GTM-W6VW56J
Skip to main content
 1. Avaleht >
 2. Kontakt >
 3. SAIS

SAIS


Ülesanne


Asudes Läänemere piirkonna südames, on Eesti üks neist Balti riikidest, mis taasiseseisvus augustis 1991. Sellest ajast on riigis toimunud kiire majanduskasv ning aastal 2004 sai Eesti NATO ja Euroopa Liidu (EL) liikmeks.


Eesti on kuulus innovaatilise ning kõrgelt arenenud infotehnoloogia kasutamise poolest, omades üht kõrgeimat internetiseerituse taset maailmas. Valitsus on kindlalt pühendunud teadmistel põhineva majanduse arendamisele. Selgitades oma eesmärke, ütles Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip: „Kuigi innovatsiooni investeerimine nõuab suurt pingutust ning rasket tööd ja võtab aega kuni need end ära tasuvad, on see vaeva väärt. Alternatiivset teed ei ole. Ma olen veendunud, et toimides eesmärgipäraselt, suudame me muuta Eesti riigiks, mis on rahvusvaheliselt tuntud oma innovaatiliste lahenduste, kõrgtasemel uuringute ja tehnoloogia poolest.”


Osana valitsuse strateegiast on Haridus- ja Teadusministeerium pidevalt loomas uusi viise, tagamaks lihtsam ligipääs elukestvale õppele kõigil Eesti 1,3-l miljonil kodanikul, et aidata suurendada nende elatustaset.


Jaanus Cristoffel, Haridus- ja Teadusministeeriumi infosüsteemide talituse juhataja: „Mõned aastad tagasi me hakkasime uurima võimalusi loomaks uut infosüsteemi, mis võimaldaks koolilõpetajatel esitada ülikooli sisseastumisavaldusi ilma, et nad peaksid ise kohale minema ja täiendavaid dokumente esitama. 2004. aastal hakkas idee ilmet võtma ning koostöös Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusega hakkasime planeerima SAIS-i (Sisseastumise infosüsteem). SAIS-i peamiseks eesmärgiks on pakkuda turvalist ja mugavat keskkonda koolilõpetajatele ülikooli astumiseks ning ülikoolidele hästitoimivat süsteemi üliõpilaste vastu võtmiseks ja hindamiseks, säästes nii aega kui ressurssi.”


Lahendus


2004. aastal võitis Fujitsu (varem tuntud kui AS Mandator Estonia) laiaulatusliku riigihanke SAIS-i arendamiseks ning juurutamiseks. SAIS on ühine sisseastumissüsteem, mis võimaldab koolilõpetajatel esitada sisseastumisavaldusi ülikoolidesse ja kolledžitesse turvaliselt üle interneti. Sisselogimine süsteemi käib läbi Eesti Kodanikuportaali, kasutades ID-kaarti või läbi internetipanga, nii et SAIS-i kasutaja tuvastatakse täielikult. Kuid õpilastele jääb soovi korral ka võimalus anda dokumendid ülikooli sisse paberkandjal.


Lisaks sellele on SAIS ühenduses teiste riikide hariduse andmebaasidega, nii et pole vaja lisadokumente, mis tõendavad eelnevaid saavutusi, eksamihindeid või kõrgharidust, kui need on salvestatud kusagil mujal. Kui selliseid andmeid elektroonilisel kujul ei eksisteeri, saab SAIS esitada vastavale koolile avalduse, et see kinnitaks puuduva või tõendamata informatsiooni ja kui need andmed on kinnitatud ja SAIS-i sisestatud, saab neid kasutada järgnevates üliõpilase avaldustes.


Peale sisselogimist toimub kogu informatsioonivahetus õpilaste ja ülikooli vahel läbi turvalise krüptitud SSL andmekanali ning andmeid ei saa vaadata autoriseerimata kasutajad või teised ülikoolid, isegi siis kui esitatud on mitu avaldust.


Kui avaldused on esitatud, võimaldab SAIS ülikoolidel hoida kogu sisseastumisega seotud informatsiooni, protsesse ja otsuste vastuvõtmist ühes keskkonnas. Tulemuseks on see, et vastuvõtmisprotsess muutub lihtsamaks ja kiiremaks kuna õppekoha vastuvõtmine ja sellest loobumine toimub elektroonselt. Kui õpilane loobub õppekohast, saab seda koheselt edasi pakkuda järgmisele nimekirjas olevale kandidaadile.


Jaanus Cristoffel ütleb: „SAIS-i kasutati esmakordselt 2005. aastal ning algselt oli probleeme avalduste esitamisega, sest süsteem pandi toimima väga kiirelt, nii et juurutamise ja esimeste avalduste vastuvõtmise protsess toimusid üheaegselt. Kuigi esimesel aastal kasutas SAIS-i vaid üks kolledž, tõusis kasutajate arv 2006. aastaks märgatavalt ning isegi suuremad ülikoolid hakkasid SAIS-i kasutajateks.”


