GTM-MS3FJPH
Skip to main content
  1. Home >
  2. Om Fujitsu >
  3. Presse >
  4. Presse >
  5. Pressemeddelelser >
  6. 2019 >
  7. Fujitsu indgår partnerskab i innovations- og forskningsprojekt

Fujitsu indgår partnerskab i innovations- og forskningsprojekt

Nyheder:

  • Big data og digitaliseret lovgivning skal forbedre offentlig sagsbehandling
  • Ecoknow bygger bro imellem teknologi og praksis.
February 01, 2019
Digitale sagsbehandlingssystemer skal både være mere intelligente og fleksible, så sagsbehandlere og borgere får den bedste service på trods af en stadig mere kompleks lovgivning.

Sagsbehandlere og borgere i danske kommuner slås med digitale systemer som ikke kan tage højde for individuelle hensyn, og som er svære at tilpasse de omskiftelige regler i lovgivningen. Det gør systemerne både ufleksible, dyre i drift, og gør det svært at skabe den optimale handlingsplan for den enkelte borger.

Derfor indgår Fujitsu nu et partnerskab i EcoKnow: Effective, co-created & compliant adaptive case management for Knowledge Workers. Projektet løber fra 2017-2021, og Innovationsfonden støtter med i alt 16 mio.kr. Se mere her: www.ecoknow.org

Dette er et projekt som skal udvikle digitale løsninger, hvor ændringer i loven kan integreres løbende i systemet, og hvor sagsbehandlere kan udnytte de store mængder data, der findes fra tidligere sagsforløb.

Ligesom en GPS kan udregne en ny rute, hvis den oprindeligt foreslåede rute ikke overholdes, skal sagsbehandlersystemerne kunne foreslå nye planer, når der sker en lovændring, eller der opstår en ny situation f.eks.på grund af sygdom. Det er vigtigt, at sagsbehandlerne får støtte af it-systemerne i stedet for det modsatte. Lovgivning har det med at blive ændret fra tid til anden.

I praksis går det ud på at udvikle et system, som aflæser mønstre i data fra tusindvis af borgere og sagsbehandlere. På baggrund af gode og dårlige erfaringer fra disse, kan systemet komme med anbefalinger til den enkelte sagsbehandler og borger. Det giver gevinst for sagsbehandlingen, som bliver både bedre og billigere, fordi de omstillingsparate systemer gør processen hurtigere og mere smidig.

En central udfordring, som EcoKnow skal løse, er at gøre teknologien så forståelig, at den kan bruges og holdes ved lige af jurister og sagsbehandlere i kommunerne. Derfor vil der være løbende studier af arbejdsgangene i kommuner og af forståeligheden af værktøjerne.

EcoKnow ledes af IT-Universitet, og udover Fujitsu har følgende partnere indgået aftale: Københavns Universitet, Københavns kommune, Globeteam, Infoventure, DCR Solutions, Syddjurs kommune, Gladsaxe kommune, Dansk Socialrådgiver-forening, KMD, Danmarks Tekniske Universitet, Kammer-advokaten og MAPS.

Grundlaget for EcoKnow er en ny teknologi til digitalisering af vidensarbejde. EcoKnow kombinerer nu teknologien med Big Data-analyse for at kunne tilbyde intelligent, evidens-baseret navigering i regel-junglen.

Teknologierne vil løbende blive integreret i værktøjet til digitalisering af vidensarbejde samt i Fujitsus ESDH- og dagsordenløsning. Derved bliver det muligt at teste både effekt og forståelighed i praksis. Til at hjælpe med dette deltager bl.a. brugere og eksperter fra Københavns kommune, DCR Solutions, Infoventure samt Globeteam m.fl.

Find os online

Om Fujitsu

Fujitsu er Japans førende ICT (Information and Communication Technology) virksomhed og tilbyder en komplet portefølje af teknologiprodukter, løsninger og services. Omkring 140.000 Fujitsu-medarbejdere supporterer kunder i over 100 lande. Med udgangspunkt i vores lange erfaring og informationsteknologiens store styrke er vi med til at forme fremtiden i samarbejde med vores kunder. Fujitsu Limited (TSE:6702) havde i det regnskabsår, der afsluttedes den 31. marts 2018, en konsolideret omsætning på 39 mia. US$. For mere information, se venligst www.fujitsu.com og www.fujitsu.dk

Date: 01 February, 2019