august_2022_uudiskiri 

Fujitsu
Tallinn, August 2022

Digipööre on võimalus muuta tootmine jätkusuutlikuks

Augustis avaldasime oma blogis kolmanda loo tootmise digitaliseerimise sarjast.

On tekkinud unikaalne olukord, kus tootmisettevõtete ärilised eesmärgid säästliku arengu osas langevad kokku riiklike regulatsioonide ning tarbijate ootustega.

Energia- ja toorainekasutuse vähendamine, SDG (ÜRO Sustainable Development Goals), "net-zero" poliitika ja klientide teadlikkuse tõus motiveerivad ettevõtjaid säästliku arengu projekte väga tõsiselt võtma.

Nende projektide tuumaks on digitaliseerimine.

Fujitsu poolt 17 riigis 200 tootmissektori IKT otsustaja seas läbi viidud uuring kinnitab seda trendi - ligi 60% vastanutest planeerib digitransformatsiooni investeeringute suurendamist säästva arengu eesmärkide saavutamiseks.

» Loe artiklit meie blogist

Fujitsu Akadeemia tee kontori ümbersünd

Üks meie neljast Eesti kontorist asub Tallinnas Akadeemia teel Tehnopoli linnakus.

Ruumide uuenduskuuri laiemaks eesmärgiks oli soov pakkuda oma inimestele parimat võimalikku töökeskkonda – mugavaid, töötervishoidu arvestavaid ning heaolu soodustavaid tingimusi.

Näeme seda mitte kui lihtsalt remonti, vaid kui investeeringut töötajatesse nende arengu toetamiseks ja produktiivsuse suurendamiseks.

Kuidas renoveerimine kulges ja milliseid võimalusi uus kontor pakub?

» Loe lähemalt!

Meie inimesed: tarkvaraarenduse meeskonna juht Mait

Mait ütleb, et tarkvaraarenduse meeskonnas on kõige tähtsam asjad koos ära teha.

Enamasti eelistab ta ise jääda tahaplaanile, kuid tema üle 25-aastane töö on andnud panuse paljude tarkvaralahenduste loomisesse, mida me oma igapäevaelus kasutame.

Kuidas Mait juhib oma meeskonda, kuidas leiab ja hoiab inimesi?
Milles näeb ta edasise arengu võimalusi?

» Loe sellest meie blogis!

Top of Page