GTM-W6VW56J
Skip to main content
  1. Avaleht >
  2. Kontakt >
  3. Fujitsu Eestis >
  4. Innovatsioon>
  5. Digihüppeks on vaja mõttemallide muutust ja tagasiside kultuuri

Digihüppeks on vaja mõttemallide muutust ja tagasiside kultuuri

Digihüppeks on vaja mõttemallide muutust ja tagasiside kultuuri
Kuidas see digitaliseerimine õieti käib? Eks ikka nii, et asutakse kohe innukalt tegude juurde. Sageli ei kulutata aega ja mõttevaeva arupidamistele, kas ikka üht või teist asja peaks digitaalsele kujule viima, kas saadav tulem ikka tasub ennast ära ja kas projekti puhul on algusest peale võetud arvesse kasutajaid ja kasutatavust.
Kahjuks on nõnda, et liiga paljude projektide puhul viiakse küll digitaliseerimise protsess läbi, aga töötajad või kliendid ei hakka e-lahendust ikkagi kasutama ja nii jäävad ka loodetud ressursside kokkuhoid ja kasumi suurenemine saavutamata.

Uusi lahendusi luues tuleb arvestada, et see, mida toimekas sekretär või pangatöötaja oleks ära teinud 1-2 minutiga, võib iseteeninduses ekseldes võtta aega 10-20 minutit. Ettevõte võidab digitaliseerimisest vaid siis, kui vajalikud andmed on kindlas vormingus ja kliendid on võimelised tegema oma toimetusi ise ära. Efektiivsusest veelgi olulisem on see, et teenindusest ja e-kanalitega kokkupuutest jääks kliendile meelde positiivne kogemus.

Digitaliseerimise vastased ja pooldajad

Kui me jätame välja juba läbinisti digitaalse noorte generatsiooni, võib öelda, et paljud on digitaliseerimisele teravalt vastu. Mida kunagi on õpitud, seda peetakse heaks ja turvaliseks. Asjaajamine hoopis teistel viisidel, ilma paberi ja pliiatsita, on paljude jaoks hirmutav. Ka meedias on levinud palju teemakäsitlusi, mis võimendavad negatiivseid ja kriitilisi sõnumeid. Digitaliseerimise pooldajad ja vastased aina kaugenevad teineteisest, kuigi teema ei ole tegelikult sugugi mustvalge.

Kasutajatest lähtuv arendus

Et digihüpe õnnestuks, on vaja täpselt teada, mida ja miks tehakse. Teenuste kasutajad tuleb võtta sellesse protsessi sisse juba väga algusest peale ja projektist sündiv tulemus ja kasu peavad olema eesmärgistatud just kasutajatest lähtudes.

Iga loodavat rakendust tuleb “testida” kasutajate peal selle igas etapis. Hea idee on luua näiteks beeta-testrühm, kes jagab kogu arendusprotsessi vältel kommentaare ja tagasisidet. Arendajad on sageli pimedad oma töö kasutatavuse ja arusaadavuse suhtes ja näevad silme ees vaid lõpptulemust. Uute digitaalsete teenuste kasutajaid tuleb hoida arendus- ja parendusprotsessides sees ka rakenduse valmimise järgselt. On aeg hakata tooteid ja teenuseid arendama koosloome malli järgi.

Ükski rakendus või teenus pole valmis siis, kui välja on lastud selle esimene versioon. Täpselt sama kehtib ka tootearenduse kohta. Head näited niisugusest lähenemisest on Tesla ja nutitelefonid. Kõrgtehnoloogilised rakendused, tooted ja teenused on müügile tulles alati poolvalmis. Osa klientidest juba mõistab ja isegi toetab seda lähenemist. Osa jälle peavad selliseid tooteid puudulikeks, vigasteks või suisa läbikukkunuteks.

Vajame mõttemallide muutust

Digihüpe nõuab kõigilt osapooltelt mõttemallide muutmist. Teenuse, rakenduse või toote kasutajad peavad ise tahtma uut tootmisviisi mõista ja ka ise olema valmis vaeva nägema, et endale sobivaid teenuseid ja tooteid aidata luua.

Veel mõnda aega tagasi rääkisime digitaliseerimisest peaasjalikult pangateenuste kontekstis, täna on e-teenused jõudnud igale poole. Isegi füüsiliste esemete puhul võib täheldada “konksusid” digitaalsesse maailma.

On väga oluline, et meie vanemad, kes hea meelega kasutaksid asjaajamisel, aga ka näiteks laste koolitööde ülevaatamisel pliiatsit, suhtuksid poolehoiuga uutesse digitaalsetesse teenustesse. Lapsi tuleks pigem õpetada digitarkadeks kui anda neile edasi oma saamatust ja soosimatust.

Tagasiside kultuur

Digitaalsete toodete, teenuste ja e-lahenduste arendajatele võib alati teada anda vigadest või arusaamatustest. Iga progressiivne ettevõte on niisuguse tagasiside eest väga tänulik. Tagasiside kultuur on digitaalses maailmas väga oluline ja edasiviiv jõud.
Loo autor  Tuomas Levoniemi.
Algne artikkelOpen a new window avaldati Fujitsu Global blogis.