Skip to main content

Fujitsu

Eesti

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Kasutamistingimused

Kasutamistingimused

Need kasutamistingimused („Tingimused”) rakenduvad teile veebilehe www.fujitsu.com/ee kasutamisel („Veebileht”) ja teistele Fujitsu ning tema tütarettevõtete Veebilehtedele (kokkuvõtvalt „Fujitsu Grupile”), mis on lingitud otseselt või kaudselt selle Veebilehe külge („Alamlehed”). Teie ligipääs Alamlehtedele on samuti osaks selle Alamlehe kasutamistingimustest. Kuid kui need Tingimused on vastuolus Alamlehe tingimustega, siis Alamlehe tingimused loetakse kehtivaks.

I. Õiguste omamine ja kasutustingimuste piiramine

Fujitsu Grupi firmade või vastavate sisude omanikule kuulub kogu selle Veebilehe või Alamlehtede sisu ja kõik autoriõigused, kaubamärgid ning kõik teised intellektuaalsete omanditega seotud õigused, mis on seotud selle sisuga. Selle Veebilehe mitte ühtegi sisu osa või alamlehti ei tohi kopeerida, muuta, tõlkida, jagada või teistmoodi kasutada ilma Fujitsu grupi või sisu omaniku loata, kuni selle piirini mida kehtiv seadus lubab. Fujitsu Grupil on õigus lisada, kustutada või muuta neid Tingimusi või Veebilehe või Alamlehtede sisu, ükskõik millisel ajal ilma sellest teavitamata.

II. Garantiist lahtiütlemised

Selle Veebilehe või Alamlehtede sisu on antud „ON NAGU ON”, mis välistab siinkohal seaduses lubatud määral kõik garantiid (turukõlbulikkus, kindla eesmärgi sobivus, kolmandate osapoolte õigused). Fujitsu Grupp ei garanteeri, et sisu on vaba vigadest. Fujitsu Grupp uuendab oma Veebilehte uue informatsiooniga võimaluste piires kuid ei garanteeri selle täpsust, täiuslikkust ja/või aktuaalsust.

III. Linkidest lahtiütlemised

Fujitsu Grupp ei tegutse või hoolda sisu veebilehtedel, mis on otseselt või kaudselt lingitud selle Veebilehe või Alamlehtede kaudu („Lingitud leheküljed”), välja arvatud sellel Veebilehel ja Alamlehtedel. Kõik viited Lingitud lehekülgedele või kindlale kolmanda osapoole tootele või teenusele Veebilehel, Alamlehtedel või Lingitud lehekülgedel, ei ole Fujitsu Grupi poolt esitatud soovitused. Fujitsu Grupp ei ole vastutav Lingitud lehekülgedele juurdepääsu ja kasutuse eest.

IV. Vastutuse piiramine

Fujitsu Grupp ei ole vastutav otsese, kaudse, juhusliku, karistatava või teiste kahjustuste (kaasa arvatud majanduslikud kaotused, kaotatud kasum, kaotatud aastatulud või kaotatud andmed), mis on põhjustatud sisenemisest või mitte võimalikkusest sisenenda Veebilehele, Alamlehtedele, Lingitud lehtedele, ka sel juhul kui on teadvustatud selliste kahjustuste võimalikkusest.

V. Saadetud materjalid

Kõiki materjale, informatsiooni või ideid, mida teie saadate või postitate Veebilehele või Alamlehtedele („Saadetud materjal”) peetakse mitte-konfidentsiaalseks ja mitte-eraviisilisteks ja Fujitsu Grupil ei ole mingeid kohustusi, kaasa arvatud piiranguteta konfidentsiaalsuse kohustusi, mis on seotud Saadetud materjaliga.

VI. Veebilehele www.fujitsu.com/ee linkimine

Veebilehte on lubatud linkida kui te järgite järgnevat linkimise poliitikat: teie lehekülg ei tohi laimata või kahjustada Fujitsu Gruppi ega sisaldada kohatut materjali; te ei tohi luua raami Fujitsu Grupi sisu ümber või luua muul moel ilmet, et see sisu ei kuulu Fujitsu Grupile; te peate kasutama meie nime korrektselt. See luba lõpeb automaatselt kui te rikute ükskõik millist osa nendest Tingimustest või mõnda teist kehtivat kasutamistingimust Alamlehtedel. Loa lõpetamise korral, olete kohustatud eemaldama kõik lingid. Palun lisage meie link järgmisel kujul:

FUJITSU
Te võite Veebilehel olles lisada linke teistele lehekülgedele, kuid Veebilehel olevad materjalid ja kindlad leheküljed võivad olla teiste kasutamistingimustega, millega te peate nõustuma.