Novembri uudiskiri

Fujitsu

Tallinn, November 26, 2020

Personalihalduse programm Persona on kasutusel rohkem kui pooltes Eesti omavalitsustes ja nende vajadused personaliprotsesside optimeerimisel on Persona uue versiooni arendamisel saanud peamisteks alustaladeks.

Kristi Aru, Rae Valla personalijuht: “Mina oma elu ilma selle programmita enam ette ei kujuta. Siis muud tööd teha ei saakski – ainult liidaks, lahutaks ja kontrolliks.”

Intervjuust Pärnu Linnavalitsuse ning Rae Vallavalitsuse teenistujatega saame teada, millist kasu näevad nemad oma töös Persona kasutamisest.

Loe edasi siit >>>

Persona KOV Intervjuu

Fujitsu Põhja- ja Lääne-Euroopa küberturvalisuse teenuste juht  John Swanson rääkis oma ActivateNow ettekandes, kuidas küberturvalisuse olukord on muutunud 2020. aastal ning millised ohud ja võimalused ootavad ees.
  • Millises 3 valdkonnas on organisatsioonidel vaja teha olulisi muudatusi?
  • Millised riskid neis esile kerkivad? 
  • Kas turvalisus võib muutuda arengu piduriks? 
  • Kuidas turvalisus saab olla edu ja kasvu võimaldaja.

Loe ettekande kokkuvõtet meie blogis!

Loe edasi siit >>>

Kaupo Grünberg on Fujitsus 2009. aasta suvest, kui ta võttis vastu kutse tulla riistvaralahendusi müüma. Täna tegeleb ta Fujitsu taristulahenduste kanalimüügiga Eestis, Lätis ning Leedus.

Uurisime Kaupolt, milline võiks välja näha tuleviku töökoht.

"Kahtlemata on töökoha ergonoomikal väga oluline roll ka tänases uues reaalsuses ehk kodukontoris töötades, aga teistest olulisemad tunduvad järgnevad kaks väljakutset. Esiteks sotsiaalne aspekt ehk kodukontoritesse laiali pillutatud meeskondade koos hoidmine ja teiseks üksikisikute töö- ning puhkeaja tasakaalu tagamine."

Loe edasi siit >>>


Date: November 26, 2020
City: Tallinn

Top of Page