GTM-W6VW56J
Skip to main content
 1. Avaleht >
 2. Kontakt >
 3. Tööelu pea peale pöörav tarkvararobot ei väsi hetkekski

Tööelu pea peale pöörav tarkvararobot ei väsi hetkekski

Fujitsu

Tallinn, märts 16, 2016 Tarkvararobootika ehk RPA (Robotic Process Automation) pakub tööriistu ja meetodeid kiireks, sujuvaks ja kulutõhusaks digitaliseerimiseks.

Tarkvararobootika tekitab rohkesti eelarvamusi ja lausa hirme, kuigi tegemist on kaasaegse ja suurepärase vahendiga tegevuse kvaliteedi ja tootlikkuse parandamisel.

„Kui osakonna või meeskonna töös osaleb virtuaalne robot, täidab ta tootmisprotsesside käigus või nende vahel teatud manuaalseid ja rutiinseid tööülesandeid. Tarkvararobot teeb ära sama töö, mida inimenegi teeks. Infotehnoloogiahankena kasutusele võetud tarkvararobot on lihtne seade, sest rakenduste kasutajaliidest või koodi ei ole vaja muuta,“ kirjeldab Fujitsu Nordici tehnoloogiajuht Glen Koskela.

Virtuaalrobot võib täita mitmed väikseid rutiinseid tööülesandeid, mis võtaks manuaalselt tehtuna palju aega. Sobivaid kasutuskohti on kõikidel tegevusaladel. Näitena võib tuua personalihalduse protsesse, uute töötajate andmete registreerimist ning erinevate blankettide täitmist. Tüüpilised tööd on selgesti liigendatud, eeskirjadel põhinevad ja korduvad ülesanded, näiteks andmete otsing, erinevate süsteemide andmete loomine või uuendamine.

Fujitsu uuris tarkvararobootika rakendusobjekte Soomes

Fujitsu on koostöös Eeraga viinud läbi RPA eeluuringu, mis kaardistas tarkvararobotite kasutusvõimalusi Fujitsu klientide hulgas.

Fujitsu tellitud uuringu raames uuriti tarkvararobootika üldisi võimalusi erinevates tegevusvaldkondades rutiinsete äritoimingute automatiseerimisel. Eera küsitles uuringu käigus Fujitsu müügiesindajaid Soomes, Rootsis ja Taanis.

„Soovisime välja uurida, millised oleksid robootika rakendusvõimalusused, selle on mõjud ja eelised. Lisaks analüüsisime ka seda, milliseid teadmisi ja väärtushinnanguid robootika kasutuselevõtt eeldab ning milline peab olema äritegevuse küpsusaste robootika rakendamiseks,“ selgitab Esa Aho, Fujitsu Nordici pakkumiste ja müügiteeninduse juht.

Uuringust selgus, et RPA pakub küll Fujitsu klientidele huvi, kuid selle täpne sisu ja tähendus on ebaselged. Tarkvararobootika aetakse sageli segamini mehhaaniliste robotitega, mida kasutatakse näiteks tööstuses. Ühes olid kõik küsitletud samal arvamusel: teema huvitab kliente ja on tulevase arengu seisukohalt kindlasti oluline. Märgiti ka valdkonna tihedat seost klientidele jaoks teiste aktuaalsete teemade, tootlikkuse ja digitaliseerimisega.

„RPA on digitaliseerimise tähtis osa. On kahetsusväärne, et rohkesti kõneainet pakub vaid IoT, kuigi kliente huvitab see teema ka laiemalt. Nad vajavad rohkem teavet digitaliseerimise ja erinevate elektrooniliste lahenduste kohta. RPA ei jää tähtsuselt IoT-le kuidagi alla,“ tõdeb üks küsitletutest.

Senised tööharjumused pööratakse pea peale

Tarkvararobootikat nähakse võimaliku lahendusena tavapärase infotehnoloogia ja rakenduste harmoniseerimis- ja integreerimisvajaduste rahuldamisel. RPA meetod on äriprotsesside automatiseerimisel tavapäraste infotehnoloogiliste lahendustega võrreldes konkurentsitult parim. Meetod võimaldab olulisel määral aega, raha ja tööpanust säästa.