Jaanus Cristoffel ütleb: „SAIS-i kasutati esmakordselt 2005. aastal ning algselt oli probleeme avalduste esitamisega, sest süsteem pandi toimima väga kiirelt, nii et juurutamise ja esimeste avalduste vastuvõtmise protsess toimusid üheaegselt. Kuigi esimesel aastal kasutas SAIS-i vaid üks kolledž, tõusis kasutajate arv 2006. aastaks märgatavalt ning isegi suuremad ülikoolid hakkasid SAIS-i kasutajateks.”


“SAIS on meie haridussüsteemi eluliselt tähtis osa,” ütleb Jaanus Cristoffel, „ja toetab meie eesmärke luua teadmistele põhinev majandus ja tagada parimad võimalused meie kodanikele hariduse omandamiseks. Inimesed on süsteemiga nii ära harjunud, et on räägitud lugusid, et inimesed on nurisenud selle üle, et nad peavad sisseastumisavalduse sisse andmiseks ise kohale minema, sest mõni ülikool pole süsteemiga liitunud.!”Tulemus


Fujitsu arendatud sisseastumisinfosüsteemi SAIS kasutuselevõtmine võimaldab Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumil:

 • Vähendada kulusid – sisseastumisavalduste kulud on märgatavalt vähenenud tänu protsessi lihtsustamisele ja elektroonsele informatsiooni vahendamisele tudengite ja teiste haridusasutuste vahel. 
 • Suurendada tootlikkust – kiirendas administratiivseid töid, säästes aega ja inimressurssi ning lastes ülikooli töötajatel suvel puhata. 
 • Parandada klienditeenindust – tudengikandidaadid ei pea enam esitama avaldust isiklikult ega reisima selleks ühest linnast teise ja nad saavad palju kiiremad vastused. 
 • Optimeerida kohtade jaotust – kui õppekohast loobutakse, saab selle koha pakkuda järgmisele kandidaadile. 
 • Suurendada paindlikkust – SAIS tagab turvalise ja kergesti uuendatava aluse toetamaks tulevikus tekkivaid haridussüsteemi vajadusi. „SAIS-i juures on kõige tähtsam info vahetamise võimalus teiste registritega. Riiklike registrite infrastruktuur on Eestis väga kõrgelt arenenud, mistõttu saavad SAIS-i kasutajad enda kohta andmeid väga mitmetest andmebaasidest. Need andmed kajastuvad elektroonilistel avaldustel, nii et avalduse esitamise protsess võtab vaid mõned minutid,” selgitab Jaanus Cristoffel. „SAIS ei kergenda elu mitte ainult sisseastujatel, vaid ka ülikoolidel. Tänu sellele hästi läbimõeldud lahendusele on sisseastumisega tegelevate inimeste arv märgatavalt vähenenud. Loomulikult on see uus süsteem ka keskkonnasõbralik, kuna pole vajadust printida tonnide viisi avalduste blankette, sest kõik saab tehtud läbi interneti.”

Lähenemine


Arendusprotsessi käigus hinnati väga hoolikalt sellise süsteemi vajalikkust, võttes arvesse selle võimalikku mõju kõrgkoolide senisele sisseastumissüsteemile


Jaanus Cristoffel lisab, „Iga ülikool on nagu väikene riik, millel on oma toimimisviisid, seega pidime me sellega arvestama ning tegema süsteemi nii paindliku ja kergesti kasutatava kui võimalik. Siiski ei tohtinud me unustada SAIS-i peamist eesmärki: muuta sisseastumisprotsessid ülikoolide jaoks kiiremaks ning mugavamaks”


Alates 2006. aastast on SAIS-i pidevalt täiustatud ja parendatud, et muuta see veelgi paindlikumaks ning mugavamaks nii kasutajatele kui ülikoolidele.


Kokkuvõte


Organisatsioon: Eesti Haridus- ja Teadusministeerium


Osutatud teenused: Sisseastumise Infosüsteemi SAIS-i arendus ja juurutamine. SAIS on teenus,mille abil saab koolilõpetaja esitada SAIS-is osalevasse õppeasutusse oma sisseastumisavalduse elektroonselt Interneti teel


SAIS arvudes
 • 16 kõrgkooli
 • 40 000 kasutajat
Tulemus
 • Väiksemad kulutused – sisseastumisprotsessi kulud on märgatavalt vähenenud 
 • Suurenenud tootlikkus – on kiirendanud administratiivseid töid, säästes aega ja inimressurssi 
 • Paranenud klienditeenindus – tudengikandidaadid ei pea enam esitama avaldust isiklikult ega reisima selleks ühest linnast teise 
 • Kohtade jaotuse optimeerimine – kui õppekohast loobutakse, saab selle koha pakkuda järgmisele kandidaadile 
 • Suurenenud paindlikkus – tagab turvalise ja kergesti uuendatava aluse tuleviku vajaduste toetamiseks