GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt >
  3. Gartneri uuring: Fujitsu on töökoha teenuste liider Euroopas juba viiendat korda

Gartneri uuring: Fujitsu on töökoha teenuste liider Euroopas juba viiendat korda

Fujitsu

Tallinn, veebruar 19, 2019 Gartneri uuring: Fujitsu on töökoha teenuste liider Euroopas juba viiendat korda
Fujitsu on Euroopas jätkuvalt digitaalsete töökoha teenuste liidrite seas ehk astub tulevikule vastu tervikliku visiooniga, on end targalt turul positsioneerinud ning on ka väga edukas ideede ja visiooni elluviija.
Hiljuti tulid välja järjekordsed Gartneri raportid. Gartneri Magic Quadrant on uuring, mis keskendub spetsiifilistele turgudele ja selle võtmetegijatele. Gartneri raportid on tuntud oma unikaalsete hinnangukriteeriumide ja ettevõtete graafilise positsioneerimise poolest, mis aitavad kiiresti hinnata, kas ettevõtted ka reaalselt täidavad oma väljaöeldud visiooni ning kus nad asetsevad konkurentide võrdluses. Eelkõige kasutavad raporteid need, kes kaaluvad vastavatesse sektoritesse investeerimist, kuid kindlasti on analüüsitulemused huvipakkuvad ja olulised ka koostööpartneritele ja ökosüsteemile laiemalt.

Raportis on võtmetegijatena eristatud nelja tüüpi tehnoloogiaettevõtteid: raputajad, eestvedajad, nišitegijad ja visionäärid.

  • Visionäärid mõistavad, millises suunas turuvajadused liiguvad või saavad aru, kuidas peaks turureegleid muutma, kuid ei ole tugevad selle elluviimises.
  • Nišitegijad on keskendunud ühele väiksele segmendile või on oma toodete ja teenustega killustatud ja ei ole seetõttu võimelised konkurentsieelist saavutama.
  • Raputajad on kiired elluviijad ja võivad käesoleval hetkel domineerida mingit suurt segmenti, kuid ei mõtle piisavalt tulevikule, et ka homme oma positsiooni hoida.
  • Liidrid astuvad tulevikule vastu tervikliku visiooniga, on end targalt turul positsioneerinud ning on väga head ideede ja visioonide elluviijad.

Gartneri uuring: Fujitsu on töökoha teenuste liider Euroopas juba viiendat korda

Väljavõtteid raportist

Fujitsu on digitaalsete töökoha teenuste liider Euroopas juba viiendat korda. Fujitsu kliendid on suured ja keskmise suurusega ettevõtted, enamasti on tegemist kas  kaubanduse, finantsteenuste, tootmise, autotööstuse, transpordi ettevõtetega või avaliku sektoriga.

Fujitsu digiteenuste spekter on väga lai. Täna hoolitseb Fujitsu üle 6 miljoni töökoha tehnoloogiate eest üle maailma. Peamiste teenuste seas on paindlik töökoht (pilveteenused, virtuaalsed töökohateenused), Uue põlvkonna kasutajatugi ja proaktiivsed tehnilise toe teenused.

Viimase kümne aasta jooksul on arusaam töötamisest drastiliselt muutunud. Suur osa töödest eeldavad väga intensiivset tehnoloogiate kasutamist ning mitte vaid töölaua taga kindlatel kellaaegadel, vaid ka muudes kohtades ja väljaspool tavalist tööaega. Gartneri analüütikute sõnul mõistavad organisatsioonid üha enam, et uue põlvkonna töökohateenused on kriitilise tähtsusega, et hoida töötajaid seotuna, motiveerituna ja tõsta tööefektiivsust. Oma tööprotsesside digitaliseerimine toob lisaks sageli lisaboonusena kaasa uued digitaalsed teenused ettevõtte klientidele.

Raporti kohaselt on Fujitsu liider ka tehisintellektiga seotud tehnoloogiate turul. Gartneri analüütikud näevad, et meie investeering Fujitsu Zinrai AI platvormi tasub end ära ja see aitab meil juba praegu pakkuda klientidele teenuseid, mis aitavad tööprotsesse märkimisväärselt efektiivsemaks muuta. Ka meie enda läbi viidud uuringus vastas 88% juhtidest, et tehisintellekt ja robotite abil automatiseerimine saab olema üks kolmest peamisest konkurentsis püsimise alustalast aastal 2025.

Positiivsena tuuakse välja ka Fujitsu koosloome põhimõtet, sest keerulised teenused toimivad turvaliselt vaid koostöös kliendiga. Lisaks koosloomele on oluline ökosüsteemi kontseptsioon. Inimkeskne innovatsioon on võimalik vaid koostöös klientide, partnerite, iduettevõtete, ülikoolide ja uurimisasutuste ja ühiskonnaga tervikuna.

Positiivsena nähakse, et Fujitsu investeerib väga palju oma töötajate koolitamisse, hetkel on 20000 töötajat osalemas erinevate uute oskuste omandamise programmides. Samuti on mainitud ära positiivset tööstusharu mõjutamist, võimet mõista sektori vajadusi, kvaliteetset kasutajatuge ja hinna ning kvaliteedi suhet.

Ingliskeelse raportiga on võimalik tutvuda siin.

NB! Gartneri uuringu kontseptsiooni on hea kasutada ka oma ettevõtte, ärieesmärkide, turuvajaduste hindamiseks ja prioriteetide seadmiseks. Kui tahate nõu pidada kuidas seda teha, siis võtke meiega ühendust!

Date: 19 veebruar, 2019
City: Tallinn