kliendisuhtlus

Microsoft Dynamics ™ CRM soodustab tõhusamat ja sujuvamat kliendisuhtlust, võimaldades kasutajatel kiiremini reageerida teenindusprobleemidele, rakendada teenusepäringutele sobivaid ressursse ning teenuseressursid õigeaegselt kavandada ja laiali saata. Klienditeenindusmoodul sisaldab järgmisi funktsioone:

Kliendisuhtlus sisaldab järgmisi funktsioone:

 •  Juhtumihaldus võimaldab keskses kohas luua, määrata ja hallata klienditeeninduspäringuid
 • Klienditeabe täielik ülevaade aitab kaasa kliendivajaduste ja muude kliendikontoga seotud probleemide paremale mõistmisele
 • Teenusepäringute automaatne marsruutimine ja järjekorda seadmine, kasutades selleks kohandatavaid töövooreegleid
 • Automaatsed vastusmeilid loovad kliendipäringutele automaatseid vastuseid
 • E-posti haldus salvestab automaatselt kliendisuhtluse ja seostab meilisõnumid vastavate kliendikirjetega
 • Teenuse planeerimine lihtsustab teenuseressursside haldamist ning ressursside ja vahendite eraldamise, kasutamise ja tõhususe mõistmist
 • Otsimist võimaldav teabebaas on avaldatud tugiartiklite ja teabe hoidla
 • Saate automaatselt luua, salvestada ja uuendada hoolduslepinguid

Teenuseplaanimismoodul: aitab parandada nii müüginäitajaid kui ka klienditeeninduse kvaliteeti Microsoft Dynamics ™ CRM hõlmab keerukat plaanimismootorit, mis aitab teil plaanida nii müügitegevust kui ka hooldustöid. Uue teenindusgraafiku (Service Calendar) abil saavad kõik volitatud kasutajad (teenindusjuhid, müügipersonal, klienditeenindajad) ülevaate kogu ettevõtte ressurssidest ning sellele tuginedes registreerida vajaliku kohtumise, mis lisatakse automaatselt kliendikirjele Microsoft Dynamics ™ CRM-is. Saate siduda teenindusgraafiku hõlpsalt oma ettevõtte äriloogikaga, määrates näiteks erinevate tehnikute erioskused või tööpäevad. Teenindusgraafikust saate ka kiire ülevaate kogu ettevõtte ressurssidest. See aitab teil oma kliente kiiremini teenindada ning ressursse (nt inimesi, sõidukeid ja ruume) võimalikult optimaalselt kasutada.

Turundusfunktsioon

Turundusmoodul aitab luua tõhusaid turundusstrateegiaid järgmiste funktsioonide abil:

 • Saate planeerida turunduskampaaniaid eelarvete ja kulude, soodustuskoodide, sihttoodete, turundusega seotud teabe jm põhjal
 • Saate luua loendeid kampaaniate jaoks, kasutades olemasolevat klienditeavet või importides erinevatest allikatest pärinevat kontaktteavet
 • Kvalifitseerida loendid nii, et neis saaks sooritada päringuid teatud kriteeriumidele vastavate kontode leidmiseks
 • Saate luua kampaaniamalle ja seejärel neid tulevastes kampaaniates korduvalt kasutada
 • Saate jälgida kampaania kulgu ja analüüsida vihjete teisendamise, kulu- ja jõudlusandmeid
 • Jälgige turundusteavet, et hinnata võimaluste, rentaabluse ja muude kriteeriumide põhjal kampaania edukust

Turunduse automatiseerimise moodul: müügi- ja turunduskampaaniate kiirloomine Microsoft Dynamics ™ CRM sisaldab keerukaid turundusfunktsioone, mis aitavad plaanida, juurutada ja jälgida mitmetasandilisi müügi- ja turunduskampaaniaid. Turundus- ja müügitöötajad saavad kiiresti luua asjakohase vihjeloendi, koostada integreeritud programmide (nt Microsoft Office Word) abil kirja või otsepostitussõnumi, käivitada kampaania ning seejärel jälgida selle edenemist ja tulemusi. Saate isegi pisiasjadeni uurida kampaania kulusid ning lõplikku tulu. Kiirkampaaniaviisardi abil saavad turundajad ja müügimeeskond kõigest minutitega koostada e-kirja ning selle soovitud klientide sihtrühmale saata. Microsoft Dynamics ™ CRM jälgib tulemusi automaatselt.

Aruandlus

Täiustatud aruandlussüsteem: kiire ülevaade ka väikseimatest üksikasjadest Microsoft Dynamics ™ CRM-ist on teavet otsida sama lihtne, kui seda sinna sisestada. Saate loomulikult Microsoft Dynamics ™ CRM-ist eksportida mis tahes andmekogumid analüüsiks tabelarvutusprogrammi Microsoft Office Excel. Microsoft Dynamics ™ CRM sisaldab ka arvukalt standardseid ühe nupu klõpsamisel loodavaid aruandeid, mis põhinevad aruandemootori Microsoft SQL Server Reporting Services tööl. Saate koostada kohandatud aruandeid, millele pääseb Microsoft Dynamics ™ CRM-is juurde nii e-posti abonemendi teenuse kui ka Microsoft Office SharePoint Portal Serveri saidi kaudu. Kasutajad saavad salvestada sagedamini kasutatavad aruanded ning lasta neid igal avamisel värskete andmetega uuendada. Ning mis kõige parem, igasse aruandesse on integreeritud ka turbefunktsioonid. Kasutajatel on juurdepääs ainult andmetele, mille vaatamiseks neil on vastavad õigused.