GTM-MS3FJPH
Skip to main content
  1. Home >
  2. Services >
  3. Application Services >
  4. Skabelse af den rette cloud-sammensætning

Hybride cloud-services

Skabelse af den rette cloud-sammensætning

I takt med at virksomheder tager cloud computing til sig, er de også blevet opmærksomme på, at der ikke kan anvendes nogen enkelt cloud-tilgang universelt for hele deres IT-portefølje.

Offentlige cloud-services tilbyder en hidtil uset mulighed for at sænke omkostningerne til it, mens evnen til at reagere på virksomhedens krav øges. I nogle tilfælde betragtes leveringen af it som service fra datacentre via det offentlige internet dog som den mest egnede til generelle applikationer eller data med lav risiko.

Med private cloud-modellen er den delte og omkostningseffektive it-infrastruktur under virksomhedens kontrol, enten på stedet eller hos en serviceudbyder. Selvom der stadig kræves forudgående kapitalinvestering, er dette altafgørende for at sikre optimal sikkerhed og serviceniveau for mange vigtige applikationer.

En hybrid cloud-tilgang giver virksomhederne det bedste af begge modeller ved at levere fleksibiliteten til at placere forskellige arbejdsmængder og data, hvor det giver bedst mening – ved at udnytte den rette sammensætning af offentlige, private eller lokale cloud-services, mens der tages højde for udfordringer med datasikkerhed, ledelse, overensstemmelse og budget.

Fujitsu Hybrid Cloud Services

Fujitsu Hybrid Cloud Services (FHCS) skaber et fleksibelt fundament til blandingsmodellen og muliggør levering, administration og integration af flere clouds. Med FHCS kan virksomheder overføre arbejdsmængder mellem offentlige, lokale og private clouds og endda sprede enkelte arbejdsmængder på tværs af blandede cloud-elementer.

F.eks. kan virksomheder, der i stort omfang anvender private cloud-services, placere ikke-følsomme arbejdsmængder til behandling i en offentlig cloud for at imødekomme spids- eller meget varierende belastninger. Eller de kan fordele en arbejdsmængde på tværs af en global offentlig cloud og en landespecifik offentlig cloud — afhængigt af, hvilke elementer af en applikation der er offentligt tilgængelige eller involverer behandling af kundedata.

En sådan sofistikeret opbygning betyder, at styringen af dataplacering kan opretholdes, og ledelse kan deles på tværs af alle forskellige cloud-typer.

Microsoft Windows Azure-grundlag

Bag vores hybrid cloud-tilbud står et enestående samarbejde med Microsoft. FHCS drager fordel af Windows Azure cloud-platformen sammen med forskellige Fujitsu cloud-platforme for at gøre det muligt for kunder at installere og administrere enhver sammensætning af:

  • Offentlige cloud-services, der kører på Microsoft Windows Azure i Microsofts globale datacentre. 
  • En hybrid løsning, i hvilken en af de seks Fujitsu Global Cloud Platforms fra hele verden er tilsluttet via Windows Azure Connect til Windows Azure i Microsofts globale datacentre. 
  • En hybrid løsning, i hvilken en privat cloud, drevet af Microsoft Hyper-V Cloud installeret i enten et Fujitsu- eller kundedatacenter, er tilsluttet via Windows Azure Connect til Windows Azure i Microsofts globale datacentre. 
  • Fujitsu Global Cloud Platform-programmet styres af Windows Azure og drives i Japan.  
Denne kombination af fleksibilitet og styring hjælper med at levere de mål, der understøtter cloud-strategier for virksomheder i alle størrelser; dette giver større smidighed, lavere omkostninger og i sidste ende bedre forretningsresultater.  

Hybrid Cloud Services Downloads