GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt >
  3. Samsung tunnustas Fujitsu Eestit

Samsung tunnustas Fujitsu Eestit

Fujitsu

Tallinn, mai 14, 2012

Alates 2000.  aastast on AS Fujitsu Services üheks Samsungi partneriks Eestis.

10. mail toimus Riias Samsungi Baltikumi peakorteris SEB Service Conference (SEB = Samsung Electronics Baltics), milles osalesid kõik 26 Samsungi hooldusega tegelevat partnerfirmat Baltikumist. Konverentsil anti üle jätkuvaid partnerlussuhteid kinnitavad teenindussertifikaadid. Sertifikaatide üleandmisel tõsteti eraldi heade partneritena esile kahte firmat Eestist ja Leedust. Üheks eritunnustuse pälvinud firmaks oli AS Fujitsu Services, keda tunnustati  väljapaistvate tulemuste ja kestva panuse eest Samsungi IT toodete hoolduses.

Tulemuste hindamisel kasutas Samsung ühe olulisema  näitajana SEB CC Happy Calls meetodil saadud tulemust. Happy Calls’i toimimise põhimõte on see, et Samsungi esindajad kontakteeruvad telefonitsi hoolduspartnerilt teenust saanud kliendiga ning uurivad nende rahulolu osutatud teenuse osas. Kui Samsungi eesmärgiks on, et 90% küsitletuist klientidest oleksid teenusega rahul, siis Fujitsu puhul oli see protsent 91,8.


Date: 14 mai, 2012
City: Tallinn