GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt >
  3. Fujitsu ja Nvision loovad SEB-le uue e-pangandus platvormi

Fujitsu ja Nvision loovad SEB-le uue e-pangandus platvormi

Fujitsu

Tallinn, aprill 19, 2018


• Uus digitaalne platvorm parandab SEB rahvusvaheliste erapankade klientide kasutajakogemust ja teenuste kvaliteeti

• Agiilne koostöö Fujitsu, SEB ja Nvision-i vahel on märkimisväärselt vähendanud projekti aega ja eelarvet

• Kliendi tagasiside näitab suuremat kaasatust, paremat juurdepääsu teabele ja funktsioonidele


Fujitsu ja SEB Luxembourg viisid ellu e-panganduse koostööprojekti vaid 11 kuuga. Fujitsu ja SEB koostöös Nvision-iga arendasid tõhusama ja kasutajasõbralikuma e-panganduse platvormi koos mobiilirakendusega, mis tagab SEB-le võimaluse e-panganduse teenuseid ka tulevikus paindlikult edasi arendada.


Innovaatilise, spetsiaalselt kohandatud ja mitmekeelse e-panganduse platvormi eesmärk on suurendada SEB klientide rahulolu ja parendada teenuse kvaliteeti. Uus platvorm vahetab välja vana. Lahendus on ülesehitatud olemasolevale süsteemile, hõlmab uut kasutajast lähtuvat veebilehte, mis annab SEB rahvusvahelistele panga klientidele täieliku juurdepääsu oma kontodele, investeeringutele, makse- ja kauplemisfunktsioonidele ning võimaluse turvaliselt suhelda oma pankuritega. Varajane tagasiside näitab suuremat klien-tide kaasatust ja lisateabe ning uute funktsioonide suuremat kasutust.


Sellise kiire tulemuse saavutamise võtmeteguriks oli paindlik ja kiiresti kohandatav koostöö. Kõik sidusrühmad olid projekti algusest peale kaasatud. Vastavalt osapoolte nõuetele loodi prototüüp, mida testiti laialdasema grupiga. Platvormi aitasid kujundada ja täiustada mitmed järgnevad sisend- ja kontrolltsüklid.


Cédric Jadoul, digitaalstrateegia ja äriteenuste juht Fujitsu Luksemburgis, selgitab: "Meie koostöö on osutunud väga edukaks innovatiivsete digitaalprojektide kavandamisel, mis kujundavad nii äritegevust kui suurendavad klientide rahulolu. Meie paindlik metoodika oli kiirete tulemuste saavutamisel võtmetähtsusega, võimaldades meil kiiresti ideid testida, vigu teha ja neid parandada ning luua SEB-le ja selle klientidele kindel lahendus tulevikuks."

Date: 19 aprill, 2018
City: Tallinn