GTM-W6VW56J
Skip to main content
 1. Avaleht >
 2. Kontakt >
 3. Fujitsu Eestis >
 4. Fujitsu võitis Haridustasemeteülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööde 2. etapi hanke

Fujitsu võitis Haridustasemeteülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööde 2. etapi hanke

HITSA

Fujitsu Estonia võitis HITSA Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi (ÕIS2) arendustööde 2. etapi hanke.

ÕIS2  eesmärk on muuta rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppetöö administreerimine efektiivsemaks ja osapoolte suhtlemine läbi digitaliseerimise operatiivsemaks.

„Meil on hanke võidu üle väga hea meel. Meie visiooniks on luua lahendusi, mis hõlbustaksid inimeste igapäevatööd ja tegemisi. Uue ÕIS2 puhul paraneb lahenduse kasutatavus oluliselt nii õppuritel kui koolidel. Lisaks loob see eeldused tulevikus ühtse õppeinfosüsteemi kasutusele võtmiseks kõigis haridustasemetes,“ sõnas avaliku sektori tarkvara osakonna juht Mait Koppel.

Uus õppeinfosüsteem saab olema tänasest kaasaegsem ning integreeritud teiste vajalike infosüsteemidega. Näiteks on üks projekti olulisematest ülesannetest tagada sujuv andmevahetus Eesti hariduse infosüsteemiga (EHIS). Arenduse II etapi lõpuks on kasutajatel õppeinfosüsteem, mis vähendab käsitsi andmete sisestamist ning on suureks abiks nii administratiivsetele töötajatele, õppetöö läbiviijatele kui ka osalejatele.

Mis on HITSA?

HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eestvedaja ja suunanäitaja Eesti haridusmaastikul.  HITSA tagab haridusasutustele vajalikud teenused nii õppimiseks, õpetamiseks kui töö korraldamiseks, mida turg ei paku, ning kaasates vajadusel asjakohaseid partnereid.

HITSA Infosüsteemide Arenduskeskus haldab järgmisi infosüsteeme:

 • Haridustasemete ülene õppeinfosüsteem (ÕIS2 või Tahvel)
 • Rakenduskõrgkoolide õppeinfosüsteem (ÕIS) 
 • Sisseastumise infosüsteem (SAIS)
 • Plagiaadituvastussüsteem (KRATT) 
 • Õppematerjalide repositooriumid (E-koolikott, Koolielu, e-õppe repositoorium) 
 • Õpikeskkond Moodle 
 • Täienduskoolituste infosüsteem (Juhan)
 • Koolide veebilehtede ühtne platvorm
 • Eesti koolide haldamise infosüsteem (EKIS)
 • Konkursiveeb
 • Identiteedihalduslahendus HarId