GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt >
  3. Siseminister Ken-Marti Vaheri andis Fujitsule üle SMITi aasta arenduspartneri autasu

Siseminister Ken-Marti Vaheri andis Fujitsule üle SMITi aasta arenduspartneri autasu

Fujitsu

Tallinn, veebruar 23, 2012

Autasu andis Eesti Vabariigi 94. aastapäeva auks korraldatud aktusel üle siseminister Ken-Marti Vaher. Lisaks avaldasid Fujitsule tunnustust nii SMITi direktor Mari Pedak kui ka SMITi tarkvara arendusdivisjoni juht Oliver Öpik. 
SMITi  senise tegevuse vältel ei ole ükski koostööpartner pälvinud kõrget autasu 2 aastat järjest. Oma tänukõnes tunnustas SMIT auhinnasaajate töökvaliteeti ning avaldati lootust, et Fujitsu on kõrgete auhinnasaajate seas ka järgmisel aastal.

2011 aastal ellu viidud  projektid:

  • Rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestis viibivate isikute dokumenteerimine
  • Mobiilse isikutunnistuse arendustööd
  • KMA andmekogude ja Rahvastikuregistri andmevahetuse täiendamine ja üleviimine X-teele
  • Naasmisdirektiivi rakendamisega seotud infosüsteemi arendustööd
  • ID1 vormingus dokumendi väljaandmise tagamiseks tarkvara arendustööd
  • Euroopa Liidu sinise kaardi direktiivi rakendamiseks vajalike arendustööd
  • VIS  live’i mineku kindlustamiseks tehtud  tööd
  • UUSISe kui ka Viisaregistri hooldusprojektid
  • Järelvalve infosüsteemi arendustööd
  • Siseministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia varahalduse tarkvara tellimine
  • Siseministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele transpordivahendite, relvastuse ja erivahendite haldamisprogrammide tellimine
  • Siseministeeriumile ja tema valitsemisala asutustele virtuaalse koolituskeskkonna tellimine

Date: 23 veebruar, 2012
City: Tallinn