„Ettevõtete ühinemise ja erinevate haldussüsteemide ühendamisel seisame silmitsi kõikvõimalike erinevate it-süsteemidega, mis kõik on mõeldud sarnaste ülesannete täitmiseks. Ehk saaks need hoopis lihtsamalt tarkavararobootika abil lahendada? Lähitulevikus on juba ainuüksi avalikus sektoris ees arvukaid ühinemisprotsesse“, märgib üks uuringus osaleja.

Fujitsu teenuseportfellis on tarkvararobootika tunnistatud arvestatavaks lahenduseks näiteks vananenud legacy-rakenduste moderniseerimiseks. Meetodi kasutusevõtt on olnud kõne all ka Hybrid IT-, Smart Working- ning Lean- ja SAP-nõustamisprojektides.

Inimlikud vead on välistatud

Infoühiskond on kiiresti muutumas automatiseeritud ühiskonnaks. Andmekäitluse automatiseerimine tekitab murrangulisi muudatusi tulevases tööhõives. On prognoositud, et ligikaudu kolmandiku soomlaste tööpanusest saaks tuleviks asendada virtuaalrobotitega. Teisalt aitaks tarkvararobootika andmekäitlusega tegelemist jätkata Soomes selle asemel, et viia töö üle madalamate tööjõukuludega riikidesse.

Tarkvararobootika automatiseerib inimtööd, jäljendades liigutusi, mida inimene teeb sarnastest töövõtetest koosneva töö käigus. Tehnika kasutab ära olemasolevaid rakendusi. „Virtuaalrobot“ on väike tarkvaraosa, mis kasutab rakenduse toiminguid inimesega võrreldaval viisil. Virtuaalroboti saab paari nädalaga programmeerida tegema erinevaid toiminguid ja protsesse. Kord juba programmeeritud töölõigud saab üle kanda ja kasutusele võtta ka mõnel teisel objektil.

Virtuaalroboteid komplekteerivad, haldavad ja programmeerivad it-spetsialistid, kuid nende tegevusmudelid loovad äriüksuste kasutajad. Tarkvararobootika abil teostatud protsessi automatiseerimine maksab vaid murdosa vastava traditsioonilise it-hanke maksumusest.

Huvi tarkvararobootika vastu kasvab pidevalt, sest seda saab lihtsa vaevaga paljude ettevõtete protsessidega kasutada. Robootikarakenduste arendajatele ja süsteemiintegreerijatele tähendab see turu pidevalt laienemist.

Tarkvararobootika tagab tegevuse parema kvaliteedi, sest inimlikud vead on välistatud. Rakenduste funktsioonid laienevad ja nende eluiga pikeneb. Rakenduste arendajatele pakub sw-robootika piiritud võimalusi kaasaegse it-keskkonna laiendamisel ja mitmekesistamisel.

Tarkvararobootika eelised

 • Personaliressursside vajadus väheneb oluliselt
 • Töötajaid saab rutiinsete tööülesannete täitmise asemel suunata klienditeenindusse või muid, parema tootlikkusega tööülesandeid täitma
 • Töö efektiivsus paraneb. Virtuaalrobot töötab 24/7
 • Süsteemide eluiga pikeneb. Süsteemi käivitamine eeldab minimaalseid muudatusi või vähest moderniseerimist
 • Andmekäituse ja protsesside kvaliteet paraneb
 • Inimlike vigade risk puudub
 • Klientidele, partneritele ja personalile pakutakse kvaliteetset analüütikat
 • Töö järgib paindlikumalt nt aastaaegade ja hooaegade vaheldumist
 • Uued ärivõimalused valdkondades, mida varem ei olnud võimalik piisavalt katta
 • Veatus ja efektiivsus parandavad kliendirahulolu
 • Erinevatele toimingutele saab lisada mõõdikuid, mille abil jälgitakse toimingute arvu ja teostusele kuluvat aega

Date: 16 märts, 2016
City: Tallinn